zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ НІТРОФОСУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДЕЯКІ ШВИДКІ РЕАКЦІЇ ПЕРЛІВНИЦІ ВАЖКОЇ (MOLLUSСA,BIVALVIA, UNIONIDAE)

 

Стадниченко А.П., Гирин В.К., Федчук О.Ю.

Ураїна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Досліджено вплив різних концентрацій нітрофосу на деякі швидкі етологічні реакції перлівниці важкої. З’ясовано, що 0,009–0,9 мг/дм3 нітрофоса для цих молюсків є байдужими. За 0,9–9 мг/дм3 має місце реакція уникнення, яка за вищих концентрацій токсиканта гальмується повністю. За 9-900 мг/дм3 полютанта здійснюється механічний спосіб захисту від його дії – міцне змикання стулок черепашки.

 

В останні десятиліття ХХст. і на початку ХХІст. широка діяльність людини викликала масштабні зрушення в усіх, без виключення, середовищах життя, у тому числі і у водному середовищі. Це спричинилося до погіршення умов для існування багатьох видів гідробіонтів, що призвело до зменшення щільності населення їх популяцій.

Одним із небезпечних чинників, які згубно впливають на тваринне населення водойм, є забруднення їх різними мінеральними добривами, котре відбувається у разі порушення правил їх транспортування, збереження і застосування (недотримання доз і кратності внесення в грунти). Перевищення граничнодопустимих концентрацій (ГДКрибогосподарське) цих полютантів призводить до отруєння ними тваринних організмів, у яких розвивається більш-менш яскраво виражений патологічний процес. Йому передують захисно-пристосувальні етологічні реакції, на зміну яким при подальшій експозиції тварин у токсичному середовищі приходять реакції патологічні. З’ясування шкодочинності різних концентрацій міндобрив для найпоширеніших і найчисельніших видів гідробіонтів – одне з найважливіших завдань сучасної водної токсикології.

У токсилогічному досліді, поставленому за методикою Алексєєва [1], використано 251 екз. перлівниці важкої Unio pictorum panderosum Spitzi in Rossmaessler, 1844 добутої в р. Гуйва ( хутір Довжик Житомирської обл.). Як токсикант ужито нітрофос ( = нітрофосфат) – широко застосоване під усі сільськогосподарські культури азотно-фосфатне мінеральне добриво. Розчини його (0,009, 0,09, 0,9, 9, 900, 9000 мг/дм3) готували на дехлорованій відстоюванням (одна доба) воді з житомирської водогінної мережі. Щільність посадки тварин в акваріумах становила 1 особ/дм3.

Зясовано, що у слабких розчинах нітрофоска (0,009–0,9 мг/дм3) рухова активність перлівниць не підлягає будь-яким змінам. Молюски або нерухомо лежать на дні акваріумів, щільно стиснувши стулки черепашки (30–32%), або не замикають її щільно і висувають назовні частково (на 1/8–1/10) цілком нерухому ногу. Необхідно наголосити на тому, що перлівниці при цьому значно знечулюються: вони не реагують (або майже не реагують) на механічні подразнення (уколи голкою, «пощипування» пінцетом). За концентрації токсиканта 9 мг/дм3 переважна більшість особин (89-97%) робить спроби залишити отруєне середовище. При цьому проміжок між нижніми краями стулок черепашки збільшується настільки, що через нього повністю висувається назовні нога. В акваріумах без донних відкладень на дні перлівниці продовжують лежати нерухомо. В тих же з них, де є більш-менш потужний шар донних відкладень, молюски повзають по дну, що можна розцінити як спробу залишити токсичне середовище. В усякому разі при локальному внесенні гранул токсиканта у цих тварин спостерігається виразна реакція уникнення: перлівниці рухаються по дну акваріума у напрямку протилежному місцеперебуванню компактного токсиканта. У межах концентрацій (0,009–9 мг/дм3) час, через який проявляється ця реакція, обернено пропорційний концентрації токсиканта. Наприклад, за 0,09 мг/дм3 нітрофоса у середовищі реакція уникнення спостерігається через 30 хв, тоді як за концентрації його 9 мг/дм3 – усього лише через 10 хв. За концентрацій нітрофоса, що перевищують 9 мг/дм3, реакція уникнення гальмується повністю.

За цих умов молюски використовують іншу форму захисної поведінки, а саме механічний захист. Він полягає у щільному змиканні стулок черепашки, чим більш-менш надійно обмежується доступ до мантійної порожнини токсичного середовища. Тривалість цієї форми захисної реакції за згаданих вище умов не перевищує 20–24 год. Опісля відбувається поступове розслаблення замикальних м’язів, стулки черепашки розсуваються, через щілину між ними висовується назовні близько 1/3–1/2 ноги. За наступні 12–24 год м’язи її розслабляються повністю, через що вона вся вивисає назовні. Припускаємо, що розслаблення м’язів  ноги у перлівниць зумовлене пригнобленням холінестеразної активності під дією нітрофоса. В усякому разі доведено [2, 3], що подібне має місце у багатьох прісноводних гідробіонтів (у тому числі і у молюсків) за перебування їх у розчинах фосфорорганічних сполук. При цьому у їх внутрішньому середовищі відбувається накопичення ацетилхоліна, який інгібує холінестаразу шляхом її фосфорилювання, що супроводжується розслабленням м’язів. Одночасно з цим у тілі молюсків відбувається надмірне накопичення води, зумовлене, на думку деяких дослідників [3], порушенням роботи нирок і зміною осмотичної концентрації сечі. Це неухильно веде до прогресуючого набрякання і зростання об’єму м’якого тіла перлівниць, а також до одночасного збільшення його маси (на 16–25%). Слід зазначити, що при цьому особливо сильно набрякає нога, об’єм якої зростає в середньому в 1,5–2 рази.

В сублетальних для перлівниць розчинах нітрофоса (від 900 мг/дм3) збільшення маси їх тіла звичайно припиняється на кінець другої доби досліду. Протягом наступних 3-5 діб маса м’якого тіла молюсків зберігається на стабільному рівні. Потім відбувається швидке стискання усіх м’язів їх тіла, у тому числі і м’язів ноги. Маса тіла при цьому поступово зменшується.

Отримані результати дослідження можуть придатися при здійсненні біотестування у процесі моніторингу стану забруднення природних і штучних водойм азотно-фосфорними мінеральними добривами, у першу чергу – нітрофосом. Це є актуальним для тих регіонів України, де домінуючим є сільськогосподарське виробництво. Зрозуміло, що усі тест-функції, про які йшлося вище, у системі моніторингу забруднення водних басейнів України можуть бути використані як робочі показники, але не основні, а другорядні, допоміжні.

 

Література

1.      Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента // Гидробиол. журн., 1981. – Т. 17, № 3. – С. 92 – 100.

2.      Коштоянц Х.С. Влияние колебания воді на физиологические свойства гладкой мускулатурі молюсков // Архив. биол. наук, 1937. – Т. 45. – С. 12 – 15.

3.      Виноградов Г.А., Гдовский П.А. Исследование действия холинестеразы на водно-солевой обмен пресноводных брюхоногих моллюсков // Информ. бюлл. Ин-та биол. внутрен. водоемов АН СССР, 1976. – № 32. – С. 50-53.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info