zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРЕС–ФАКТОРІВ НА МЯСНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС ТА ВЕЛИКА БІЛА

 

Іванов В.О., Попова Н.В.,

Нестеренко О.П., Кремінська Т.В.

Україна, м. Херсон, Херсонський ДАУ

 

В статье изучены продуктивные качества свиней с различной адаптационной способностью в условиях промышленных комплексов.

Ключевые слова: стресс, адаптация, убойные и мясные качества, продуктивность свиней.

 

Актуальність теми

Вивчення адаптаційних можливостей організму, механізму цих реакцій і способів їх активізації має велике значення для ефективного виробництва свинини. Це пов’язано з тим, що за умов промислового виробництва свинини частина тварин не достатньо пристосовується до різних стрес-факторів, що веде до збільшення захворюваності зниження їх продуктивності та економічної ефективності [3].

Завдання і методи досліджень

Для визначення стрес-схильності молодняку свиней нами запропоновано коефіцієнт зміни живої маси (Кзжм) в період 10-денної дії технологічного стресу [1], який визначається за формулою: Кзжм=А-М/д, де А - перетворене значення кожної дати варіаційного ряду, М - середнє арифметичне значення , д - середнє квадратичне відхилення. За величиною Кзжм поросят розподіляють на три адаптаційні класи: I – мінус-варіант II – модальний клас і III – плюс-варіант. Кожному класу відповідають наступні значення величини коефіцієнта нормованого відхилення живої маси в кризовий період : I-1.0 и менше, II- 0,5…+0,5, IIІ - +1,0 і більше.

Показники забою та м’ясні якості дослідних тварин визначали за загально прийнятими методиками, розробленими А. М. Поливодою, зі співавторами [3-5], та згідно з методичними рекомендаціями ВАСГНІЛ [2] та Інституту свинарства ім. О. В. Квасницького НААНУ [7].

При проведенні контрольного забою, згідно відповідних методик, враховували: перед забійну живу масу, довжину туші, масу задньої третини напівтуші, площу «м’язового вічка».

Для вивчення м’ясних якостей піддослідних тварин враховували: товщину шпику на рівні попереку, над 6…7 грудними хребцями, довжину напівтуші та площу «м’язового вічка». Результати досліджень обробленні за Н.О. Плохинським [6].

Результати досліджень

Оскільки в процесі адаптації організму доводиться пристосовуватися до умов, що не відповідають повною мірою його вимогам, це відразу ж відбивається на продуктивності тварини. Однак, як показують спостереження однозначна реакція на стресфактори спостерігається не у всіх тварин. Це в свою чергу, вказує на високу індивідуальну реактивність організму.

У таблиці 1 наведено результати оцінки свиней з різною адаптативною нормою за власною продуктивністю.

 

Таблиця 1

Продуктивність свиней породи ландрас з різною адаптаційною нормою,

Примітка: (М+) – а; (Мо) – b; (М-) – c; (      ) P<0,05

 

Як свідчать данні таблиці 1 вірогідної різниці між показниками забою тварин піддослідних груп не було. Однак, різна стрес – схильність цих тварин протягом 6 місяців вирощування наклала певний відбиток на показниках їх м’ясної продуктивності.

Тенденцію до збільшення довжини напівтуші мали тварини класу М + дослідних порід, так стрес - стійкий молодняк породи ландрас перевищував показники тварин класу М- та Мо відповідно на 7,3 і 4,1 %, а у породі велика біла на 2 та 4 %.

Товщина шпику на рівні попереку виявилася стабільною типовою ознакою і залежала від класу розподілу тварин. В дослідних породах спостерігалась тенденція до збільшення цього показника у класі М- порівняно з М+ та Мо відповідно на 5 та 3%

Вірогідної різниці за масою задньої третини півтуші не встановлено, але кращі показники мали тварини класу М- і переважали своїх ровесників з класу М+ та Мо у породі ландрас на 4,5 та 6 %, а у породі велика біла відповідно на 5,1 та 10 % .

Молодняк порід ландрас і велика біла класу М+ вірогідно переважав тварин класу М- та Мо за площею «м’язового вічка», відповідно на 12 і 14,9 % (Р˂ 0,05) та 11,9 і 14,4%(Р˂0,05). Порівняно з великою білою породою тварини породи ландрас мали менший внутрішній жировий шар.

Висновки та пропозиції

Встановлено залежність між стрес-схильнісю молодняку свиней і їх м’ясними якостями. Особини класу М+ переважали ровесниками класів М- і Мо за площею м’язового вічка на 12 і 14,9 % (Р˂ 0,05) у породі ландрас та 11,9 і 14,4%(Р˂0,05) у породі велика біла.  

З метою підвищення м’ясних якостей племінного молодняку рекомендуємо проводити відбір генотипів класу М+ адаптованих до умов сучасної промислової технології.

 

Список використаної літератури

1.    А.с. 1500227 СССР, МПК А01 К. Способ отбора свиней / Коваленко В.П., Иванов В.А.,1989, Бюл. № 3.- 4с.

2.    Методические рекомендации по оценке мясной продуктивности, качества мяса и подкожного жира свиней / ВАСХНИЛ. — М.: Колос, 1987. — 64 с.

3.    Поливода А. М. Методика оценки качества продуктов убоя у свиней / А. М. Поливода, Р. В. Стробыкина, М. Д. Любецкий // Методики исследований по свиноводству. — Харьков, 1977. — С. 48—57.

4.    Поливода А. М. Оценка качества свинины по физико-химическим показателям / А. М. Поливода // Свиноводство. — 1976. — № 24. — С. 57—62.

5.    Поливода А. М. Оцінка якості свинини за фізико-хімічними показниками / А. М. Поливода // Свинарство. — К.: Урожай, 1976. — Вип. 24. — С. 57—61.

6.    Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. —366 с.

7.    Сучасні методики досліджень у свинарстві. — Полтава, 2005. — 228 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info