zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАНННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

 

Артамонов Р.С.

Україна, м. Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Деятельность каждого предприятия предусматривает разработку стратегического плана развития, однако данный процесс чрезвычайно сложный и трудоемкий. Каждый его этап предполагает полную ответственность и достоверность, а изменчивость внешней рыночной среды не оставляет руководителям предприятий много времени для размышлений о реализации полученных результатов.

 

Розробка стратегічного плану діяльності аграрних підприємств є досить складною і кропіткою роботою, що передбачає здійснення всебічного аналізу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Слід зазначити, що ще й досі на багатьох підприємствах України у плануванні діяльності окремих виробничих підрозділів відсутня узгодженість з загальною стратегією всього підприємства, а отже не має єдиного плану розвитку. Також досить часто рішення ухвалюються тільки з урахуванням внутрішнього середовища і майже не враховується зовнішнє, що спричиняє виникнення негативних наслідків. Підприємства, які в належній мірі не використовують ринкові підходи і методи стратегічного планування, не можуть не тільки впливати на ринок, але й адаптувати свої можливості до постійно змінного середовища [1]. Особливістю стратегічного планування є зростаючий рівень участі в ньому керівника підприємства. Ми вважаємо, що диференційований підхід до вибору застосування стратегій у практичній діяльності має дуже важливе значення, хоча науковці не дійшли єдиної думки щодо послідовності та поетапності всіх стратегічних процесів, проте вони повинні завжди забезпечувати ефективність всієї діяльності підприємства.

Як вітчизняні, так і зарубіжні науковці здійснили велику кількість розробок та рекомендацій щодо стратегічного планування діяльності підприємства, зокрема Аксель Зелль , Афитов Е.А., Біла О.Г., Дёмина И., Євтухова С.М., Котлер Ф., Мак-Дональд М., Марцин В.С., Л.В. Балабанова, Міщенко А. П., Файоль А.О., Саєнко М. Г.,Томпсон А.А., Фатхутдинов Р., Циба Т.Є. та інші учені.

На сучасному етапі розвитку української економіки особливої актуальності набуває впровадження стратегічного планування в аграрних підприємствах, що має на меті довгострокове забезпечення його результативності і освоєння нових можливостей.

На наш погляд одним із заходів виходу підприємств плодоовочевого підкомплексу на зовнішній ринок є розробка ефективного стратегічного планування.

Стратегічне планування являться однією з основних функцій стратегічного управління. Воно представляє собою процес прийняття управлінських рішень відносно стратегічного передбачення (формування стратегій), розподілу ресурсів, адаптації компанії до зовнішнього середовища, внутрішньої організації.

Стратегічне планування забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації, мотивації і контролю, орієнтовані на розробку стратегічних планів. Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації.

Стратегічне планування - це процес визначення головних цілей організації, ресурсів, необхідних для їх досягнення, та політики, направленої на придбання та використання цих ресурсів.

Стратегічне планування має на меті довгострокове забезпечення результативності підприємства і освоєння його нових можливостей. Для цього необхідно, перш за все, найбільш повно враховувати зміни в навколишньому середовищі, які являють собою потенційні загрози і майбутні можливості для підприємства. Потрібно передбачити непідконтрольні сили, критичні тенденції з боку оточення та обмежити їх можливий вплив на підприємство [2].

Ми вважаємо, що однією з умов формування підприємством своєї стратегії являється виникнення раптових змін в навколишньому середовищі. Їх причиною може бути насичення ринку, технологічні зрушення, непередбачений успіх нового товару, поява численних нових конкурентів і т.д.

Маючи перед собою такі труднощі, аграрне підприємство повинна вирішити дві надзвичайно критичні проблеми:

·         вибрати новий напрямок росту із багатьох альтернатив, які важко підлягають оцінці;

·         направити зусилля численного колективу в потрібне русло.

Відповідь на ці питання і розкриває сутність розробки та реалізації стратегії. В такі моменти стратегія становиться життєво необхідним управлінським інструментом, за допомогою якого фірма може протистояти зміні умов навколишнього середовища.

На прикладі на підприємствах Миколаївської області вже тривалий час використовують стратегічне планування своєї діяльності.

Звичайно менеджери витрачають багато зусиль на покращення складових частин поточної стратегії, що краще ніж розробляти и впроваджувати в життя радикальні зміни в роботі компанії. Занадто сильні зміни стратегії можуть негативно відобразитися на співробітниках, привести до невизначеності покупців. Як правило в цьому нема необхідності. Можна добитися значних успіхів, покращуючи виконання існуючої стратегії.

На наш погляд конкурентноспроможньою може бути стратегія, яка буде відповідати співвідношенню «ціна – якість», вона спрямована на середні та низькі цінові категорії, при продукції досить високої якості. Вона може бути реалізована, так як на закордонних ринка багато експортується товарів високої якості, але за дуже високою ціною. Тому дана стратегія орієнтована на завоювання певного сегменту ринку. Наполегливість в удосконаленні правильної стратегії часто являється запорукою її успішного виконання [3].

Ми вважаємо, що крім тих підприємств-виробників плодоовочевої продукції, які вже працюють на зовнішніх ринка є й ті, які мають великий потенціал для виходу на зовнішній ринок.

На деяких підприємствах нашої України відсутнє стратегічне планування і тому на нашу думку воно ще не знайшло вихід на зовнішні ринки, так як це не є одним із напрямків діяльності. У господарстві навіть відсутній маркетинговий відділ, просуванням та збутом продукції займається відділ збуту, але він не виконує відповідних функцій для більш інтенсивного збільшення продажів і тим самим завоювання певної частки ринку плодоовочевої продукції.

Розробка ефективної стратегії для підприємств плодоовочевого підкомплексу Миколаївської області може відбуватися за наступними стадіями.

Вихід досліджуваних підприємств плодоовочевої продукції на зовнішній ринок можна за допомогою такої ефективної стратегії (рис 1). Вона дасть можливість розширити межі своєї діяльності, проникнути на нові ринки, підвищити репутацію фірми і тим самим збільшити прибутки підприємствами.

Таким чином, можна сказати, що розробка і застосування запропонованих стратегій розвитку підприємств плодоовочевого підкомплексу на зовнішньому ринку, дають можливість підвищити як конкурентоспроможність в цілому, так і кожної її складової.

 

Рис. 1. Стратегія формування ефективної стратегії плодоовочевої продукції

на зовнішніх ринках

 

Вважаємо, що стратегічне маркетингове планування на аграрних підприємствах повинно здійснюватися з допомогою вивчення різного роду інформації та максимально досліджувати всі можливі сторони діяльності. Воно допомагає досягти поставлених цілей, полегшує роботу та розвиток всього підприємства, бо стратегічне планування – це довгострокова, комплексна, зорієнтована на кінцеві результати діяльність, що забезпечує досягнення найбільшого успіху аграрних підприємств в системі світового господарства та розподілу праці незалежно від національних та регіональних кордонів.

 

Література:

1.      Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / Мак-Дональд М. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 320 с.: ил. – (Серия “Маркетинг для профессионалов”).

2.      Виханский О. С. Стратегическое управление / О. С. Виханский – М.: Гардарики, 2003. – 292 с.

3.      Томсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент / А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд [пер. с англ.] – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info