zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

 

Школьна Ю.В.

 Україна, м. Черкаси,

 Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

 

В работе представлены преимущества и недостатки прямого налогообложения, а также их влияние на финансово – хозяйственную деятельность предприятий.

 

У звязку з переходом України до ринкових відносин, було проведено ряд істотних реформ в економіці, які змінили роль і місце держави в економічних відносинах, способи та методи впливу держави на діяльність підприємств й, у першу чергу, в системі оподаткування.

До побудови ефективної системи прямого оподаткування держава має підходити особливо виважено, враховуючи при цьому не лише фіскальні інтереси, а й економічне становище платників, стимулюючи їх на реалізацію стратегічної мети розвитку національної економіки, так як податки мають вагоме бюджетне значення, виступаючи ефективним інстументом державного впливу на: ринок і напрямки його розвитку; обсяги попиту та пропозиції; доходи юридични осіб та населення.

Дослідженням актуальних питань впливу, адмініструванню та удосконаленню прямих податків присвячені праці таких вчених: В. Андрущенка [1], О. Данілова [1], А. Крисоватого [2], В. Лещака [3], В. Мельника [4] та інших.

Метою дослідження є виявлення основних переваг та недоліків прямих податків та їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Податки – це основна складова державних доходів як сукупності надходжень грошей і матеріальних цінностей із усіх джерел, використовуваних для фінансування державних потреб на різних рівнях: публічно-правових, адміністративно-територіальних (загальнодержавних, регіональних, місцевих) [1]. Вони мають досить вагоме бюджетне значення, виступають ефективним інструментом державного впливу на ринок і напрямки його розвитку, обсяги попиту та пропозиції, на доходи населення та юридичних осіб.

Основними видами прямих податків в Україні є: податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; плата (податок) на землю; збір за першу реєстрацію транспортних засобів.

Основні переваги та недоліки прямих податків в Україні представлено у табл.1.

 

Таблиця 1

Переваги та недоліки прямих податків в Україні

Переваги

Недоліки

дають можливість державі впливати на економічні процеси (інвестиційну активність, накопичення капіталу, сукупне споживання);

пряма форма оподаткування потребує складного механізму бухгалтерського обліку об’єкта оподаткування і стягнення податків;

дають можливість встановлення прямої залежності між доходами платника і його відрахуваннями в бюджет, тобто реалізується принцип справедливості, але велике значення має встановлення підходу до градуювання ставок;

стягнення прямих податків потребує високого рівня контролю, розширення податкового апарату, оскільки мають місце приховування доходів і ухилення від оподаткування;

прямі податки розподіляють податковий тягар так, що той, хто має високі доходи, платить до бюджету більше, ніж той, хто має більш низькі доходи;

прямі податки пов’язані з можливістю ухилення від сплати податків через недосконалість фінансового контролю і наявність комерційної таємниці.

 

Таким чином, прямі податки об’єктивно більшою мірою володіють стимулюючими можливостями щодо безпосередніх товаровиробників. Їх вплив на відтворювальні процеси здійснюється безпосередньо, через зменшення чи збільшення прибутку (доходу), який залишається в розпорядженні платників податків.

Стан розвитку системи прямого оподаткування представлено у табл. 2.

 

Таблиця 2

Окремі показники формування доходів Зведеного бюджету Маньківського району, млн. грн.

Показники

2008

2009

2010

2011

Доходи зведеного бюджету

47,20

58,57

64,32

79,06

Податкові надходження

46,10

55,21

61,05

78,48

Податок з доходів фізичних осіб

12,47

14,03

16,37

20,96

Податок на прибуток підприємств

1,05

0,87

0,92

2,10

Збір за першу реєстрацію ТЗ

0,69

0,71

0,76

0,41

Плата за землю

3,15

3,76

4,99

5,63

*складено за даними бюджетного моніторингу.

 

Із наведених даних вбачається, що основним джерелом формування доходної частини зведеного бюджету Маньківського району являються саме податкові надходження. При цьому, обсяг надходжень основних прямих податків до зведеного бюджету є неоднозначним: в той час як податок з доходів фізичних осіб та плата за землю щороку збільшуються, податок на прибуток підприємств – зменшується (за винятком 2011 року, коли сума сплаченого податку збільшилася приблизно на 1,18 млн. грн. в порівняні із попереднім роком).

Особливе місце серед прямих податків займає збір за першу реєстрацію транспортних засобів (до введення в дію Податкового кодексу – податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів). В 2008, 2009 та 2010 роках сума надходжень по даному податку збільшувалася. Різке зменшення сплаченого податку відбулося в 2011 році (на 0,35 млн. грн. в порівняні із попереднім роком), що обумовлено змінами в законодавстві, а саме: змінена суть вказаного податку, його платники, об’єкт, база оподаткування та ставки збору.

Тенденція збільшення надходжень від податку з доходів фізичних осіб обумовлена рядом чинників, зокрема: збільшенням кількості платників податку та кількості найманих працівників; збільшенням доходів громадян від здачі земельних ділянок – паїв в оренду.

Зменшення надходжень від податку на прибуток підприємств пов’язано із податковою політикою, зменшенням ставки вказаного податку та поступовою ліквідацією великих підприємств платників.

Прямі податки впливають на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, як ціна продажу продукції, дохід від реалізації продукції, собівартість продукції, операційний прибуток, чистий прибуток підприємства, швидкість обертання обігових коштів, на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства, формування його фінансових ресурсів та інвестиційну діяльність, конкурентоспроможність продукції і загалом на поведінку підприємців щодо будь-якої діяльності – операційної, інвестиційної чи фінансової. Рівень цього впливу залежить від системи прямого оподаткування – самих податків, рівня їх фіскальності, методів їх справляння, стабільності та досконалості системи.

Від сумарної величини прямих податків, які сплачує підприємство за певний календарний період, залежить, по-перше, чистий прибуток підприємства і , по-друге, його потреба в обігових коштах для обслуговування процесу виробництва та реалізації.

Враховуючи окремі напрацювання українських учених, удосконалення системи прямого оподаткування в Україні необхідно здійснювати на основі таких концептуальних пропозицій:

1.      слід удосконалити процедури адміністрування прямих податків (зокрема, шляхом спрощення податкової звітності та підвищення ефективності моніторингових процедур в органах ДПС);

2.      доцільно привести мінімальний неоподаткований дохід у відповідність до прожиткового мінімуму;

3.      необхідно вжити заходів з оптимізації системи обліку доходів і витрати суб’єктів підприємництва, а також забезпечити стабільність відповідних нормативних документів;

4.      слід посилити стимулюючий вплив податку на прибуток підприємств на розвиток високотехнологічних виробництв.

Висновки. Необхідне подальше реформування системи прямого оподаткування, але така робота має спиратися на науково обгрунтовану, виважену та збалансовану систему відповідних заходів, яка до того ж узгоджується з кращим світовим досвідом та враховує сучасні виклики. Подальше удосконалення адміністрування системи прямого оподаткування слід здійснювати за такими напрямками: забезпечення стабільності нормативних вимог до адміністрування прямих податків; оптимізація системи обліку доходів і витрат суб'єктів підприємництва; усунення недоліків організаційного та методичного характеру адміністрування прямих податків.

 

Список використаної літератури

1.      Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Компютер прес, 2004. – 300с.

2.      Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

3.      Лещак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування //Фінанси України. – 2004. - №11. – С. 95-107.

4.      Мельник В.М. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії // Фінанси України. – 2009. - № 5. – С. 66-77.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info