zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ КНУРЦІВ З РІЗНОЮ АДАПТАЦІЙНОЮ НОРМОЮ В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ ЗАТ «ФРІДОМ ФАРМ БЕКОН» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЦЮРУПИНСЬКОГО РАЙОНУ

 

Архангельська М.В., Ряполова І.О.,

Вогнівенко Л.П., Іванова Л.О., Попова Н.В.

Україна, м. Херсон, Херсонський ДАУ

 

Установлено, что после воздействия технологических стресс-факторов у хряков исследуемых пород различных модальных классов наблюдаются характерные изменения биохимических показателей, которые являются следствием гормональной перестройки организма. Животные класса М+ имеют более выраженные адаптационные свойства к действию стресс-факторов на что указывают биохимические показатели сыворотки крови.

Ключевые слова: стресс-фактор, общий белок, ферменты пере- аминування, креатинин, кальций, фосфор.

 

Постановка проблеми.

Однією з найбільш актуальних проблем сучасного тваринництва є дослідження впливу стрес-факторів на організм. Особливий інтерес викликає вивчення біохімічних механізмів виникнення і розвитку стресу.

Як вказують І.Крац [1], А.Д.Курський і інші [2] в ранньому онтогенезі, а особливо в ембріогенезі біохімічні зміни проходять швидше, що відповідає періоду активного морфогенеза та розвитку тканин і органів. Після досягнення в ранньому онтогенезі функціональної повноцінності органів і тканин, біохімічні зміни проходять все повільніше.

В цьому аспекті особливу увагу привертає специфіка білкового обміну. Обмін білків, від стану якого залежить і вуглеводний, і жировий, і мінеральний обміни, лежить в основі всіх життєвих процесів та характеризує фізіологічний стан організму в цілому. Аспартатамінотрансфераза(АсАТ) впливає на реакції переамінування аспарагінової кислоти як в процесі синтезу білка тканин, так і в процесах виділення з організму незасвоєних аміногруп. Аланінамінотрансфераза (АлАТ) каталізує перенос аміногруп між аланіном і β-кетоглютаровою кислотою. Вміст загального білка, активність ферментів переамінування, поряд з деякими іншими біохімічними показниками, характеризують мобілізаційні можливості організму [3].

Стан вивчення проблеми.

У зв'язку з поширенням в селекційних стадах тварин, чуттєвих до стресу, широко ведуться роботи з пошуку маркерів чутливості до цього явища [4, 5].

В.І. Степанов, В.Х.Федоров та ін. [6] вивчаючи взаємозв'язок продуктивності і інтер'єрних показників у свиней з різною стрес-реактивністю встановили наявність істотних закономірностей у взаємозв'язках показників ферментної активності крові з відгодівельними і м'ясними якостями свиней. Так, активність АСТ у стрес нестійких тварин у віці 3 і 4 місяців корелювала з відгодівельними якостями: зі скоростиглістю (r=-0,31-0,56), середньодобовими приростами маси (r=0,51-0,65), витратами корму (r=-0,22-0,47). У стресостійких тварин кореляція в цьому віці для АСТ була трохи нижче. Величина активності АЛТ у тварин знаходиться на більш низькому рівні. З м'ясною і відгодівельною продуктивністю вона зв'язана малодостовірно і суперечливо.

Завдання і методи досліджень.

Основним завданням наших досліджень було вивчення формування механізмів адаптації поросят у постнатальний період під час технологічного стресу шляхом дослідження біохімічних показників крові. Для цього ми відбирали кров від кнурців різних модальних класів породи ландрас та велика біла з відповідною адаптативною нормою.

У сироватці крові тварин визначали: концентрацію загального білка — біуретовим методом, концентрацію кальцію — комплексонометрично, рівень фосфору — за Фіске-Субарроу в модифікації Івановського активність АлАТ і АсАТ визначали за Райтманом-Френкелем.

Результати досліджень.

Аналізуючи отримані данні біохімічних показників сироватки крові дослідних тварин різних класів розподілу можна виявити наступну закономірність. Вміст загального білку у сироватці крові тварин класу М+ як великої білої породи так і ландрас має достовірно більше значення ніж у тварин класу М- та Мо, що вказує на інтенсивні біосинтетичні процеси, пов’язані з накопиченням м’язової тканини. Про це свідчить і жива маса кнурців класу М+, яка у 6 – ти місячному віці більша за тварин класу М- на 3,1%, класу Мо на 0,3% у великої білої породи та 1,7% і 2,8%у тварин породи ландрас. Жива маса дослідних кнурців у 6 – ти місячному віці, вказує на те, що тварини класу М+ великої білої породи та ландрас виявилися найбільш адаптованими до дії технологічного стресу, тварини модального класу великої білої також мають досить значні адаптаційні властивості (табл.. 1,2).

 

Таблиця 1.

Біохімічні показники крові кнурців породи велика біла у віці 6 місяців

Показник 

М-

М0

М+

Жива маса, кг

104,0±2,43

107,0±2,45

107,3±1,63

АЛТ

63,26±4,36*ас

58,3±4,38

48,46±3,52

АСТ

182,7±37,04

88,3±22,32

77,84±20,48

Альбумін сиворт

36,15±0,91*ас

39,5±0,92

40,45±0,96

Креатинін крові

215,35±15,67*ас

162,8±14,95

144,63±13,21

Загальний білок

81,85±2,1

83,3±3,1*bc

93,96±2,2*ас

Кальцій

3,13±0,8

3±0,1

3,11±0,6

Фосфор

3,17±0,8

3±0,1

3,21±0,7

Примітка: (М-) –а; (Мо) –b; (М+) – c; ( ) P<0,05; ( ) P<0,01

 

Отримані дані вказують на підвищення дії чинників стресу активності ферментів переамінування, що була підвищеною як для аспарагінової амінотрансферази так і, для аланінової.

Підвищення активності АСТ і АЛТ у крові свиней класу М- та Мо за умов стресу свідчать про посилення в їх організмі розпаду білків, особливо альбумінів сироватки крові За показником АСТ різниця між тваринами великої білої тварини класу М+ і М- становить 58,4%, класу М+ і Мо – 51,7%. За активністю АЛТ різниця меш суттєва і становить 23,3% між крайніми модальними класами та 16,9% між модальним класом та класом Мо.

Стійке підвищення креатиніну в крові стрес чутливих свиней модального класу М- як у кнурців великої білої породи та ландрас вказує на порушення роботи ниркового фільтру.

 

Таблиця 2

Біохімічні показники крові кнурців породи ландрас у віці 6 місяців

Показник 

М-

Мо

М+

Жива маса, кг

105,6±2,6

103,3±2,38

104,33±2,5

АЛТ

75,32±4,42*ac

60,86±4,38

52,41±3,55

АСТ

247,53±37,04*ac

112,5±23,32*ab

71,1±20,48

Альбумін сиворотки

35,6±0,93

36,37±0,83*ab

40,45±0,96*ac

Креатинін крові

197,5±15,67

166,5±14,86

157,5±13,27

Загальний білок

79,3±2,13

82,4±3,18

85,2±2,2

Кальцій

3,13±0,8

3,1±0,12

3,11±0,8

Фосфор

3,17±0,8

3,2±0,12

3,21±0,7

Примітка: (М-) –а; (Мо) –b; (М+) – c; ( ) P<0,05; ( ) P<0,01

 

Концентрація кальцію та фосфору у дослідних кнурців досліджуваних порід та модальних класів, виявилася майже однаковою. Це дає підставу припустити відсутність характерних змін з боку кальцій-фосфорного метаболізму [7].

Висновки і пропозиції

Таким чином, після дії технологічних стрес – факторів у кнурців досліджуваних порід різних модальних класів спостерігаються характерні зміни біохімічних показників, які є наслідком гормональної перебудови організму з підвищенням інтенсивності катаболічних процесів. У свою чергу, це потребує пошуку ефективних засобів, які б прискорили настання стадії резистентності після дії технологічного стресу.

 

Список використаної літератури

1.      Крац И. Энергетика биохимических реакций./ И. Крац — М.: Мир, 1970.- С.112

2.      Курский М.Д., Костерин С.А., Рыбальченко В.Х. Биохимическая кинетика.М.Д. Курский, С.А. Костерин, В.Х. Рыбальченко — Київ: Вища школа, 1977. -С.264

3.      Довгань-Мартинюк М. Б. Біохімічні показники крові молодняку свиней, одержаного за різних методів розведення / М. Б. Довгань-Мартинюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 4. – С. 167–168.

4.      Andresen E., Jensen P., Patricia Barton-Gade. The porcine Hal locus: A major locus exhibiting concodominance.- Z.Tierzuchtg. Zuchtgs. biolog., 1981.-Bd.98.-3.-S.170-175.

5.      Juneja R.K., Gahne B., Edfors-Lilja I., Andresen E. Genetic variation atapid serum protein locus, Po-2 and its assignment to the Phi,Hal, S, H, Pgd linkage group.- Anim. Blood Group and Biochem. Genet. -1983.- V.14.-P.27-36.

6.      Степанов В.И., Федоров В.Х., Тариченко А.И., Федорова В.В. Взаимосвязь продуктивности и интерьерных показателей у свиней с различной стресс-реактивностью /В.И. Степанов, В.Х. Федоров, А.И. Тариченко, В.В. Федорова / Зоотехния.-2002.-№ .-С.26-28.

7.      Усенко С. О. Гормональний і біохімічний статус сироватки крові свиней різного віку, статі та фізіологічного стану : автореф. дис. на здобуття. наук. ступ. канд. біол. наук : спец. 03.00.13 “Фізіологія людини і тварин” / Г. О. Усенко. – Полтава, 2004. – 28 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info