zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИНТЕЗ МЕТАЛОВМІСНОЇ СПОЛУКИ – НАФТЕНАТІВ НІКЕЛЮ (ІІ)

 

Манчук Н.М., Баглєй Є.В.,

Казімірчик О.В., Поворознік А.В.

Україна, м. Київ, Національний авіаційний університет

 

В статье описан синтез металлоорганического соединения нафтенатов никеля (ІІ)(компонент нефтяного сырья), как металоорганической добавки к модельным углеводородным системам, на которых исследуется адсорбционная деметаллизация тяжелого нефтяного сырья (ТНС). Полученное соединение анализировали физико-химическими методами: фотоколориметрическим на содержание металла, инфракрасной спектроскопией для идентификации органического соединения.

 

В Енергетичній стратегії України до 2030 р. прогнозується, що споживання нафти для внутрішніх потреб збільшиться у 2 рази, споживання вугільної продукції – в 2 рази, споживання генеруючих електростанцій збільшиться в 2,2 рази у порівнянні з 2012 р.. У той же час передбачається, що споживання природного газу зменшиться до 49,5 млрд. м3 [1].

У 2011 р. Україна спожила 10,1 млн. т світлих (бензини, дизельне паливо) і темних (мазут, бітум) нафтопродуктів.

Одним з пріоритетів у нафтопереробці України є її модернізація і збільшення глибини переробки нафти. На сьогодні цей показник в Україні становить 67 %. Кардинальне вирішення цієї проблеми можливе тільки шляхом впровадження нових сучасних процесів каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу, коксування, процесів гідрогенізації та модернізації вже існуючих процесів. Використання цих підходів у вітчизняній нафтопереробці, дозволить у найближчі роки збільшити глибину перероблення нафти до 75-80 % (світовий рівень – 92 – 98 %) [2, 3].

Каталітичне перероблення мазутів і гудронів, потенційний вміст яких у нафті становить 46 – 56 %, має безумовний інтерес у вирішенні проблеми поглиблення переробки. Зростання цін на нафту звертає увагу на проблему альтернативних нафті енергоресурсів, розробка яких в умовах низьких цін на нафту, без значних інвестицій та дотацій з боку держави, мало цікава через свою невисоку рентабельність. Однак зростання цін стимулює перероблення важкої нафти, бітумів та сланців.

Таким чином, перспективним є перероблення важкої нафтової сировини (ВНС) (мазути, гудрони, високов’язкі нафти і природні бітуми). ВНС відрізняється високим вмістом металів (а саме ванадію та нікелю), які негативно впливають на процеси нафтопереробки та на якість товарних нафтопродуктів. Видалення металів з нафтової сировини, може істотно підвищити рентабельність використання нафтової сировини.

Проблема високого рівня металізації нафтової сировини на фоні інших (гетероатоми та асфальтени) має особливе значення через свою багатовекторність. З однієї сторони, важкі метали є небажаними компонентами у нафті та нафтопродуктах: спричиняють корозію обладнання нафтопереробного та нафтохімічного комплексу, виводять з ладу (зниження селективності, дезактивація) каталізатори перероблення нафти; при згорання важких нафтопродуктів на ТЕС в атмосферу потрапляють отруйні токсичні сполуки металів. З іншого боку, ванадій та нікель є дефіцитними металами для різних галузей народного господарства. Їх вміст у нафтовій сировині співставлений з вмістом цих металів у промислових рудах, тому видалення їх може бути рентабельним [4, 5].

Сполуки нікелю та ванадію присутні у нафтових середовищах у вигляді солей нафтових кислот, хелатних комплексів, розсіяних неорганічних солей і порфіринів у складі смолисто-асфальтенових сполук (САС). Від 70 до 90 % важких металів у нафті припадає на смолисто-асфальтенові сполуки, у яких метали утворюють складні комплекси з азот- і кисневмісними сполуками. Ванадій, в основному концентрується в асфальтенах, а нікель – в смолах [4].

Проаналізувавши основні форми існування сполук нікелю у нафті та нафтопродуктах, у даній роботі був проведений синтез солі нафтенових кислот – нафтенату нікелю (ІІ), який являється компонентом досліджуваних модельних вуглеводневих систем. На даному етапі проводяться дослідження процесу адсорбції нікелю (у вигляді нафтенатів) з модельних вуглеводневих розчинів на природних мінеральних сорбентах (каолін, монтморилоніт, лесові породи) і відходах промисловості (золо-шлакові матеріали, залізорудний концентрат).

В якості вихідних реагентів для одержання нафтенатів нікелю (ІІ) використовували дистильовані нафтенові кислоти (ГОСТ 13302 – 77) і сульфат нікелю (ІІ).

Схема лабораторної установки синтезу нафтенатів нікелю (ІІ) наведена на рис. 1.

 

Рис. 1. Схема лабораторної установки для синтезу нафтенатів нікелю (ІІ):

1 – реактор; 2 – штатив; 3 – мішалка; 4 – гідрозатвор; 5, 6 – термометри; 7 – водяна баня; 8 – електродвигун, 9 – електроплитка.

 

Методика синтезу нафтенатів нікелю аналогічна методу одержання нафтенатів оксованадію, що наведена раніше [6].

Синтез проводиться у дві стадії, на першій стадії відбувається утворення мила нафтенових кислот, а на другій стадії відбувається заміщення лужного металу у нафтенаті натрію на активний метал.

Процес одержання нафтенатів нікелю (ІІ) можна представити наступними хімічними реакціями:

R-COOH + NaOHR-COONa + H2O                                     (1)

2RCOONa + NiSO4 ·7Н2О → (RCOO)2Ni + Na2SO4 + 7H2O                      (2)

Одержаний розчин нафтенатів нікелю (ІІ) відганяють від петролейного етеру та ізопропанолу на роторно-вакуумній перегонній установці.

Синтезований продукт має вигляд густої вязкої маси зеленого кольору.

В’язкий розчин нафтенатів нікелю (ІІ) аналізували на вміст нікелю фотоколориметричним методом за прийнятим ГОСТом 12352–81. Даний метод оснований на утворенні забарвленого в червоний колір комплексної сполуки нікелю з диметилгліоксимом в аміачному середовищі у присутності розчину йоду і вимірюванні світлопоглинання при довжині хвилі 530 нм. Вміст нікелю у синтезованому продукті становив 13,41 %, мас. [7].

Ідентифікація синтезованого продукту (нафтенату нікелю (ІІ)), була виконана за допомогою інфрачервоних спектрів.

Інфрачервоні спектри нафтенату нікелю (ІІ) були зняті на спектрометрі марки Specord M80, розтиранням зразку на пластині з KBr.

На рис. 2 наведені ІЧ-спектри синтезованого продукту:

Рис. 2. ІЧ-спектри нафтенатів нікелю (ІІ).

 

Порівнявши одержані ІЧ-спектри нафтенатів нікелю (ІІ) з літературними даними [8], на спектрі можливо виділити наступні характерні області: в області частот 3200 – 3600 см-1 спостерігається широка характеристична смуга, яка відповідає валентним коливанням зв’язків між воднем і киснем в гідроксильних групах (ОН–); при частоті 930 см-1 спостерігається пік, який відповідає деформаційним коливанням групи ОН–; при частоті 1480 см-1 спостерігаються валентні коливання С–О-групи; в інтервалі частот 1408–1410 см-1 наявні характерні піки у спектрі, що відповідають деформаційним коливанням С-О-Н-групи; при частоті 1610 см-1 спостерігаються валентні коливання С–ООН-зв’язків; при частоті 1700 см-1 спостерігається пік, який відповідає частоті коливання, що характерний зв’язкам Ni з лігандом кислоти; в області частот 2830 – 2980 см-1 спостерігається пік, який вказує на наявність в молекулі зразка груп СН– і СН3– [8, 9].

Використовуючи сучасну літературу [8, 9] для інтерпретації цих спектрів прийшли до висновку, що одержаний синтезований продукт відповідає нафтенатам нікелю (ІІ) і може бути використаний у наступних наукових дослідженнях.

 

Список літературних джерел:

1.      Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года (Продолжение. Разделы VI - XVI) КМ Украины. Распоряжение КМ от 15.03.2006 № 145-р.

2.      Куюн С. (Консалтинговая группа А-95). Кому уплатим «за кефир»? // Зеркало недели. – 2010. – № 48 (828). – С. 9 – 11.

3.      Бурлака Г. Мировая нефтепереработка в условиях роста цен на нефть // Нефть и газ. – 2008. – № 10. – С. 14 – 20.

4.      Антипенко В.Р. Металлы в нефтях. Основные аспекты исследования и способы удаления (обзор) // Нефтехимия. – 1999. – Т. 39. – № 6. – С. 403 – 413.

5.      Татауров К.А., Синицин С.А. Обзор адсорбционных методов деметаллизации тяжелого нефтяного сырья // Технология нефти и газа. – 2005. – № 4. – С. 25 – 28.

6.      Манчук Н.М., Войтко І.І., Баглєй Є.В., Самойлова І.П. Синтез оксинафтенатів ванадію. – Сб. тез ІХ-й Всеукр. научно-практич. конф. «Инновационній потенциал украинской науки – ХХІ век», Запорожье, 24-31 декабря 2010. – С. 141 – 145

7.      ГОСТ 12352-81. «Стали легированные и высоколегированные. Методы опредления никеля».

8.      The Aldrich Library of FT-IR Spectra, 2nd ed., Aldrich Chemical, Milwaukee, VI,2, 1985. – 1356 p.

9.      Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений. – М.: Мир, 1991. – 535 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info