zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

 

Мартюшева Л.С., Семенченко М.О.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

 

В работе предстален сравнительный анали использования методичеких подходов к оценке кредитоспособносты заемщиков с учотом их отраслевой принадлежности.

 

В умовах поступового виходу України із фінансово-економічної кризи інвестиційна діяльності банківської системи стримується у зв’язку з тим, що знижується і кредитоспроможність суб’єктів господарювання. Це вимагає пошуку більш досконалих методик оцінки фінансового стану останніх.

В науковій літературі та практичному застосування банки користується такими методиками:

·         методика НБУ, яка ґрунтується на системі фінансових показників, а саме: платоспроможність, фінансова стійкість, обсяг реалізації, обороти за рахунками, склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості, собівартість продукції, фінансові результати, кредитна історія і передбачає визначення п’яти класів позичальників, які не чітко відрізняються між собою, особливо з огляду на різнонаправлену динаміку окремих часткових показників. ;

·         Z-модель Альтмана, яка враховує показники частки власних оборотних засобів в активах підприємства; нерозподілений прибуток у загальному обсягу активів; частки прибутку (до сплати процентів і податків) у загальному обсягу активів; ринкової вартості акціонерного капіталу у загальному обсягу боргових зобов`язань, виручки від реалізації у загальному і більш адаптована до за діяльності підприємств в розвинених ринкових умовах;

·         методику рейтингового оцінювання; що передбачає визначення показників ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності і відрізняється, по-суті, від методики НБУ тільки присвоєнням рейтингу позичальникам на спеціальною шкалою;

·         методику «Золотого правила економіки підприємства», сутність якої зводиться до оцінки та аналізу співвідношення Тп > Тв > Та > 100%, де: Тп – темпи зростання балансового прибутку; Тв – темпи зростання виручки від реалізації продукції, робіт, послуг; Та – темпи зростання активів[1,2,3].

Таким чином кожна із розглянутих методик має свої переваги і недоліки, але вони не враховують такого важливого фактора, як урахування специфіки галузі, що особливо важливо при здійсненні довгострокових інвестицій, оскільки кожна галузь характеризується такою важливою характеристикою, як їх життєвий цикл.

Така методика представлена науковцями Казанського державного технологічного університету. [4, с. 38].

Її сутність зводиться до врахування критеріальних значень фінансових показників (коефіцієнтів) різних галузей, що дозволяє уточнити клас кредитоспроможності позичальника. Ці показники представлено в табл.1.

 

Таблиця 1

Показник

Значення показників по класам

1 клас

2 клас

3 клас

Машинобудування

1

Співвідношення залучених та власних коштів (коефіцієнт фінансового ризику)

< 0,8

0,8-1,5

> 1,5

2

Вірогідність банкрутства (Z-рахунок Альтмана)

> 3,0

1,5-3,0

< 1,5

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 2,0

1,0-2,0

< 1,0

Оптова торгівля

1

Співвідношення залучених та власних коштів (коефіцієнт фінансового ризику)

< 1,5

1,5-2,5

> 2,5

2

Вірогідність банкрутства (Z-рахунок Альтмана)

> 3,0

1,5-3,0

< 1,5

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 1,0

0,7-1,0

< 0,7

Роздрібна торгівля

1

Співвідношення залучених та власних коштів (коефіцієнт фінансового ризику)

< 1,8

1,8-2,9

> 3,0

2

Вірогідність банкрутства (Z-рахунок Альтмана)

> 2,5

1,0-2,5

< 1,0

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 0,8

0,5-0,8

< 0,5

Будівництво

1

Співвідношення залучених та власних коштів (коефіцієнт фінансового ризику)

< 1,0

1,0-2,0

> 2,0

2

Вірогідність банкрутства (Z-рахунок Альтмана)

> 2,7

1,5-2,7

< 1,0

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

> 0,7

0,5-0,8

< 0,5

Проектне обслуговування

1

Співвідношення залучених та власних коштів (коефіцієнт фінансового ризику)

< 0,8

0,8-1,6

> 1,6

2

Вірогідність банкрутства (Z-рахунок Альтмана)

>2,5

1,1-2,5

< 1,1

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

>0,8

0,3-0,8

< 0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцільність використання останньої методики проілюструємо на прикладі даних підприємства, що здійснює оптово - торгівельні операції ТОВ «Енерготрас-ЛТД».

За нашими розрахунками було отримано результати, представлені у табл. 2.

 

Таблиця 2

Порівняння отриманих результатів щодо рівня кредитоспроможності

Методика

Результати оцінки кредитоспроможності, клас

на поч. року

1 кв. 2008

2 кв. 2008

3 кв. 2008

кін. року

НБУ(5 класів)

В

В

В

В

В

Рейтингова (5 класів)

4

4

4

4

4

Казанська (3 класи)

2

2

2

2

2

 

Наведені вище розрахунки доводять недостатню адекватність методики НБУ щодо визначення фінансового стану позичальника. Про це свідчить не тільки фактичне невикористання двох класів кредитоспроможності, а й розрахунок зайвих показників, що не завжди реально оцінюють фінансовий стан позичальника.

Рейтингова методика також використовує завелику кількість класів і визначення класу потребує розрахунку великої кількості показників.

Тому раціональніше буде використовувати методику, що була запропонована казанськими вченими. Вона є адаптованою до умов на вітчизняному ринку і та відрізняється від інших не тільки простотою використання та розуміння для користувачів, простотою розрахунків, а й оптимізацією кількості класів та адаптацією до різних галузей господарювання, що дає змогу більш точно визначати рівень кредитоспроможності позичальника інвестиційних ресурсів. У той же час вона дає змогу оцінити у перспективі можливість банкрутства позичальника, що дає змогу оцінити майбутній кредитний ризик та своєчасно або мінімізувати його, або зовсім уникнути.

 

Список використаної літератури

1.      Постанова НБУ №» 279 від 06.07.2000р. «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків». zakon.rada.gov.ua/go/z0474-00 

2.      Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону: автореферат дис. . канд. екон. наук : 08.00.08 /К. А. Срібна; Нац. ун-т держ. податк. служби України, Ірпінь. – 2008. – 18 с.

3.      Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. – 2007. - № 4. – с.54 – 59.

4.      Диагностика кризисного состояния предприятия // Бежовец А.А, Линючева О.И. – Барнаул: Издательство АГУ, 2006. – 39 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info