zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ PR В МЕНЕДЖМЕНТІ КОМУНІКАЦІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 

Березенко В.В.

Україна, м. Київ, Інститут журналістики

Київського національного університету ім. Тараса Шевченко

 

В инновационном обществе ни один из процессов в экономике и социуме невозможен без целенаправленно функционирующей системы коммуникаций. В реализации интеллектуальной коммуникации особое значение приобретают PR, поскольку распространение и применение нововведений требует эффективного коммуникационного сопровождения.

 

In innovative society, none of the processes both in the economy or society is possible without purposefully functioning system of communication. In the implementation of intellectual communication PR gain particular importance, because the distribution and usage of innovations requires effective communication support.

 

Переміщення наукових знань в центр детермінуючих чинників стійкого суспільного прогресу та економічного зростання зосереджують увагу науковців на проблемі становлення інноваційної сфери. Значну роль у визнанні необхідності вивченні процесів в інноваційній сфері зіграли роботи Арабей О., Бєлова О., Геєц В., Старовойт О., Семиноженка В., Федулової Л, Чумака О., Шарко М., які привернули увагу громадськості до актуальних соціальних проблем суспільства. Важливість ефективних зв’язків з громадськістю – PR в сфері інновацій відмічається у дослідженнях провідних вітчизняних та закордонних вчених, серед них особливу увагу привертають роботи Калініна А. і Логвіної Ю., Кузнецова Є. і Лапшова А., Шиліної М. та інш. Економіка знань розглядається науковим співтовариством в якості гаранта поступального руху суспільства, побудови конкурентної економіки, задоволення постійно зростаючих потреб людей та зміцнення соціальної згоди. Все це вимагає визначення ролі та ефективності PR-комунікацій в розвитку всієї інноваційної сфери і свідчить про актуальність розробки даної проблеми сучасною наукою про PR.

В Україні досі не сформована стратегія комунікаційного супроводу інноваційних процесів. Широке використання PR створює можливість, по-перше, налагодити комунікації між науковим співтовариством, державою і бізнесом, по-друге, інформувати громадськість про сучасні наукові розробки і дослідження, по-третє, залучати широку громадськість до обговорення кола питань щодо проблематики цих досліджень, оволодіння накопиченими знаннями, їх використання на потребу суспільства з метою поліпшення умов його існування, підтримки державою головних напрямків інноваційних досліджень і створення інноваційної національної системи в державі Україна.

Виробництва в інноваційній економіці вимагає реалізації інноваційної моделі PR-комунікації. Досягнення віисокої лояльності споживачів, як і інформаційне партнерство суб'єкта та об'єкта комунікації при співвиробництві інтелектуальної послуги, можливо, як зазаначає професор М.Г. Шиліна, «виключно завдяки стратегічному інституційному формуванню інформаційно-комунікаційних потоків» [4], тобто за рахунок включення в процес комунікації громадських зв'язків. Виявлення потреб в тих чи інших інноваційних товарах і послугах у суспільстві також вимагає ретельного коммунікаціоннного аудиту, тому що як і кожне суспільне явище, формування економіки знань позначене не лише позитивними, але й доволі суперечливими наслідками. До останніх, зокрема, можна віднести «вплив «інформаційної хмари» на структуру людської свідомості» [2], здатність інформації деформувати духовне життя окремих суспільств і людства в цілому. Тож перехід світової економіки у новий якісний стан, гостра необхідність пошуку адекватних відповідей на питання про ступінь впливу економіки знань на особистість, потребує ґрунтовних досліджень не лише теоретичних аспектів економіки знань, природи та сутності цього феномену, а також особливостей процесу його комунікаційного супроводження та розгортання в сучасних умовах. Так, наприклад, в умовах інноваційного розвитку суспільства розгортаються дискусії у ставленні до нанотехнологій, і вони є частиною більш широкої дискусії з приводу нових технологій взагалі – тих ризиків, які вони несуть суспільству. Сьогодні все частіше «виникає питання, як можна узгодити емерджентні інноваційні процеси наукового і технологічного розвитку з їх соціальними ефектами»[3]. Дослідження сучасного стану розвитку нових технологій, особливо таких, як нанотехнології, та їх значення для майбутнього високих технологій вимагають більш виваженого ґрунтовного погляду на майбутнє. Інноваційний розвиток неможливо ні зупинити, ні уповільнити, його необхідно лише аналізувати і обговорювати з громадськістю для того, щоб керувати ним ефективно в інтересах всього суспільства. Це завдання неможливо вирішити без використання сучасних PR.

Творча і наукова діяльність в інноваційній сфері представляють собою особливу сферу виробництва, продуктивність якої не може бути мотивована тільки зростанням матеріальної винагороди, тим більше що в інноваційній сфері значну фінансову віддачу і прибуток дає лише незначна частина проектів і розробок. Тому основним завдвнням для фахівців по зв’язках з громадськістю стає створення системи PR-супроводу цієї діяльності, зокрема управління репутацією і статусами актуальних дослідників та інноваторів, розвиток системи рейтингів, премій, підтримка і просування лідерів науково-інноваційного спільноти в Україні і в світі. Так, наприклад, російські дослідники Кузнецов Є.Б. і Лапшов А. Б. [1] зазначають, що вже начасі ініціювати створення системи інформаційно-комунікаційного супроводу інноваційних процесів, зокрема випуск ілюстрованого національного звіту з інновацій для широкого використання в суспільстві.

Отже, в інноваційному суспільстві жоден з процесів в економіці та соціумі неможливий без цілеспрямовано функціонуючої системи комунікацій. У реалізації інтелектуальної комунікації особливе значення набувають зв'язки з громадськістю. Роль PR в інноваційній сфері полягає в налагодженні комунікацій між науковим співтовариством, державою і бізнесом, в інформуванні громадськості про новітні наукові розробки і дослідження, у залученні до обговорення проблематики цих досліджень, оволодінні накопиченими знаннями і підготовці суспільства до їх використання з метою поліпшення умов свого існування. Питання ж актуалізації підтримки державою головних напрямків інноваційних досліджень і створення інноваційної національної системи в державі Україна шляхом активного залучення громадськості до їх обговорення потребують подальшого наукового дослідження шляхів, умов та змісту PR-комунікацій в зазначеній сфері.

 

Література

1.      Кузнецов Є.Б. і Лапшов А. Б. Коммуникации в сфере инноваций. К вопросу концептуализации мировой и российской практики // Медиаскоп.- Вып. 1.- 2011. [Електронный ресурс]. – Режим доступа:. 8051http://mediascope.ru/taxonomy/term/12?page=5

2.      Старовойт О.В. Економіка знань у стратегії інноваційного розвитку освіти. Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.10 /Олена Василівна Старовойт; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002.-32с.

3.      Чумак О.В. Етичні аспекти впровадження нанотехнології в умовах розвитку інноваційного суспільства / О.В.Чумак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:. http://zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_37_9.pdf

4.      Шилина М.Г. Инновационный дискурс и теория общественных связей: методологические аспекты // Медиаскоп.- Вып. 4.- 2010. [Електронный ресурс]. – Режим доступа:. 8051http://mediascope.ru/taxonomy/term/12?page=5Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info