zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ I МЕТОДIВ ТЕХНIЧНОГО АНАЛIЗУ БIРЖОВИХ IНДИКАТОРIВ

 

Ковальов В.С., Гизатулiн А.М.

Україна, м. Донецьк,

Донецький національний технiчний унiверситет

 

Дана робота присвячена розробці принципово нових індикаторiв розвороту ринку цінових біржових графіків, якi б мали переваги перед іншими індикаторами. Були розглянуті найпоширеніші індикатори, розібрані їх алгоритми формування сигналу, досліджені переваги й недоліки.

 

Актуальність. Вступ України до Всесвітньої торгівельної організації (ВТО), виявився потужним каталізатором розвитку експортно-імпортних вiдносин. В зв’язку з цим, сформована ситуація, має стати тим важелем, що дозволить нашій державі вийти на новий рівень экономiчного розвитку, розширити спiвробiтництво з iншими державами, та допоможе повноцiнно iнтегруватися у свiтовий фiнансовий простiр, що може позитивно відобразитися у реалізації питання про вступ нашої держави до Європейського Союзу.

Однак питання всеосяжної інтеграції не може бути розглянуто, якщо Україна не буде мати розвиненої біржової системи, без якої важко уявити процеси пов'язані з укладенням великих угод та іншi значнi фінансовi операції. Торгiвля на фінансових ринках напрямок, який в Україні активно розвивається, але багато в чому малодосліджений. Особливо недостатньо вивчені фiнансовi iнструменти, принципи та методи за допомогою яких здійснюються торговельна діяльність. Також, зазвичай, при аналiзi та вивчиннi ситуації на фiнансових ринках недостатньо уваги приділяється до факторiв, процессiв та особливостей, котрi безпосередньо на них впливають.

Таким чином, не вивчаючи і не приділяючи належної уваги таким явищам як недосконалість фінансових інструментів, стрибкам, шумам і різноманітним проявам нетипової поведінки аналізованого фінансового ринку, не тільки не розвивається вітчизняна наука по даному напрямку, але також втрачається потенцiйний прибуток, який мiг би бути отриманий внаслідок більш поглибленого вивчення розглянутої предметної області. Хоча, останнім часом, намітилися деякі позитивні зрушення в цьому напрямку, але напрацювань відверто не вистачає, тому дослiдження проблемних питань вкрай важливі і затребувані.

Мета даного дослідження, стоїть підвищення ефективностi управлiння iнвестицiями на фiнансових ринках. Для досягнення поставленої мети у роботi було сформульовано и розв’язано питання розробки нових технiчних iнструментiв для роботи на фiнансових ринках – індикаторів, які повинні володіти перевагами найбільш популярних індикаторів, при цьому бути без недоліків їм притаманним.

Основна частина. У даний момент існує величезна кількість технічних індикаторів ринку, виділимо декілька з них, найбільш популярних і часто використовувані через свою простоту й універсальність у роботі:

а) осцилятор Момент (Momentum);

б) індикатор MACD.

Розглянемо сутність осцилятора. Взагалi саме поняття осцилятор бере своє походження від латинського “oscillo”, що дослівно переводиться як «коливатися». По своєму фізичному змісту, даний індикатор показує наскільки щось відхилилося від свого середнього значення. Нічого іншого, осцилятори принципово показувати не можуть. На відміну від трендових індикаторів, які, як правило, показують тільки поточний стан аналізованого ринку, осцилятори є їх альтернативою i можуть розповісти трейдеру – аналiтику про наближення корекції (короткочасні критичні періоди в динаміці ринкової активності так звані стани перекупленності (overbought) і перепроданості (oversold)) або підказати напрямок чергової фази коливань, тобто зміну напрямку тренда. Тому їх іноді називають випереджальними індикаторами.

У чистому вигляді, як самостійний індикатор на основі котрого приймаються управлінські рішення стосовно проведення торгівельних операцій, осцилятори звісно не використовуються, а розглядаються, як важливий додатковий інструмент аналізу ринкової динаміки по відношенню до головного індикатору основної тенденції. З найбільш використовуваних і важливих явищ при інтерпретації осцилятора є два явища:

Дивергенція (Divergence) - це розбіжність ліній, що з'єднують ціни максимумів або мінімумів на графіку і відповідні локальні точки на індикаторі;

Сходження (Convergence) - це сходження ліній, що з'єднують ціни максимумів або мінімумів на графіку і відповідні локальні точки на індикаторі.

Одним з найпростіших осциляторiв, що не робить його гірше або краще інших є Momentum. Сутність цього iндикатору полягає у вимірюваннi швидкості зростання або падіння цін. Зростання індикатора говорить, що тенденція зростання набирає швидкість. Якщо крива індикатора починає вирівнюватися, це означає, що приріст, зафіксований останніми цінами закриття, збігається з приростом, відзначеним певну кількість періодів назад. Коли крива темпу починає хилитися до нульової лінії, тенденція зростання цін все ще зберігається, але її швидкість падає, тенденція втрачає темп. Коли крива темпу перетинає нульову лінію - це ознака короткостроковій тенденції падіння, у міру того як крива темпу продовжує опускатися, тенденція падіння набирає темп. Індикатор малюється під графіком ціни, з одного тимчасовою шкалою. Має нульовий рівень, навколо якого він і рухається.

З математичної точки зору Momentum являє собою різницю між поточною ціною й ціною закриття після декількох періодів торгів:

                                                           (1)

де   - поточне значення Momentum;

 - відповідно ціна закриття i-го й  (i-p)- го барів.

Формула 1 являє собою наближене визначення першої похідної цінового графіка чисельним методом. При цьому Momentum економічно можна трактувати як швидкість зміни цін закриття або швидкість наростання (убування) тренда.

Значення величини Р звичайно лежить у межах   (перебуває для конкретного ринку в конкретний історичний період шляхом тестування й оптимізації алгоритмів). Будемо використовувати період рівний п’яти, тому що торги ведеться в плині п'яти робочих днів.

Скористаємося формулою 1, яка застосовується у випадку малих порядків Р. При цьому швидка змінність кривої Momentum приводить до багатьох помилкових торговельних сигналів. Традиційний алгоритм генерації торговельних сигналів з використанням Momentum має вигляд:

                                                         (2)

Зараз познайомимося з індикатором MACD. Технічний індикатор сходження або розбіжності ковзних середніх (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) — це динамічний індикатор. Він показує співвідношення між двома ковзними середніми ціни. Як і перетинання двох ковзних середніх, даний інструмент призначений для аналізу трендових ринків. У випадку його використання в млявих або паралельних трендах, він генерує багато помилкових керуючих сигналів. Для генерації сигналів індикатора MACD будемо використовувати дві криві: «швидку» і «повільну». «Швидка» крива, іноді її називають кривою MACD, будується за даними  по наступній формулі:

                                             (3)

«Повільна» крива будується за отриманим даними  по наступній формулі:

                                                   (4)

Правило обчислення експонентно ковзного усереднення EMA(м) наведено:

                        (5)

Перше значення , а далі експонентна ковзна середня обчислюється, по ітераційній формулі. Алгоритм генерування керуючих торговельних сигналів за допомогою MACD наступний:

                                (6)

За допомогою розглянутих алгоритмiв було проведене випробування, метою якого, було визначити якiсть керування торговою позицію iнвестора с використанням розглянутих класичних торгових iнструментiв. Випробування відбувалось за допомогою використання iсторичних данних (котирування валют за період з 1 січня 2002 року по 30 травня 2003 року між євро й доларом США). В результатi вивчення отриманих результатiв вдалося видiлити всi важливi переваги i недолiки, знаючи котрi, ми зможемо щонайкраще застосовувати їх, для створення нових iндикаторiв, які допоможуть поліпшити якісні й кількісні показники й створити систему входів і виходів з ринку найбільш наближену до реальної ситуації на ринку.

Переваги індикатора MACD:

а) MACD добре діє при відносно тривалих цінових тенденціях. Він не попереджає про майбутні зміни цін, а просто повідомляють про напрямок їхнього руху (тобто росту або падінні), орієнтуючи трейдера на відповідні дії;

б) MACD містить у собі всі ціни попереднього періоду, а не тільки відрізок, заданий при установці періоду;

в) оцінює середню швидкість зміни цін.

Недоліки індикатора MACD:

а) лінійний індикатор MACD іноді значно запізнюється при формуванні трендових сигналів;

б) чим менше настроювання MACD, тим більше помилкових сигналів подає індикатор, чим більше настроювання MACD, тим більше сигналів він пропускає;

в) індикатори MACD краще використовувати на періодах від дня й більше;

г) індикатор MACD не можна настроїти, тому що він використовує стандартні періоди середніх ковзних 12 і 26, а сигнальна лінія має період 9.

Переваги індикатора Momentum:

а) індикатор Momentum є трендовим індикатором;

б) Momentum відображає миттєву швидкість зміни цін, завдяки своєму найпростішому алгоритму відразу видні зміни цін;

в) завдяки тому, що Momentum показує миттєву швидкість зміни цін він не запізнюється;

г) у даному індикаторі можна вибрати період, якому можна підбудувати самому по той ринок на якому даний індикатор буде працювати.

Недоліки Momentum:

а) самим головним недоліком Momentum є те, що він видає багато помилкових сигналів, тому що показує миттєву швидкість зміни цін;

б) згладжує просту ковзну середню порядку від трьох до п'яти, що може привести до запізнювання в деяких ситуаціях;

в) пропускає тренди, не виявляє їх.

Вивчивши всі достоїнства й недоліки досліджуваних індикаторів, можна зробити висновок, що обидва індикатори є трендовими, але тільки Momentum показує миттєву швидкість зміни цін, від чого має велика кількість помилкових сигналів, а MACD оцінює середню швидкість зміни цін, від чого запізнюється, і не може миттєво видавати результат.

Принцип створення індикатора простий, береться інформацію за період спостереження, простежуються особливості даного конкретного ринку, побудується система входів, досліджуються отримані результати й вирахуємо період для виходу. Скористаємося цими прийомами для створення нового індикатора для котирувань валют за період з 1 січня 2002 року по 30 травня 2003 року між євро й доларом США (EUR/USD).

У більшості індикаторів використовуються сковзкі середні великого порядку, ми теж використовуємо цей показник, але тільки для контролю отриманих даних, тобто для підтвердження тих сигналів покупки або продажі.

Для розрахунку показника нового індикатора скористаємося середньоквадратичним відхиленням (СКВ). Ідея така, що при наближенні до розворотної крапки, виникає невизначеності між покупцями й продавцями, волатільность ринку починає збільшується, росте дисперсія, що веде до росту СКВ. Визначається розсіювання значень згладженої ціни закриття щодо її математичного очікування.

Розглянемо кілька можливих алгоритмів для згладжування ціни закриття й визначення найкращого значення. Для першого алгоритму візьмемо середнє арифметичне від трьох днів торгів, це допоможе зменшити кількість помилкових сигналів, зменшить кількість різких денних стрибків і особливо не вплине на результати діяльності підприємства, але однаково можливі затримки.

При використанні другого алгоритму для згладженої ціни закриття будуть використовуватися середнє арифметичне від трьох показників: найменшої ціни (low), найбільшої ціни (high) і ціни закриття (close), всі показники за один день торгів. Це дозволить найшвидшим шляхом одержувати необхідну інформацію для моментального реагування на ситуацію, хоча результат не захищений від денних коливань на ринку.

Після визначення згладженої ціни закриття розрахуємо на скільки СКВ відхиляється від середньо арифметичної ціни закриття, а потім скориставшись отриманими результатами й на підставі всіх наявних даних визначимо межі, при відхиленні від яких дані середньоквадратичного відхилення будуть уважатися сигналом.

Перший алгоритми формування торговельних сигналів. Розглянемо перший з них, у ньому застосовується седативне просте ковзне середнє, тобто середнє арифметичне від трьох днів торгів, розраховується покупка формулі:

                                                             (7)

де - ціни закриття (close).

Після знаходження седативної ковзної середньої  розрахуємо середньоквадратичне відхилення ( ) від , по формулі:

 

                                      (8)

 


Після цього визначимо коефіцієнт ковзної варіації Vі, довідавшись відхилення СКВ від седативного простого ковзного середнього, розраховувати даний коефіцієнт будемо по формулі:

                                                        (9)

Після цього одержуємо варіаційний ряд Vi. Тепер необхідно визначити оптимальне значення порога Uv, для формування торговельних сигналів по Vi. Необхідно визначити цей поріг що б він був найбільш підходящим для даного ринку. Поріг не повинен бути високим тому що, при сильно високому порозі індикатор буде пропускати багато корисних сигналів, і це може привести до пропуску не тільки помилкових але й корисних сигналів.

З іншої сторони поріг не повинен бути низьким, тому що це може привести до великої кількості помилкових сигналів, крім того в цьому випадку можливі вплив різких денних коливань. Тому був використаний метод підбора найкращого порога, були взяті крапки явного повороту ринку, після чого дані повороти цінових графіків порівнювалися із графіком ковзної варіації, у підсумку був отриманий кращий поріг, що у більшості своїх випадків давав ліпший результат у порівнянні з іншими порогами, даний поріг для Uv дорівнює 0,005.

Алгоритм, по якому формується сигнал для першого індикатора з використанням варіаційного ряду Vі та ковзних середніх (MA), представлений у вигляді формули:

                                 (10)

У даному алгоритмі для формування сигналів на покупку й продаж використовуємо одним з найрозповсюджених методів виявлення трендів на цінових графіках, а саме прості ковзні середні (MA), що вираховується по формулі:

                                                  (11)

де: m - відносний час усереднення (вікно усереднення), візьмемо рівним ціні закриття трьох робочих днів торгів.

Другий алгоритм нагадує перший, але у відмінності від першого алгоритму, використовується просте ковзне середнє не від трьох днів торгів, а від одного, але використовуються вся інформація яку можливо одержати з наявних даних по торговельному дню, а саме будуть використовуватися середнє арифметичне від трьох показників найменшій ціні (low), найбільшій ціні (high) і ціні закриття (close), всі показники за один день торгів. Для знаходження цього середнього арифметичного скористаємося формулою:

                                                 (12)

Тепер розрахуємо ковзне середнє, взявши даний показник як середнє арифметичне від трьох днів торгів, розрахуємо по формулі:

                                                    (13)

Далі розрахуємо середньоквадратичне відхилення ( ) від Fj, по формулі:


                         (14)

 

 

Після цього визначимо коефіцієнт варіації Wj, довідавшись відхилення СКВ від седативного ковзного середнього, розраховувати даний коефіцієнт будемо по формулі:

                                                         (15)

Після цього як і для раніше розглянутих алгоритмiв одержуємо варіаційний ряд Wj. Визначення оптимального значення порога Uw, для формування торговельних сигналів по Wj подібне до визначення Uv.

У даному алгоритмі для формування сигналів на покупку й продаж використовується тiж самi прості ковзні середні (MA).

Висновки. Після оцінки якісних і кількісних показників нових індикаторiв можна зробити висновки про їхні переваги й недоліки. Для початку опишемо сильні й слабкі сторони які властиві обом індикаторам, а потім про кожному окремо.

Переваги нових варіаційних індикаторів:

а) обидва індикатори прості в розрахунках, для одержання сигналів до розвороту ринку досить мати MS Office Excel, програму, яку встановлена практично на всіх сучасних комп'ютерах, не потрібно додаткового програмного забезпечення, персоналу з фаховою освітою, а так само понад сучасних й потужних комп'ютерів. Також сьогодні, інтерфейси спецiалiзованих торгових термiналiв, дозволяють доволi легко iнтерпретувати алгоритм iндикатора у своєму середовищі.

б) незважаючи на простоту у використанні, дані індикатори є досить надійними, це забезпечено тим, що індикатор можна підбудовувати під систему, задаючи поріг при якому будуть формуватися сигнали;

в) індикатори можна підбудовувати використовуючи поріг, самому задаючи чутливість, самому контролювати свій ризик;

г) обидва індикатори досить швидко реагують на зміни цін, тим самим працюючи без запізнювання, і це дозволяє працювати як при коротких, так і при тривалих цінових тенденціях.

Головним і єдиним недоліком є те що нові індикатори не можуть самі формувати сигнал або на покупку, або на продаж, індикатори просто формують сигнал, а трейдер сам повинен вирішити, що йому робити. Саме тому для даного індикатора необхідний допоміжний індикатор і від його надійності залежить якість нових індикаторiв.

Що стосується сильних і слабких сторін кожного індикатора, варто помітити що перший більше залежить від інформації, тому що формує сигнали за цінами трьох днів, другий індикатор формує сигнали повністю використовуючи всі показники одного дня. У такий спосіб якщо є нестача інформації, або відомі не всі показники за день то можна користуватися першим індикатором, якщо ж інформація з торгів надходить у повному об'ємі можна користуватися другим індикатором.

 

Перелiк джерел:

1.      Якимкин В.Н. Финансовый дилинг: книга 1. – М.: ИКФ Омега, 2001 -  496 с.

2.      Возный Д. Код Эллиота: волновой анализ FOREX – М.: ИКФ Омега, 2000 - 397 с.

3.      Л. Вильямс Секреты краткосрочной торговли – М.: Пост, 1999 – 419 с.

4.      Эдгар Петерс Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории Хаоса в инвестициях и экономике – М.: ИНФРА-М, 2002 – 292с.

5.      Д. Цыплаков Использование цифровых фильтров в трейдинге Forex экономике – М.: ИНФРА-М, 2002 – 463с.

6.      С. Акелис  Технический анализ от А до Я. – К.: Питер, 2001.

7.       Найман Э.Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: Альфа Капитал: Логос, 1997 – 421с.

8.      Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райтс А. Дж.  Бизнес-прогнозирование. 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. -656 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info