zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ШКІРНИХ ПОКРИВІВ ПЕРЛІВНИЦІ (MOLLUSСA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЗА ДІЇ НА НЕЇ КУПРУМА СУЛЬФАТА ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Стадниченко А.П., Гирин В.К.

Україна, г. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Исследованы морфо-физиологические нарушения кожных покровов (эпидермиса и кутиса) перловицы при воздействии на нее растворов разных концентраций (0,1, 1, 10 мг/дм3) купрума сульфата. Выяснено, что морфо-физиологические нарушения их заключаются в разрушении всех структур эпидермиса и кутиса, а физиологические - в изменении интенсивности слизеотдилення базофильными железами кожи. Степень выраженности этих нарушений определяется концентрацией токсиканта в среде.

 

Загальновідомо, що за останні десятиліття помітно зросло і надалі продовжує зростати антропогенне забруднення природного середовища. Щодо гідромережі, то однією з найважливіших у сьогодення наявних у ній форм полютантів є іони важких металів, котрі потрапляють у водне середовище з промисловими скидами і комунально-побутовими стічними водами. Одним із широко розповсюджених (особливо в аграрних регіонах України) і високотоксичних [1] для двостулкових молюсків є іон міді, котрий викликає загибель 50% цих тварин, у тому числі і перлівниць, у концентрації до 1 мг/дм3. Через це вміст його у водному середовищі регламентується встановленням для всіх вод цих басейнів певних значень ГДК (гранично допустимих концентрацій); вміст цього полютанта у водоймох санітарно-побутового призначення має не перевищувати 0,1 мг/дм3 [2], а у об’єктах рибогосподарського призначення – 0,01 мг/дм3 [3]. Нерідко, одначе, спостерігається значне перевищення значень ГДК і у природних, і у штучних водоймах, що шкодочинно впливає на їх гідрофауну.

Одним із найважливіших завдань водної токсикології є з’ясування реакцій гідробіонтів на екстремальні умови водного середовища задля виявлення значень тих меж, за якими відбувається порушення їх морфо-фізіологічних норм. У двостулкових молюсків при перебуванні у токсичному середовищі структурою, яка першою підпадає дії токсикантів, є їх шкірні покриви. Адже саме через них відбувається дифузним способом проникнення в їх організм цих реагентів. Метою нашого дослідження було з’ясування того як впливають вищі за ГДКсан. і ГДКриб. концентрації іонів міді на морфо-фізіологічні показники їх шкіри.

Матеріали: 975 екз. перлівниці борисфеновоїUnio conus forysthenicus Kobelt з р. Тетерів (с. Зарічани Житомирської обл.).

Токсикологічний експеримент поставлено за методикою Алексєєва [4]. Токсикант – пятиводний купрума сульфат (CuSO4 · 5H2O) у трьох концентраціях – 0,1, 1, 10 мг/дм3. Усі розчини готували, використовуючи дехлоровану відстоюванням (доба) воду з житомирської водогінної мережі. Тривалість досліду – 7 діб. Щодоби водне середовище заміняли свіжевиготовленим. Досліди супроводжувалися контролем.

У двостулкових молюсків всі частини їх тіла (голова, тулуб, нога) частково, а мантія і зябра повністю вкриті миготливим епітелієм – звичайним утвором для шкірного покриву цих тварин. Згори шкіра перлівниць представлена епідермісом – циліндричним, кубічним, де-не-де плоским епітелієм. Під ним знаходяться численні одноклітинні базофільні залози, які продукують слизистий секрет, зволожуючий поверхню шкіри цих тварин. Особливо багато їх по краю мантії. У значно менших кількостях у ній представлені білкові (еозинофільні і оксифільні) залози, а також пігментні клітини. Наявні тут і численні чутливі клітини. Покривний епітелій підстілений тоненькою базальною мембраною. Під нею залягає кутис – сполучнотканинний шар шкіри, в якому знаходиться велика кількість дрібних лакун кровоносної системи, заповнених гемолімфою.

За характером впливу на покриви тіла перлівниць іони міді є отрутою локальної дії – в’яжучої і припікаючої. Це є наслідком їх реагування з білками, що містяться в слизу, вкриваючому шкіру молюсків, з утворенням альбумінатів. Вираженість цього порушення залежить від концентрації токсиканта в середовищі. Так, за 0,1 і 1 мг/дм3 має місце в’яжуча його дія – слабке (за 0,1 мг/дм3) або помірне ( за 1 мг/дм3) утворення альбумінатів на фоні вкрай інтенсивного виділення слизу. Натомість за 10 мг/дм3 токсиканта спостерігається припікаюча дія купрума сульфата, за якої відбувається інтенсивне утворення альбумінатів на фоні різкого пригнічення слизовиділення.

Слиз, який вкриває тіло молюсків, – це багатофункціональне утворення, котре відіграє важливу роль у житті цих тварин [5]. Він складається з води (85 – 90%) і сухого залишку (10 – 15%). Останній представлений нуклеопротеїдами (60 – 75%), речовинами жирової природи (15 – 25%) і мінеральними солями. Завдяки йому відбувається зменшення тертя поверхні тіла перлівниць об воду під час локомоції цих тварин по дну водойми. Слиз, крім того, бере участь у процесах виділення і осморегуляції. У ньому затримуються токсичні речовини і бактерії. Порушення слизовиділення у бік його зменшення призводить до розбалансування усіх вищезазначених процесів. Небезпечним для перлівниць є і надмірне продокування слизу: потужний шар його на поверхні тіла перешкоджає здійсненню шкірного дихання, а саме завдяки йому в організм молюсків надходить близько 50% від усього потрібного їм для забезпечення нормальної життєдіяльності кисню [6]. Інтенсифікація слизовиділення і пов’язане з ним утворення альбумінатів викликає обволікання як зовнішніх, так і внутрішніх півзябер перлівниць. Комочки коагульованого слизу нерідко потрапляють у порожнини водяних трубочок, що порушує нормальне функціонування зябер.

За дії 1 – 10 мг/дм3 купрума сульфата на перлівниць у них спостерігаються часом більше або менше яскраво виражені ознаки руйнації епітеліального шару шкіри, базальної мемебрани і кутиса. При цьму нерідкими є досить потужні кровотечі. На покривах тіла, а особливо часто на зябрах утворюються численні виразки. Займана ними площа тим більша, чим вищою є у середовищі концентрація токсиканта. За 10 мг/дм3 купрума сульфата у середовищі шкодочинність його для шкірних покривів перлівниць виявляється дуже високою, а відтак процес отруєння має необоротний характер. За 1 мг/дм3 токсиканта в середовищі оборотність отруєння спостерігається в 20 – 27% випадків, а за 0,1 мг/дм3 – вона є близькою до 100%.

У збиранні матеріалу і забезпеченні матеріальної бази роботи взяли участь М.М. Сластенко. О.В. Бондаренко (Гикало), Н.І. Заяц, за що автори щиро їм вдячні.

 

Список використаної літератури

1.      Метелев В. В. Водная токсикология / Метелев В. В., Канаев А. И., Дзасохова Н. Г. – М.: Колос, 1971. – 217 с.

2.     Предельно допустиміе концентрацыи в воде водоемах санитарно-бытового водопользования. – М.:Рекламбюро ММФ, 1971. – 11 с.

3.      ПДК в рыбохазяйственных водоемах (Утв. Главрыбвозом Министерства рыбн. хоз-ва СССР 08. 12. 1968 г). – 9 с.

4.      Алексеев В.А. Основные принципы сравнительно-токсикологического эксперимента / В.А. Алексеев // Гидробиол. журн., 1981. – Т. 17, № 3. – С. 92 – 100.

5.      Кизеветтер И.В. Биохимия сырья водного происхождения / И.В. Кизеветтер. М.:Пищев. пром-сть, 1973. – 424 с.

6.      Проссер Л. Сравнительная физиология животных // Л. Проссер, Ф. Браун – М.: Мир, 1967. – 766 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info