zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ

 

Караван Ю.В., Ташак М.С., Саницька А.О.

Україна, м. Львів,

Львівський інститут економіки і туризму

 

Рассмотрена возможность использования Интернета для формирования знаний и умений студентов при изучении химии. Доступ в Интернет повышает уровень подготовки самого преподавателя, а для студентов – качество знаний, поскольку интерес к Интернету повышает мотивацию обучения.

 

Сьогодні комп’ютери стають невід’ємним атрибутом нашого життя, інформаційні технології створюють нові можливості отримання людиною знань.

Актуальність використання комп’ютерних технологій під час вивчення хімії обумовлена тим, що вони забезпечують активні методи навчання, а отже відкривають широкі можливості для розвитку особистості студентів і реалізації їхніх здібностей. Використання мультимедіа в навчальних програмах впливає як на аудіальний, так і візуальний канали сприйняття, що дозволяє враховувати особливості кожного студента.

Великі можливості для формування нових знань та умінь з хімії надає використання Інтернету. Досвід роботи показує, що в умовах інноваційної освітньої установи, за наявності відповідної матеріальної бази застосування Internet/Intranet-технологій забезпечує принципово нові умови для пізнавальної та творчої самореалізації усіх суб’єктів освітнього процесу.

Зокрема, до складу доступної через Інтернет “Віртуальної хімічної лабораторії” (Virtual Chemistry Laboratory, розроблена в Carnegie Mellon University (США)) входить “Конструктор молекул”. Він призначений для побудови трьох типів тривимірних моделей молекул хімічних сполук: кулестрижневих, моделей Драйдінга та Стюарта-Бріглеба. У ньому також передбачена можливість візуалізації атомних орбіталей і електронних ефектів. Це дає змогу використати “Конструктор молекул” для ілюстрації хімічних феноменів, що забезпечує розуміння усіх трьох рівнів подання хімічних знань: мікро, макро і символьного [3]. Поведінка речовин та сутність хімічний реакцій стають більш зрозумілими, адже є змога змоделювати їх у віртуальному середовищі. У такий спосіб реалізуються провідні ідеї парадигми сучасної хімічної освіти: будова – властивості – застосування.

Використання “Конструктора молекул” можливе не лише при поясненні нового матеріалу, зокрема, коли при розгляді механізму утворення хімічного зв’язку викладачеві необхідно показати моделі молекул досліджуваних сполук, звернути увагу студентів на будову атомних орбіталей, їх гібридизацію, особливості перекривання. Висока педагогічна ефективність використання “Конструктора молекул” досягається за умов індивідуальної чи групової роботи студентів при виконанні завдань дослідницького характеру, які передбачають, наприклад, самостійну розробку моделей молекул сполук, що володіють заданими властивостями, або, навпаки, прогнозування властивостей речовини, модель молекули якої створена самими студентами.

“Віртуальна хімічна лабораторія” містить також велику кількість хімічних дослідів, реалізованих з використанням тривимірної графіки та анімації, що забезпечує можливість реалістичного уявлення як візуального оточення, так і дій студентів під час проведення експериментів (студенти можуть діставати склянки з розчинами з полиць, переливати їх з однієї посудини в іншу, вносити реактиви в пробірки, готувати розчини, збирати хімічні установки зі складових елементів, проводити необхідні вимірювання тощо). Зупинимось на основних перевагах використання віртуальних експериментів.

По-перше, віртуальні досліди можна застосовувати для ознайомлення студентів з хімічним посудом, обладнанням та технікою виконання експериментів безпосередньо перед роботою в реальній лабораторії. Це дозволить їм краще підготуватися до проведення цих або подібних дослідів в реальних умовах. Окрім цього, віртуальні хімічні експерименти безпечні навіть для непідготовлених студентів.

По-друге, студенти можуть віртуально проводити такі досліди, які виконувати у реальній лабораторії небезпечно чи занадто дорого.

По-третє, віртуальні досліди навчають дотримання правил техніки безпеки. Зокрема, щоб уникнути переповнення візуального простору на екрані комп’ютера, студентам доступний лише той набір лабораторного обладнання та реагентів, які необхідні для проведення конкретного експерименту. У деяких дослідах – це ємності з розчинами, а в інших – складні хімічні установки.

По-четверте, проведення віртуальних експериментів могло б допомогти студентам освоїти навички запису спостережень, складання звітів та інтерпретації даних в лабораторному журналі [2].

По-п’яте, що на нашу думку найважливіше, комп’ютерні моделі хімічних дослідів спонукають студентів експериментувати в реальних умовах та отримувати задоволення від власних досліджень [1].

Таким чином, доступ в Інтернет для викладача хімії підвищує як рівень підготовки самого викладача, так і рівень проведення занять, а для студентів –якість знань та рівень розумових здібностей, оскільки інтерес до Інтернету підвищує мотивацію навчання.

Технічно організувати роботу із ресурсами Інтернету на заняттях можна у двох варіантах.

Перший – студенти працюють в режимі on-lіne, тобто з безпосереднім доступом в Інтернет, якщо комп’ютери забезпечують відносно швидкий доступ у Мережу і завантаження документів не займає значну частину заняття. Природно, що при цьому викладач заздалегідь повинен перевірити доступність цікавих матеріалів: сервери і сайти можуть бути тимчасово з різних причин недоступні.   

Другий варіант більш надійний з опосередкованим доступом в Інтернет. Викладач заздалегідь при підготовці заняття копіює необхідні для заняття web-сторінки в окрему папку на лабораторному сервері або хоча б на одному з компютерів.

Складність впровадження інформаційних технологій в освітню практику полягає переважно у тому, що новітні технології навчання не завжди вписуються у традиційну структуру навчальної діяльності, а тому вимагають внесення коректив до змісту освіти, передбачають додаткову підготовку і перепідготовку педагогічних працівників.

Проте слід пам’ятати, що використання Інтернет-технологій в навчально-виховному процесі надає принципово нові можливості для особистісного розвитку студента й формування його пізнавальної та творчої складової.

 

Література

1.      Carnevale, Dan, “The Virtual Lab Experiment”, Chronicle of Higher Ed, January 31, 2003, p. A30.

2.      Dalgarno, Barney; Bishop, Andrea and Bedgood, Danny, “The potential of virtual laboratories for distance science education teaching: reflections from the initial development and evaluation of a virtual chemistry laboratory”, Proceedings of theImproving Learning Outcomes Through Flexible Science Teaching, Symposium, The University of Sydney, October 3, 2003, pp. 90-95.

3.      Dori, Y.J. and Barak, M., “Virtual and Physical Molecular Modeling: Fostering Model Perception and Spatial Understanding”, Educational Technology & Society, 4(1), 2001, pp. 61 – 74.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info