zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>П. ЖИТЕЦЬКИЙ (1837–1911) І УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА

 

Ісаченко В.П.

Україна, м. Умань,

Уманський державний педагогічний

університет імені Павла Тичини

 

В статье проанализированы основные этапы активной деятельности педагога и исследователя украинского литературного языка П. Житецкого. Раскрыты общепедагогические взгляды ученого, суть которых лежит в необходимости реорганизации учебных заведений в соответствие к национальным особенностям украинского народа. Проанализированы педагогические взгляды П. Житецкого в разные периоды его жизни.

 

В умовах державно-політичних і соціально-економічних перетворень одним із головних завдань українського суспільства є інтеграція нашої країни у світовий культурний і економічний простір, що спонукає до комплексної модернізації системи освіти і виховання, створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації громадян України. Неодмінною передумовою забезпечення цієї потреби має стати розвиток системи безперервної освіти і навчання протягом життя, її перехід на якісно новий рівень на засадах демократизації та гуманізації середньої та вищої школи, підвищення якості навчання і виховання дітей та молоді.

Актуальність нашого дослідження зумовлена об’єктивною потребою у ретельному вивченні, неупередженій оцінці, творчому осмисленні з нових методологічних позицій кращих надбань української педагогічної думки. Особливого значення нині набула можливість включення до наукового обігу забутих, замовчуваних імен вітчизняних педагогів, творча спадщина яких містить просвітницькі, виховні й дидактичні ідеї, що можуть поповнити історію теорії і практики виховання та навчання, національної освіти і шкільництва.

Серед громадських діячів України другої половини ХІХ століття виділяється Павло Гнатович Житецький – видатний науковець та педагог. Після проголошення незалежності України, постать П. Житецького привернула увагу дослідників та науковців різних галузей. Зокрема, його громадській, педагогічній та науковій діяльності присвячено праці Н. Побірченко. Філологічні надбання висвітлено у працях М. Грицика. Громадська діяльність педагога знайшла відображення у працях істориків – А. Катренка, В. Сабей та О. Казакевич та ін.

Ще з дитинства П. Житецький мав змогу здобути глибоку і всебічну освіту, адже він походив з родини священика.

П. Житецький був одним із фундаторів Київської Громади, в діяльності якої визначилися два основні напрями: педагогічна робота та етнографічні дослідження. Громадівці розгорнули широку культурно-освітню діяльність, яка виявлялася у роботі недільних шкіл. «Ми завели при своєму товаристві, – згадував П.Г. Житецький, – так звану семирічну школу, програмою якої передбачалось пройти курс гімназії» [1]. Школу Громада утримувала за власні кошти. Навчання в ній проводилося українською мовою Вчителі ознайомлювали учнів з історією і літературою України, намагалися вчити їх у «національному дусі» [4, с. 3]. Павло Гнатович зробив значний внесок у розробку та впровадження викладання навчальних предметів українською мовою, наголошуючи на важливому значенні рідної мови для розвитку особистості та нації загалом.

П. Житецький був одним з ініціаторів та організаторів створення семирічної школи з українською формою навчання, про що згодом писав: „Правда, нічого не вийшло путнього з сеї школи, бо скоро розвіялася вона в смуті життя російського, як незабаром розвіялися і ми всі, що складали товариство” [2, с. 143].

Крізь парадигму діяльності громадівців чітко відображається прагнення підвищити соціально-економічний та освітній рівень населення, „…забезпечити українському народові право на вільний культурний розвиток” [4, с. 38]. Павло Гнатович відстоював потреби та інтереси України. Досить часто йому доводилося відстоювати свої педагогічні погляди та давати відсіч прибічникам російськомовного навчання.

Педагогічний досвід П. Житецький здобував будучи ще студентом. Павло Гнатович мав велику педагогічну практику. Крім недільних шкіл, він працював викладачем на вчительських курсах, які відкрилися у 1862 р. Тут готували вчителів для сільських шкіл. Молодий учитель викладав цікаву науку – „методику обьяснительного чтения”. Він розумів, що таке „чтение” в народній школі можливе було за двох умов: «щоб воно велось несуперечно народному світогляду», «щоб велось на народній мові». Тому на заняттях із майбутніми вчителями П.Житецький розмовляв українською мовою, розповідав про історію українського народу, про народний світогляд. Студентом Павло Гнатович був репетитором Павла Галагана, сина відомого українського діяча Г. Галагана [5, с. 5].

Після закінчення у 1865 р. Київського університету та складання іспиту на звання вчителя, він дістав призначення в Кам'янець-Подільську гімназію на посаду молодшого вчителя російської словесності. Павло Гнатович не обмежувався лише викладацькою діяльністю. Коло його інтересів значно ширше. Разом зі своїми молодими колегами він організував читання публічних лекцій, відкрив громадську бібліотеку і сам виступав як лектор [4, с. 12]. За короткий час Павло Гнатович набув слави борця за справедливість. Він гостро виступав проти фізичного покарання учнів і приниження їхньої гідності. На цьому ґрунті стався конфлікт між учителями і керівництвом гімназії [4, с. 13].

Як педагога П. Житецького характеризували такі риси, як вимогливість, прагнення працювати лише зі здібними і підготовленими учнями старших класів. Учений ретельно готувався до своїх уроків і проводив їх на високому науковому рівні. Він глибоко вплинув на деяких зі своїх учнів, зокрема на А. Кримського, М. Маяковського, Н. Котляревського, О. Ігнатьєва та ін. [2, с. 144]. Високий інтелект, широка ерудиція, педагогічний такт, велика енергійність, надзвичайна працездатність дуже швидко вирізняють молодого педагога серед колег.

Таким чином, можна стверджувати, що Житецький зробив помітний внесок у розвиток освітньої справи, як в Україні, так і в Російській імперії. Педагогічна діяльність була однією із найбільш пріоритетних упродовж усього його життя.

Ще одне важливе завдання української справи Павло Гнатович, як член Київської громади, вбачав у розвитку і поширенні розуміння і поваги родинних обов'язків на обов'язки громадські, оскільки український народ здавна з пошаною ставився до християнської науки і моралі, визнавав безумовне право на земельну власність, поважав свої звичаї та традиції, зберігав родинні зв'язки – ознаки його національної особливості, окремішності та індивідуальності [2, с. 143].

П. Житецький протягом життя усвідомлював себе науковцем і якраз на науковій ниві його здобутки прислужилися українській справі. Багаторічна наукова діяльність принесла йому славу одного з найвизначніших українських філологів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вона стала значною віхою у довготривалому і складному процесі визнання за українською мовою права на повноцінний і вільний розвиток. Ґрунтовні наукові праці П. Житецького започаткували новий напрям українського мовознавства – історію української літературної мови. Вони досі використовуються в дослідженнях української мови та літератури, їхні окремі положення донині не втратили актуальності.

В часи, коли Київська громада припинила своє існування (але тільки для того, щоб наприкінці десятиріччя відродитися знову) – в житті Павла Гнатовича Житецького ці кілька років початку 60-х років XIX ст. були визначальними для його подальшої як громадської, так і наукової діяльності. В цей період сформувався його світогляд, погляди на ідеал духовної самостійності українського народу, служінню яким Житецький присвятив все своє життя [2, с. 145].

Павло Гнатович був одним із визнаних лідерів українського національного руху другої половини ХІХ століття. Його світогляд та громадянська позиція почали формуватися під час навчання в Київській духовній академії та на історико-філологічному факультеті Університету Св. Володимира. Будучи студентом університету, П. Житецький долучився до створення Київської громади і в подальшому брав активну участь в просвітницьких та культурно-мистецьких акціях товариства. Громадська діяльність Павла Гнатовича проявлялася переважно у науково-просвітницькій роботі, спрямованій на збереження й популяризацію української культури, стала важливою віхою на культурницько-політичному етапі національного відродження України [5, с. 37].

Таким чином, вивчення і осмислення педагогічної та науково-просвітницької діяльності українських Громад другої половини ХІХ – початку ХХ ст. загалом і діяльність її членів допоможе розглянути історію формування і розвитку національної освіти та педагогічної думки в Україні як цілісний процес, встановити взаємозалежність провідних закономірностей розвитку педагогічної науки в контексті соціальних координат розвитку українського суспільства. Павло Гнатович вирізнявся серед громадівців своїм філологічним хистом, почуттям слова, зрілістю поглядів на життя, умінням переконливо висловлювати власні думки [4, с. 5].

Протягом життя він надавав великого значення просвітницькій діяльності. Донині світоглядні погляди Житецького є об’єктом вивчення філологів, істориків та педагогів. Дослідження його діяльності робить вагомий внесок у кожну з перерахованих наук.

 

      Список використаної літератури

1.      Інститут рукописів ЦНБ НАН України. – Ф.1. - № 46604

2.      Казакевич О.М. Громадська діяльність П.Г. Житецького на початку 60-х років ХІХ ст. // Наукові записки. – 2001. Том 19. – С. 142 – 145.

3.      Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст. Частина // 60 – 90-ті роки ХІХ ст.. – К.,1999. – С. 38

4.      Побірченко Н.С. Павло Житецький – український вчений, педагог, громадський діяч. – К.:Пед. думка, 1997. – 36 с.

5.      Шевчук О.М. Колегія Павла Галагана – джерело формування інтелектуальної еліти українського народу // Науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України «Педагогіка і психологія» (Вісник АПН України). – 2006. – № 3(52). – С. 37–41.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info