zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ТА ПРОЦЕДУР ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ІЗ УРАХУВАННЯМ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ

 

Броварна Т.М.

Україна, м.Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи (м. Київ)

 

В статье исследовано решение проблемы формирования эффективной системы финансового мониторинга в банке и управления рисками через изменение философии работы на рынке банковских услуг в контексте риск-ориентированных подходов, а именно новая парадигма управления процессами - менеджмент на оценке рисков.

 

Постановка проблеми. Прийняття ризиківскладає собою основу банківського бізнесу. Банки мають успіх тоді, коли ризики, які приймаються ними розумні, під контролем і знаходяться в межах концепції та можливостей банку. За умов прийняття ризиків, що генеруються під дією ризиків легалізації кримінальних доходів, банки втрачають можливість адекватної оцінки ризиків, а отже, породжується ризик менеджменту банку. Викривлення інформації, дефіцит інформації, та неадекватний інструментарій управління ризиками поглиблює невизначеність та створює передумови до фінансових втрат.

Метою статті є дослідження заходів банку з мінімізації ризиків у сфері протидії відмиванню злочинних доходів, пов’язаних з персоналом.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Дослідженню методів та процедур фінансового моніторингу як головного інструменту у сфері відмивання активів, отриманих незаконним шляхом, присвячені праці учених і практиків А.В.Базилюка, О.І.Барановського, С.Г.Гуржія, О.О.Глущенко, В.М.Кірсанова, Д.А.Леонова, В.М.Поповича, М.М.Прошуніна, О.В.Турчинова, С.М.Ярового.

Теоретичні та практичні питання фінансового моніторингу вивчались науковцями з різних галузей права: кримінального права та кримінології (О.Г.Волеводз, О.М.Джужа, О.Г.Кальман, І.Є.Мезенцева та ін.), фінансового права (О.М.Горбунова, О.Б.Росоляк та ін.), адміністративного права та процесу (С.А.Буткевич, А.О.Клименко, О.Є.Користін, Ю.М.Лисенков, Є.В.Павліченко, О.І.Римарук, О.П.Рябченко та ін.).

Виклад основного матеріалу. Міжнародні стандарти щодо методів та процедур фінансового моніторингу указують на оптимізацію моделі з точки зору дотримання усіх елементів що відповідають підходам заснованим на оцінці ризиків: KYC – знай свого клієнта; KTYC – знай операції свого клієнта; KCYC – знай клієнта свого клієнта;

KYBP – знай своїх бізнес партнерів; KYE – знай своїх співробітників.

В контексті даної моделі управління ризиками також враховує управління внутрішніми ризиками – операційними, що пов’язані безпосередньо з відповідальними особами щодо здійснення фінансового моніторингу у банку. Рекомендацією FATF (№15) визначено, що фінансовими установами слід запровадити процедури перевірки осіб при наймі їх на роботу. Одночасно Базельські принципи банківського нагляду визначають необхідність встановлення банками вичерпних повноважень для працівників банку та вимоги щодо системи контролю з урахуванням внутрішньобанківської організаційної структури.

Для впровадження зазначених процедур при роботі з персоналом, банку необхідно забезпечити застосування принципу «знай свого співробітника», основними критеріями якого є: освітні та кваліфікаційні вимоги та ділова репутація.

Важливою складовою заходів банківської установи, пов’язаних з персоналом, є постійна підготовка та навчання співробітників з метою підвищення їх обізнаності стосовно сучасних методів та схем відмивання нелегальних коштів.

 У контексті цих рекомендацій, управління ризиками у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, пов’язаними з персоналом, передбачає визначення банком цих ризиків, як окремої групи, їх оцінку, а також впровадження заходів, направлених на їх зменшення (мінімізацію), що передбачають, зокрема: встановлення кваліфікаційних та репутаційних вимог до персоналу банку; перевірку персоналу на етапі прийому на роботу та в подальшому, в процесі виконання працівниками своїх обов’язків; навчання та постійне підвищення освітнього рівня персоналу; забезпечення чіткої системи делегації повноважень і здійснення контролю та аудиту у цій сфері.

 При визначенні та оцінці ризиків, слід вирізняти їх наступні групи, з урахуванням окремих особливостей виникнення:

а) кваліфікаційніризики, пов’язані з вчиненням персоналом ненавмисних порушень вимог законодавства та нормативно-правових актів в зв’язку з відсутністю належної кваліфікації фахівців, зокрема: професійна невідповідність;

б) репутаційніризики, пов’язані із вчиненням персоналом навмисних порушень вимог законодавства, зокрема: безпосередня участь працівників банку у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму;

в) організаційні (управлінські) – ризики, пов’язані з недоліками організаційної структури установи банку, недосконалою системою доведення повноважень до персоналу.

Оскільки однією із особливостей роботи служби фінансового моніторингу є її широкий доступ до інформації, при встановленні адекватних процедур підбору персоналу цього структурного підрозділу банку, особливе значення мають вимоги щодо ділової репутації кандидатів на зарахування. З цією метою банк з’ясовує біографічні та інші характеристики особи, з якою він має намір укладати трудові відносини, на підставі наданих документів, довідок тощо. Додаткову інформацію установа банку може отримати шляхом анкетування претендента на посаду.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що умовами належного управління ризиками, пов’язаними з персоналом, є:

·         чіткий розподіл функціональних обов’язків співробітників банку, надання кожному співробітнику банку доступу тільки до інформації необхідної для виконання своїх службових обов’язків;

·         навчання співробітників банку з метою підвищення їх професійного рівня та кваліфікації, ознайомлення з новими банківськими технологіями;

·         розробка програм здійснення фінансового моніторингу відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування;

·         розподіл повноважень на прийняття максимальних ризиків між колегіальними органами банку, керівниками підрозділів;

·         виділення достатнього фінансування для технічного забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу, своєчасного поновлення програмного забезпечування.

 

Список використаних джерел

1.         Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» зі змінами від 18 травня 2010р.  2258-VI

2.         Батман Ю. Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю / Ю. Батман //Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4(160). – С. 40–41.

3.         Ковч Т.Б. Місце і роль фінансового моніторингу в забезпечені життєдіяльності // Вісник Університету Банківської справи НБУ. –2011. –№2. – С. 265-271

4.         Некрасов В.А., Борець Л.В., Мироненко С.Ю. Виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: Навч. – практ. посіб. – К., Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008. – 88с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info