zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

 

Петpенкo В.O.

Укpaїнa, м. Хapків,

Хapківcький нaціoнaльний екoнoмічний унівеpcитет

 

Проанализировано проблемы развития кредитования населения в Украине, предложено пути развития банковского кредитования, что обеспечит эффективность кредитования населения.

Analyzed the problem of lending in Ukraine, prompted the development of bank lending, which will ensure the effectiveness of loans.

 

Необхідність кредитування підприємств малого і середнього бізнесу, виробництва, торгівлі, як основу розвитку нормальних ринкових відносин в Україні очевидна. Щодо кредитування фізичних осіб, то цей вид кредитування для нашої країни ще досить недосконалий. За умов недосконалості законодавчої бази і ринкових відносин, що регулює кредитну діяльність у країні, нестабільності роботи вітчизняних підприємств у банків виникають різноманітні ризики при наданні кредитів населенню [3].

Проблеми кредитної діяльності банків досліджуються багатьма науковцями серед яких перш за все необхідно відмітити таких українських учених як: В.Д. Лагутін, В.М. Мирончук, О.І. Воробйова та інші [1,2,3].

Метою статті є дослідження проблем банківського кредитування в Україні.

Світова фінансова криза 2008 року своїми наслідками завдала значний спад економіки країни. Банківська система стала відчувати проблеми з кредитування фізичних осіб. Ці проблеми виникали не відразу, але їх концентрація суттєво вплинула на вітчизняні банки, що посилило проблеми кредитування соціально-економічної системи країни.

Розвиток банківської системи України до 2008 року характеризувався динамічним зростанням обсягів кредитного портфеля що було причиною зростання рівня ризику банківського кредитування. А коли відбувся значний стрибок зростання гривні до долару неповерненість за кредитами в банківських установах збільшилась.

Кредитування приватних осіб це - ринковий сегмент що динамічно розвивається Зараз на нього виходить усе більше банків і завдяки зростанню конкуренції умови кредитування стають привабливішими для клієнтів але й складнішими Проблемами для надання банками кредитів фізичним особам є цільове призначення кредитів, кредити кредитування населення відбувається в умовах існування тіньових доходів у значної частини населення що у свою чергу знижує об’єктивність оцінки платоспроможності позичальника Загалом для споживчого кредитування характерний вищий рівень заборгованості порівняно з корпоративним портфелем І поки ринок споживчого кредитування в Україні розвивається активно проблема неякісних активів є другорядною розбалансованості активів і пасивів за термінами тобто розмір наданих кредитів є більшим ніж зростання депозитів валютна незбалансованість кредитних вкладів [4] .

Існує низка об’єктивних факторів, що перешкоджають активному розвиткові кредитних операцій банків для населення. Серед цих факторів можна виокремити такі:

1.      Недостатньо розвинута ринкова інфраструктура фінансового ринку щодо розвитку мережі філій.

2.      Недостатньо розвинута загальна культура активного користування банківськими послугами населенням.

3.      Недостатня кількість кваліфікованого персоналу, спроможного ефективно взаємодіяти з клієнтами – фізичними особами та грамотно дотримувати всіх необхідних технологічних вимог із надання роздрібних послуг.

4.      Тенденції зі зниження процентної маржі, що загострюють конкурентну боротьбу на ринку роздрібних послуг, де збільшення власної частки супроводжується зазвичай більшими витратами для банків, аніж на аналогічних сегментах ринку корпоративних банківських клієнтів.

5.      Невисокий рівень доходів більшої частини населення, що не дає змоги банкам активно реалізовувати повноцінні депозитні стратегії із широким розмаїттям відповідних послуг для фізичних осіб.

6.      Наявність у населення тіньових доходів, що не дає можливості в повному обсязі оцінити кредитоспроможність позичальника.

7.      Значне погіршення економічної ситуації в країні, яка зумовлена наслідками світової фінансової кризи.

Існування зазначених проблем обумовлює необхідність суттєвого коригування як кредитної політики самих банків так і методології регулювання їх діяльності з боку держави.

Таким чином, можна сформувати наступні заходи щодо мін підвищення ефективності кредитування фізичних осіб:

·         необхідно розробляти і впроваджувати нові програмні продукти, що сприятиме нарощуванню кредитного портфеля;

·         розробка й уніфікація ефективних методик оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб, прийнятних для всебічного аналізу діяльності клієнтів і спроможних на превентивному рівні сприяти вирішенню проблеми ненадійних позичальників;

·         забезпечити відділи банку високопрофесійними кадрами, що забезпечить швидке та професійне прийняття рішень;

·         забезпечення оперативного продажу роздрібних кредитів, для цього необхідно відділенням банку делегувати повноваження на прийняття рішень, підписання кредитних договорів, формування бази даних, підготовку платіжних документів.

Проведений аналіз стану кредитування банківськими установами населення виявив ряд особливостей проблемного характеру. Проведений аналіз сучасних проблем кредитування населення та запропоновані заходи щодо їх вирішення дозволяють стверджувати, що кредитування в Україні після фінансової кризи набирає обертів з кожним днем. Хоча банки дуже обережно надають у користування кредитні ресурси, особливо на довготривалий термін, загальна ситуація у кредитуванні все ж таки поліпшується.

 

Список використаної літератури:

1.      Воробйова О.І. Банківське кредитування в умовах фінансової кризи / О.І. Воробйова // Фінанси, облік і аудит. – 2009. – № 14. – С. 35–43.

2.      Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика / В.Д. Лагутін. – К., 2004. – 139 с.

3.      Мирончук В.М. Оцінка внутрішньо системних складових формування стану фінансової стійкості банків / В.М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2010. – Вип. 2 (19) : Економічні науки. – С. 113–125.

4.      Національний банк України. – Режим доступу : www.bank.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info