zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПАТ «АЗОТ»

 

Махновська Ю.О.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

 

В статье рассмотрены методы оптимизации структуры капитала, проведены расчеты по данным методами и определена оптимальная структура капитала ПАО «АЗОТ».

 

Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, оптимальна структура капіталу, методи оптимізації структури капіталу.

Актуальність. На сьогоднішній день ефективність функціонування будь-якого підприємства залежить від правильної стратегії управління капіталом підприємства. Її важливою складовою є оптимізація структури капіталу. Тому, керівництву підприємства потрібно чітко визначити, за рахунок яких фінансових ресурсів буде сформовано капітал підприємства. Від цього залежатиме стан і результати діяльності підприємства у майбутньому.

Постановка проблеми. В Україні більшість підприємств нехтують науковими підходами до визначення оптимальної структури капіталу, що є помилкою, оскільки від співвідношення між власним і позиковим капіталом залежить результат діяльності підприємства та його стан у майбутньому. Тому завданням кожного керівника має бути формування найбільш прийнятної структури капіталу підприємства для його подальшої ефективної діяльності.

Мета статті. Визначити оптимальну структуру капіталу ПАТ «АЗОТ» за допомогою методів оптимізації структури капіталу підприємства.

Аналіз наукових досліджень. Розгляду даної проблематики присвячена значна кількість доробок. Зокрема, роботи таких науковців, як І.А. Бланк, Т.В. Головко, В.О. Подольська, С.В. Сагова, Г.В. Савицька, І.Й. Яремко, О.В. Яріш та ін. Усі вони акцентують увагу на оптимальному співвідношенні між власним і позиковим капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю підприємства.

Виклад основого матеріалу. Невід’ємною складовою управління структурою капіталу є його оптимізація - одне з найбільш важливих і складних завдань, що розв'язуються у процесі фінансового управління підприємством. Оптимальна структура капіталу являє собою таке співвідношення використання власних і позикових коштів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності й коефіцієнтом фінансової стабільності підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість.

Аналіз економічної літератури свідчить, що автори виокремлюють наступні методи оптимізації структури капіталу підприємства:

·         оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності;

·         оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості;

·         оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків;

·         формування показника цільової структури капіталу[2, с.211].

Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності [1, с.214]. Цей метод передбачає використання механізму фінансового левериджу.

Для виявлення ефекту фінансового левериджу при різній структурі капіталу підприємства розглянемо як буде змінюватися ефект фінансового левериджу при збільшенні питомої ваги позикового капіталу підприємства, а відповідно й плеча фінансового левериджу.

Зробивши відповідні розрахунки ми виявили, що ефект фінансового левериджу досяг свого найвищого значення при другому варіанті, а саме 1352688 тис. грн. власного капіталу та 338172 тис. грн. позикового капіталу або 80% власного капіталу та 20% позикового. Так як інші варіанти залучення додаткових коштів призвели до зниження ефекту фінансового левериджу, то можна зробити висновок про те, що таке залучення є невигідним для підприємства. Поряд з ефектом фінансового левериджу варто враховувати такий показник, як коефіцієнт фінансової рентабельності, максимальне значення якого було отримане саме при першому варіанті залучення капіталу, тому утворилася така структура капіталу підприємства: 100% власного капіталу та 0% позикового капіталу. Таким чином, проведення багатоваріантних розрахунків з використання механізму фінансового левериджу дозволяє визначити оптимальну структуру капіталу, яка забезпечує максимізацію рівня фінансової рентабельності.

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості. Процес цієї оптимізації заснований на попередній оцінці вартості власного та позикового капіталу за рівних умов його залучення при здійсненні багатоваріантних розрахунків середньозваженої вартості капіталу [1, с. 217].

На основі розрахунку середньозваженої вартості капіталу протягом 2009-2011 років отримали наступні її значення 3,25%, 6,15% та 9,18% відповідно. Оптимальним варіантом серед даних є той, в якому власний капітал складає 55,18%, а позиковий 44,82 %.

Проаналізуємо, як зміниться середньозважена вартість капіталу при збільшенні обсягу кредитування при інших незмінних умовах.

За розрахунковими даними можна зробити висновок, що оптимальною буде така структура капіталу при якій: власний капітал буде складати 80 % від загальної вартості капіталу, а залучений капітал буде складати 20 %. Така структура капіталу дозволить максимізувати ринкову вартість підприємства, отримати максимальну прибутковість, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності.

Оптимізація структури капіталу по критерію мінімізації рівня фінансових ризиків. Цей метод оптимізації структури капіталу пов’язаний з процесом диференційного вибору фінансування різних складових активів підприємства. З цією метою всі активи підприємства поділяють на три групи:

а) необоротні активи;

б) постійна частина оборотних активів;

в) змінна частина оборотних активів.

Існує три принципових підходи для фінансування різних груп активів підприємства, а саме: 1) консервативний підхід; 2) компромісний підхід; 3) агресивний підхід [3, с.373].

На основі аналізу структури фінансування оборотних активів підприємства можемо зробити висновок про те, що ПАТ «Азот» в 2009 році використовувало агресивну модель фінансування оборотних активів. Так, підприємство мало високу частку власного капіталу в структурі валюти балансу (55,18 %).

В 2011 році ситуація дуже змінилася. За рахунок того, що питома вага необоротних активів дуже зросла, а питома вага власного капіталу суттєво зменшилася відбулися значні зміни в структурі. Це є негативним фактором роботи підприємства, так як, необоротні активи повністю мають фінансуватися за рахунок власного капіталу. При цьому всі оборотні активи та частина необоротних активів підприємства протягом аналізованого періоду фінансувалися за рахунок короткострокового позикового капіталу. Тому необхідно оптимізувати структуру капіталу з метою зменшення рівня фінансових ризиків.

Заключним етапом оптимізації структури капіталу підприємства є формування показника цільової структури капіталу.

Розрахунок оптимальної структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності та критерієм мінімізації вартості капіталу дає нам можливість запропонувати підприємству нарощувати використання власних коштів до цільової структури капіталу з переважанням власних коштів у співвідношенні коштів 80:20. Розрахунки показали, що нарощення питомої ваги власного капіталу до 80 % призводять до збільшення ефекту фінансового левериджу, а також зростання фінансової рентабельності підприємства. Розрахунок середньозваженої вартості також показав доцільність нарощення власного капіталу підприємства до співвідношення 80:20.

Висновки: Структура капіталу, яка склалася на підприємстві є неефективною. Тому необхідним було проведення оптимізації структури капіталу за різними критеріями. Зробивши багатоваріантні розрахунки зміни структури капіталу, ми виявили, що найоптимальнішою буде структура у такому співвідношенні: 80% власного капіталу та 20% позикового капіталу.

 

Список використаних джерел:

1.      Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с.

2.      Викиданець І.В. Методи оптимізації структури капіталу підприємства / І.В. Викиданець // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки : науковий журнал. – 2009. - №3. – С. 208-215.

3.      Подольська, В.О. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навч. л-ри, 2007. – 488 с.

4.      Семенов Г.А. Оптимізація структури капіталу підприємства / Г.А. Семенов, А.В. Пелешко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 4. – С. 164–170.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info