zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ КНУРЦІВ З РІЗНОЮ СТРЕС – СХИЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ ЗАТ «ФРІДОМ ФАРМ БЕКОН»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЦЮРУПИНСЬКОГО РАЙОНУ

 

Архангельська М.В., Ряполова І.О.,

Вогнівенко Л.П., Новікова Н.В.

Україна, м. Херсон. Херсонський ДАУ

 

Как показывают исследования, разная стресс - склонность животных в течение шести месяцев выращивания влияет на гематологические показатели крови. По данным наших исследований некоторые изученные параметры различных по стресс-чувствительности свиней колеблются очень заметно, животные класса М + имеют более выраженные адаптационные свойства к действию стресс - факторов на что указывают гематологические показатели сыворотки крови.

Ключевые слова: стресс - фактор, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты.

 

Постановка проблеми

Виявлення закономірностей розвитку стресу й адаптаційних можливостей організму тварин - одна з актуальних проблем у зоотехнії. У зв'язку з цим особливе значення набуває пошук методів діагностики стресу, які одночасно повинні відповідати вимогам надійності, ефективності та простоті [1;2].

Інтр’єрні дослідження – це сукупність морфологічних і фізіологічних особливостей організму, які вивчають з метою уточнення оцінки конституційних, продуктивних і племінних якостей, в зоотехнії вони спрямовані на пошук і пізнання стабільних внутрішніх систем організму тварин, які характеризують їх спадковість і корелюють з господарсько – корисними ознаками. Це дозволяє визначити їх племінну оцінку, правильно провести відбір, знайти кращі прийоми для вирощування та експлуатації. [10].

Не зважаючи на мінливість зовнішнього середовища, організм забезпечує внутрішню відносну стабільність (гомеостаз) [3;4]. І лише за тривалого, або дуже сильного подразнення вона змінюється, що супроводжується порушенням роботи органів і систем організму, як наслідок, посилюються обмінні процеси та знижується продуктивність тварин [6;7;8].

Стан вивчення проблеми

Гемоглобін можна вважати свого роду модельним білком, структура, властивості і функції якого найбільш повно вивчені в порівнянні з іншими білками протягом останніх 50 років. Дослідження його функцій в багатьох лабораторіях світу призвели до значного прогресу в описі і розумінні фізичних, хімічних і біологічних аспектів його функціонування. Деякі автори [2;7;5] розглядають рівень гемоглобіну в крові як універсальний неспецифічний показник адаптаційних процесів, напруженості організму у відповідь на різні зовнішні впливи. Так, наслідком дії таких чинників може спостерігатися порушення структурно-функціональної організації білкової компоненти мембран еритроцитів. Результатом таких змін являється ряд патологій та значне зниження адаптаційних можливостей організму тварин. [9;10]

При дослідженні взаємозв’язоку між конституційними особливостями свиней та їх гематологічними показниками, встановлено перевагу за вмістом гемоглобіну та кількості еритроцитів у скоростиглих тварин. [7;8;11]

Завдання і методи досліджень.

Метою наших досліджень є вивчення гематологічних показників крові свиней із різною адаптативною нормою при технологічному стресі, а саме: відлучення від свиноматок, зважування, перегрупування та переміщення в інші станки на дорощування та відгодівлю.

Для вивчення розвитку технологічного стресу і формування механізмів адаптації свиней нами було відібрано по 3 голови кнурців породи ландрас та велика біла з кожного модального класу з відповідною адаптативною нормою, від яких брали кров для досліджень.

Для оцінки наявності стресового стану в свиней ми визначали: кількість лейкоцитів, еритроцитів, а також вмісту гемоглобіну в еритроцитній масі і окремій клітині. Такі параметри є важливими для діагностики стресового стану тварин та гомеостазу крові.

Концентрацію гемоглобіну визначали за допомогою гемометра Салі, кількість еритроцитів та лейкоцитів – у лічильній камері Горяєва.

Результати досліджень

Будь-яка зміна стану організму викликає зміни і в його біологічних рідинах. Кожен із досліджених гематологічних показників крові свиней відображає стан багатьох органів і тканин. За даними наших досліджень деякі параметри коливаються дуже помітно.

Порівняльна характеристика гематологічних досліджень крові у шести місячному віці кнурців породи велика біла наведена в таблиці 1, а породи ландрас в таблиці 2.

 

Таблиця 1

Гематологічні дослідження крові кнурів породи велика біла

 

Показник

 

М-

Мо

М+

Лейкоцити

22,25± 2,01

 

20,9± 1,07

 

18,56± 1,02

 

Еритроцити

8,1± 0,7

 

8,26± 0,5

 

8,46± 0,35

 

Гемоглобін

143,2± 21,2

 

145,5± 18,3

 

152,3± 12,4

 

Гематокрит

43,6± 3,48

 

45,35± 2,24

 

48,8± 1,97

 

Середній об'єм еритроцитів

60,8± 2,05

 

62,8± 1,25

 

63,5± 2,1

 

Вміст гемоглобіну в еритроцитах

17,43± 0,36

 

18,32± 0,63

 

18,93± 0,41

 

Середня концентрація гемоглобіну

28,76± 1,5

 

29,9± 1,8

 

30,4± 1,6

 

 

При вивченні числа еритроцитів в крові свиней, тварини класу М+ переважали своїх аналогів класу Мо у породі велика біла на 2,3% та породи ландрас на 7,7% і класу М- відповідно на 4,3% та 10,4%, але достовірної різниці встановлено не було. Значне зниження цих показників у крові свиней класу М- у порівнянні з класом М+ відбулося під дією технологічного стресу та нездатності організму адаптуватися до нових умов зовнішнього середовища

 

Таблиця 2

Гематологічні дослідження крові кнурців породи ландрас

 

Показник

 

М-

Мо

М+

Лейкоцити

22,46± 2,01

 

19,75± 1,07

 

19,25± 1,02

 

Еритроцити

7,72± 0,7

 

7,95± 0,5

 

8,62± 0,35

 

Гемоглобін

146,25± 21,2

 

153,35± 18,3

 

163± 12,4

 

Гематокрит

54,4± 3,48

 

49,37± 2,24

 

46,82± 1,97

 

Середній об'єм еритроцитів

63,2± 2,05

 

64,5± 1,25

 

60,8± 2,1

 

Вміст гемоглобіну в еритроцитах

16,6± 1,36

 

17,87± 1,63

 

18,58± 1,41

 

Середня концентрація гемоглобіну

23,8± 1,5

 

29,6± 1,8

 

30,6± 1,6

 

 

Результатами досліджень встановлено тенденцію до переваги за вмістом в крові лейкоцитів у тварин класу М+ та М- порівняно з аналогами класу Мо у породі велика біла на 6,1%, та16,5%, а у породі ландрас відповідно на 12% і 14,2%.

За вмістом гемоглобіну тварини класу М+ мали тенденцію до переваги у порівнянні з аналогами класу Мо у породі велика біла на 5%, а у породі ландрас на 6%, та тваринами класу М- відповідно на 6% та 10,2%.

Особливе місце при стресі, займає проблема вивчення функціональної активності лімфоцитів які задіяні в системі гуморально-клітинної кооперації клітин крові та в захисних процесах. В наших дослідженнях встановлено збільшення кількості лейкоцитів у стрес - чутливих свиней у порівнянні зі стрес - стійкими та сумнівно стрес - стійкими, що дає можливість визначати адаптаційні можливості захисної системи організму.

Висновки та пропозиції

Із наведених вище експерементальних досліджень видно, що механізми розвитку стресу в свиней дуже складні. Проте встановлено, що при загальному адаптаційному синдромі задіяні всі ланки обмінних процесів, які тісно пов’язані з їх продуктивністю, захворюваністю та збереженням. Підтвердженням цього є дані виробничих дослідів із вивчення показників росту, захворюваності та збереженості поросят при дії на них стрес – фактору. Визначення цих показників є критерієм ефективності профілактики технологічного стресу при вдосконаленні технології вирощування молодняка свиней.

 

Список літератури

1.      Баженов Ю.І. Вплив фізичних навантажень на «прискорену» адаптацію тварин до холоду / Ю.І. Баженов / фізіолого. журн. срср. - 1974. - Т. 10. - № 1 - с.94-9б.

2.      Барабой В.А., Сутковий Д.Д. Енергетичний обмін при стресових впливах (на прикладі іонізуючої радіації), його саморегуляція і корекція. / В.А. Барабой, Д.Д. Сутковий/ Український біохімічний журнал. - 1983. - Т.55. - № 1. - С.93-105.

3.      Бауер Е.С. Теоретична біологія / Е.С Бауер/. - М.-Л., 1935. - 206 с.

4.      Меерсон Ф.З. Загальний механізм адаптації і профілактики / Ф.З. Меерсон / -М., 1973.-360

5.      Панін Л.Є. Енергетичні аспекти адаптації / Панін Л.Є. /.- Л., 1978. - 192 с.

6.      Панін Л.Є. Біохімічні механізми стресу . / Панін Л.Є / - Новосибирск: Наука, 1983.-233с.

7.      Плященко С.І., Сидоров В.Т. Стреси у сільськогосподарських тварин. / С.І. Плященко, В.Т. Сидоров / - М.: Агропромиздат, 1987. - 192 с.

8.      Рахман С.Р. Профілактика стрес-факторів / С.Р. Рахман / Свинарство. - 1980. - С.35-36.

9.      Гончарова Є.І., Пінаєв Г.П. Білки цитоскелету еритроцитів / Є.І. Гончарова, Г.П Пінаєв. / Цитологія. - 1988. - Т.30, № 1. - С.5-18.

10.  Громов П.С., Захаров С.Ф., Шишина С.С., Іллінський Р.В. Двовимірна карта мембранних білків еритроцитів людини / П.С. Громов, С.Ф. Захаров, С.С. Шишина, Р.В. Іллінський / Біохімія. - 1988. - Т.53, вип.8. - С.1316-1326.

11.  Громов П.С., Шандала А.М., Ковальов Л.І., Шишкін С.С. Вивчення білків мембран еритроцитів людини методом двовимірного електрофорезу / П.С. Громов., А.М. Шандала, Л.І. Ковальов, С.С. Шишкін / Бюлетень експериментальної біології і медицини. - 1986. - № 7. - С.28-30.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info