zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТРЕС–ФАКТОРІВ НА АДАПТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПОРОДИ ВЕЛИКА БІЛА

 

Іванов В.О., Іванова Л.О.,

Попова Н.В., Кремінська Т.В.

Україна, м. Херсон, Херсонський ДАУ

 

В статье приведен пример отбора стресс – чувствительного молодняка свиней с помощью коэффициента изменения живого веса, который иметь большое значение для селекции, а так же для дальнейшего прогнозирования продуктивных качеств и воспроизводительных особенностей свиней.

Ключевые слова: стресс, адаптация, поведение свиней, биохимические исследования, интенсивность роста.

 

Актуальність теми. Виявлення закономірностей розвитку стресу і адаптаційних можливостей організму тварин - одна з актуальних проблем у зоотехнії. В зв'язку з цим особливе значення набуває пошук методів оцінки стресу, які одночасно повинні відповідати вимогам надійності, ефективності та простоті.

Відомо, що одним із показників адаптації є соматичні, імунологічні, і етологічні зміни в організмі тварин [1,2,6]. Широке застосування яких для раннього прогнозу стрес - стійкості тварин в виробничих умовах обмежене значними матеріальними і трудовими витратами. В цьому зв’язку актуальним є розробка дешевого і простого способу ранньої стрес-діагностики молодняку свиней.

Завдання і методи досліджень. Стрес-схильність тварин визначали за коефіцієнтом зміни живої маси в період 10-денної дії технологічного стресу на 600 головах молодняку свиней породи ландрас [9]. Крім того, для оцінки наявності стресового стану в свиней за умов дії на їх організм технологічних стрес – факторів вивчали концентрацію гемоглобіну (за Салі), концентрацію загального білку (біуретовим методом), активність АлАТ (за Райтманом-Френкелем) [7,8]. Результати досліджень обробленні за Н.О. Плохинським [5].

Результати досліджень.

Встановлено, що інтенсивні технології ведення тваринництва та перехід до нових способів утримання супроводжується фізіологічними і психологічними розладами, зміною поведінки тварин.

Якщо поведінку тварин розглядати у якості функції організму, яка відображає процес адаптації тварин до зовнішнього середовища, то за даними таблиці 2 видно, що поросята груп Мо і М– порівняно з їх аналогами групи М+ у кризовий період були значно активніші, вони більше рухалися, встрявали у бійки та грали між собою. Цей факт підтверджується індексами ігрової активності, рухової активності та індексом агресивності. Крім того поросята груп М- і Мо були емоційнішими, про що свідчать більші значення актів уринації і дефекації.

 

Таблиця 1

Зв’язок між поведінкою поросят породи велика біла і нормованим відхиленням(ϭ) живої маси в кризовий період

Показник поведінки

 

Нормоване відхилення живої маси

М-

-0,5 … +0,5

М+

Рухова активність

831,51± 31,59

740,71 ±30,21

656,85 ± 27,69

Відпочинок

857,32±28,31

848,21± 24,31

891,25± 32,45

Лежання

835,05± 15,62

832,19 ± 14,36

836,42 ±10,83

Сидіння

18,16± 0,9

17,15 ± 0,8

18,02 ± 0,8

Стояння

225,25 ±11,32

221,32± 10,32

210,12 ±9,35

Рухи

228,14 ± 10,35

195,14 ± 9,6

155,10 ± 6,44

Гра

120±13,21

93±12,11

82±10,42

Бійки

55,21 ±2,32

32,35±1,64

32,21±1,56

Споживання корму

95 ,23±4,35

92,17 ± 3,58

91,86 ± 3,05

Споживання води

24,34 ±1,22

22,3 ± 1,12

20,20 ± 1,27*ас

Уринація

38,13 ± 1,48

35,23± 1,23

30,15 ± 1,24*ac

Дефекація

45,21 ± 2,12

44,2 ±2,18

35,21 ±1,02*ас

Індекс кормової активності

0,11

0,12

0,13

Індекс рухової активності

0,27

0,26

0,23

Індекс ігрової активності

0,14

0,12

0,10

Індекс агресивності

0,06

0,04

0,03

Примітка: (М-) – а; (Мо) – b; (М+) – c; *Р<0,05

 

Зменшення вмісту білка, підвищення активності АСТ і АЛТ у крові свиней за умов стресу свідчать про посилення в їх організмі розпаду білків, особливо альбумінів сироватки крові(табл. 2) [3,4]

 

Таблиця 2

Гематологічні і біохімічні показники крові піддослідного молодняку свиней

 

Показник

М-

Мо

М+

АЛТ

63,26±4,36

58±4,38

 

48,46±3,52

 

Загальний білок

82,85±2,1

 

83,3±3,1

 

93,96±2,2

 

Гемоглобін

143,2±21,2

 

145,5±18,3

 

152,3±19,6

 

 

Біохімічні дослідження крові показали вірогідну перевагу тварин класу М+ порівняно з аналогами класів Мо і М- за вмістом білку, відповідно на 11,3% і 11,8% (P<0,01). Менші значення АЛТ у молодняку класу М+ порівняно з аналогами класів Мо М- свідчать про їх стрес - залежність від впливу паратипових факторів. За вмістом гемоглобіну в крові, кращі результати були властиві молодняку класів Мо і М-, але різниця була невірогідною.

Одним із основних показників енергії росту свиней є їх жива маса в різні періоди онтогенезу. Як видно з таблиці 3, адаптаційні властивості поросят вплинули на подальший їх ріст, розвиток та збереженість.

 

Таблиця 3

Продуктивність свиней з різною адаптаційною нормою

Клас розподілу

n

%

Показник

середньодові прирости до 4 міс.,г

середньодобові

прирости до 6 міс.,г

збереженість

за період вирощування, %

М-

78

12,9

490±3,4ab

610±7,4ab

90,6±2,33

Мо

215

35,8

500±3,27bc

630±6,5

91,1±2,48

М+

308

51,2

520±3,32ac

650±7,8ac

91,8±2,92

Примітка: (М-) – а; (Мо) – b; (М+) – c; (___) - P<0,05;(    )P<0,01

 

Результати досліджень свідчать про те, що молодняк всіх дослідних груп відзначався високою енергією росту. Однак її прояв мав певну специфічність залежно від класу розподілу. У віці чотирьох місяців різниця за живою масою між тваринами класу М- та Мо і Мо та М+ відповідно становила 2,8 та 1,9 кг, а між М- та М+ 3,8 кг, аналогічна тенденція за живлю масою тварин різних класів розподілу встановлена і в шести місячному віці .

У віці чотирьох місяців різниця за середньодобовими приростами між тваринами класу М- та Мо становила 2% Р˂0,05, між Мо та М+ 4% (Р˂0,01), а між М- та М+ відповідно становила 6% (Р˂0,01), вірогідна різниця між середньодобовими приростами в шести місячному віці встановлена між тваринами класу М- і Мо 4% Р˂0,05 та М- і М+ 7% Р˂ 0,01.

Збереженість свиней за період вирощування, була досить високою, але у тварин класу М+ спостерігалася тенденція до незначної переваги порівняно з іншими.

Висновки і пропозиції. Встановлено, що загальний адаптаційний синдром, спричинений відлученням та перегрупуванням поросят проявляється різним рівнем енергії росту, та фізіологічним і біохімічним станом. Поросята, які в період дії технологічного стресу відносилися до класу М+ мали вищу енергію росту, були менш агресивними і характеризувалися кращим біохімічним статусом.

Визначення вище зазначених показників є досить інформативними і об’єктивними критеріями для оцінки стрес-стійкості молодняку в умовах промислової технології.

 

Список літератури:

1.      Гулько Е.Ю. Стресс-реактивность, продуктивность и интерьер свиней: дис. канд. с.-х. наук: 06.02.01/ГулькоЕвгений Юрьевич.-п. Персиановский, 2003.-166с.

2.      Кухно А.А. Взаимосвязь этологии с продуктивностью и резистентностью свиней мясных типов : дис. канд. с.-х. наук: 06.02.01/ Кухно, Алексей Алексеевич .-п. Персиановский, 2003.-189с.

3.      Біндюг О.А. Фізіологічний стан та продуктивність свиней різного рівня стрессхильності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-х. наук: спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»/О.А. Біндюг.— Полтава, 2004. —20 с.

4.      Довгань-Мартинюк М. Б. Біохімічні показники крові молодняку свиней, одержаного за різних методів розведення / М. Б. Довгань-Мартинюк // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 4. – С. 167–168.

5.      Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. — 366 с.

6.      Великжанин В.И. и. др. Азбука элементов м актов поведения.- В сб.:Методические рекомендации по изучению поведения сельскохозяйственных животных, Л., 1975, вып.І, с.10 – 14.

7.      Карпюк С. А. Определение белковых фракций сыворотки крови экспресс-методом / С. А. Карпюк // Лабораторное дело. 1962.  7.  С. 4864.

8.      Кондрахин И. П. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии / И. П. Кондрахин, Н. В. Курилов, А. Т. Малахов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 287 с.

9.      А.с. 1500227 СССР, МПК А01 К. Способ отбора свиней / Коваленко В.П., Иванов В.А.,1989, Бюл. № 3.- 4с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info