zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОБОТА ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

 

Алексієвець В.І., Алексієвець І.І.

Україна, м. Рівне,

Національний університет водного господарства та природокористування

 

There are given the results of experimental researches of reinforce-concrete is reflected off-center-compressed work under the actions of the low-cycle loadings with alternating eccentricities

 

Позацентрово-стиснуті залізобетонні елементи, які сприймають малоциклові знакозмінні навантаження є досить поширені в будівлях і спорудах, як громадського так і виробничого призначення. До таких елементів відносять колони одноповерхових промислових будівель, окремі колони громадських будівель та спеціальних споруд, опори ліній електропередач, стійки транспортних естакад, мостів.

В експлуатаційних умовах позацентрово-стиснуті елементи сприймають різноманітні навантаження та їх сполучення, які можуть спричиняти в них стиск, згин, розтяг, зріз та їх комбінації. До таких навантажень відносяться технологічні, вітрові, температурно-вологісні, сейсмічні та інші. Комбінації таких навантажень спричиняють особливі умови роботи залізобетонних елементів, викликаючи зміни механічних характеристик бетону, впливаючи на процес тріщиноутворення та деформативність елементів.

Чинні нормативні документи не враховують вплив малоциклового знакозмінного характеру завантаження на зміну фізико-механічних властивостей бетонів та зміну напружено-деформованого стану, тріщиностійкість, міцність елементів, оскільки дане питання вивчено недостатньо.

Дослідженню роботи бетонних та залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень присвятили свої роботи такі вчені, як Є.М. Бабич, А.Я. Барашиков, Л.П. Макаренко, Г.Х. Масюк, А.С. Залєсов, А.Б. Григорчук, В.В. Караван, С.С. Гомон, Д.В. Кочкарьов, Бабич С.В. та інші.

Науковці, що займалися дослідженням роботи залізобетонних елементів під дією знакозмінних навантажень, в основному досліджували зміну міцності призм із різноманітними циклами та рівнями завантаження, а також вивчали роботу нормальних перерізів та деформативність згинальних та стиснутих елементів. Що стосується міцності, деформативності та тріщиностійкості позацентрово-стиснутих елементів при малоциклових, а особливо знакозмінних, навантаженнях, то це питання практично не досліджувалось.

Виходячи з вищевказаного поставлена мета досліджень: виявити міру впливу малоциклових знакозмінних навантажень на міцність, деформативність та тріщиностійкість позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів, розробити методику їхнього розрахунку з врахуванням зазначених впливів.

Об'єктом досліджень є залізобетонні колони з номінальними розмірами 100x160x3000 мм. Колони армуються просторовими зварними каркасами. В якості робочої застосовується арматура із сталі класу А400С Ш10мм, що розміщена симетрично. Поперечну арматуру прийнято зі сталі класу Вр-І Ш5мм. Колони були випробуванні на малоциклові навантаження із знакозмінними ексцентриситетами протягом десяти циклів з доведенням до руйнування на одинадцятому циклі. Режими завантаження колон наведені на рис. 1.

 

Рис. 1 Режими випробування залізобетонних колон

 

Тобто, спочатку випробовувалась колона 1К-1 на одноразове навантаження з метою встановлення руйнівного зусилля, яке становило N=120 кН. Наступні колони випробовувались в наступних режимах від руйнівного: колона 1КЗН-2 - η=0,3…0,6; колона 1КЗН-3 - η=0,3…0,6 з доведенням лише на п’ятому циклі на верхньому рівні до η=0,8; колона 1КЗН-4 - η=0,3…0,6 на перших п’яти циклах, та η=0,3…0,8 на наступних п’яти циклах.

При випробуванні колон, за всіх видів навантаження, відносні деформації стиснутого бетону та найбільш розтягнутого арматурного стержня розвивалися до п’ятого-шостого циклу малоциклового навантаження, в подальшому відбувалася їх стабілізація (рис. 2, 3). Прогини колони розвивалися рівномірно протягом всього періоду навантаження.

 

Рис. 2 Розвиток деформацій стиснутого бетону колон марки 1КЗН-2 в найбільш небезпечному перерізі протягом десяти циклів

 

Рис. 3 Розвиток деформацій найбільш розтягнутого арматурного стержня колон марки 1КЗН-2

 

На одинадцятому циклі малоциклового знакозмінного навантаження всі колони доводилися до руйнування. В результаті було встановлено, що навантаження такого роду позитивно впливає на міцнісні та деформативні характеристики матеріалів, зокрема руйнівне зусилля зросло, в середньому, на 8-10 %, в порівнянні з випробуванням за дії одноразового навантаження і це потрібно враховувати при проектуванні конструкцій, які працюють в таких умовах.

Слід також зазначити, що при випробуванні колони марки 1КЗН-3 при переході з п’ятого на шостий цикл, відносні деформації бетону та арматури збільшилися в порівнянні з четвертим циклом приблизно на 10 %, що пояснюється процесом утворення тріщин та розвитком пластичних деформацій в бетоні та арматурі. Тріщини в бетоні почали з’являтися вже на низьких рівнях навантаження, оскільки деформації в арматурі були значно більші ніж в бетоні.

Довантаження колон вище експлуатаційного рівня, тобто при доведенні до руйнування, призводило до зростання деформацій бетону, в середньому, на 55 %, арматури на 65 % та прогинів на 45%, що також потрібно враховувати при проектуванні залізобетонних конструкцій.

В загальному випадку, якщо розглядати всі колони першої серії, то можна стверджувати, що вплив малоциклових знакозмінних навантажень мало впливає на зміну прогинів. Оскільки в колонах марок 1КЗН-2, 1КЗН-3 та 1КЗН-4 результуючий прогин в найбільш небезпечному перерізі не перевищує 6,0 %, в порівнянні з прогином отриманим при випробуванні колони 1К-1, при одноразовому навантаженні. Розглядаючи прогин колони, слід зазначити, що важливу роль у роботі колони відіграє центрування елемента перед його випробуванням.

 

Література

1.      Алексієвець І.І. Дослідження зміни прогинів позаценрово-стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди – Рівне 2012. – №23. – с. 82-87.

2.      Бабич С.В. Исследование и расчет внеценренно-сжатых элементов с переменными эксцентриситетами по длине // Бетон и железобетон. – 1999. – №2. – с. 12-14.

3.      Масюк Г.Х. Методика експериментальних досліджень міцності, деформативності та тріщиностійкості позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень / Г.Х. Масюк, І.І. Алексієвець // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Рівне. – 2008. – Випуск 4(44). – с. 122-127.

4.      Масюк Г.Х. Результати експериментальних досліджень несучої здатності та тріщиностійкості позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів при дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами / Г.Х. Масюк, І.І. Алексієвець // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди – Рівне 2010. – №20. – с. 252-257.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info