zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>особливості використання лужного шлакопортландцементу для отримання сухих будівельних сумішей

 

Бондаренко О.П.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет будівництва і архітектури

 

В работе проведено комплексное исследование кинетики набора прочности, фазового состава и поровой структуры (размеров, объёма и распределения пор по раз мерам) методом термопорометрии щелочного шлакопортландцемента, а также показана возможность его использования для получения сухих строительных смесей.

 

Згідно зі світовим прогнозом фахівців [1] портландцемент ще довгий час, незважаючи на екологічну небезпеку його виробництва [2], буде залишатися головною в’яжучою речовиною, що використовується у будівництві. Усвідомлення зазначеної проблеми приводить до необхідності пошуку шляхів покращення екології довкілля за рахунок створення екотехнологій отримання як в’яжучих речовин, так і бетонів на їх основі. Одним із напрямків розв’язання вищевказаної проблеми є використання пуцоланових та композиційних цементів, шлакопортландцементів. Однак застосування в складі зазначених цементів підвищеної кількості техногенної сировини зазвичай призводить до зміни складу новоутворень, а відповідно, і структури матеріалу, що супроводжується значним погіршенням експлуатаційних властивостей бетону [3].

Ось чому необхідною є розробка нових концептуальних положень формування складу та структури штучного каменю, що містить в своєму складі крім портландцементного клінкеру підвищену кількість техногенної сировини, але при цьому не поступається за своїми властивостями бетону, отриманому на основі чистого портландцементу.

Метою роботи була розробка лужних шлакопортландцементів, модифікованих комплексними добавками, та встановлення перспектив їх використання для отримання сухих будівельних сумішей.

При проведенні досліджень були використані шлако-клінкерні суміші з вмістом в них до 60% шлаку, модифіковані комплексом добавок (гідрофобізатор - лужний компонент - водоредукуючий компонент), виготовлені за технологією сумісного помелу всіх компонентів в’яжучої речовини та наступного їх замішування водою.

Аналізуючи отримані дані по встановленню можливості використання лужних шлакопортландцементів у різних галузях будівництва було проведено дослідження по встановленню марки розроблених в’яжучих речовин і можна відмітити, що при модифікації шлакопортландцементної композиції метасилікатом натрію та водоредукуючою добавкою полікарбоксилатного складу міцність при стиску зразків цементно-піщаного розчину зростає порівняно із контрольними зразками на основі немодифікованих в’яжучих систем. Після 28 діб твердіння при введенні, крім метасилікату натрію, ще й водоредукуючого компонента до складу комплексної добавки міцність шлакопортландцементних композицій перевищує 60 МПа.

При розробці лужних шлакопортландцементів є важливим визначення взаємозв’язку “склад в’яжучої речовини - структура цементного каменю - властивості отриманого матеріалу”. З цією метою було досліджено вплив комплексних добавок на фазовий склад новоутворень, зміну порової структури та властивості отриманого штучного каменю. Фазовий склад новоутворень визначали за допомогою комплексу фізико-хімічних методів, що включав рентгенофазовий, комплексний диференційно-термічний і термогравіметричний анализи, електронно-мікроскопічний і зондовий мікроаналіз (виконані на приладах НДІВМ КНУБА); оцінку параметрів порової структури - розміри, об’єм та розподіл пор за розмірами - проводили методом термопорометрії на приладах кафедри фізико-хімічної механіки та технології бетону ХДТУБА. Результати проведених досліджень представлено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Результати дослідження мікропористості фазового складу новоутворень штучного каменю на основі лужного шлакопортландцементу

№ п/п

Склад в’яжучої системи, % мас.

Області розподілу пор, нм, у віці діб

Об’єм мікропор см2/г, у віці діб

Значення основності

продуктів гідратації

Основні новоутворення

1

7

1

7

1

40% п/ц клінкеру + 60% шлаку + 3,5% гіпсу

5,6...14

2,3...3,2;

3,3...4,3

0,03

0,05

2,1....2,5

портландит; гідросилікати кальцію; кальцієвий хондродіт

2

40% п/ц клінкеру + 60% шлаку + 3% мета-силікату натрію

2,2...4,1;

4,2...11

1,9...3,7;

3,7...4,1;

4,9...5,7

0,27

1,12

1,3...1,63

портландит; гідросилікати кальцію; піктоліт; кальцієвий хондродіт

3

40% п/ц клінкеру + 60% шлаку + 3% мета-силікату натрію + 0,6% “Melflux”

3,9...6,3

3,8...6,0

0,03

0,3

1,18...1,3

гідросилікати кальцію; піктоліт; скоутит; афвіліт; тоберморит; гідроалюмо-силікати

 

Згідно з результатами фізико-хімічного аналізу фазовий склад новоутворень досліджених шлакопортландцементних в’яжучих систем представлений переважно низькоосновними гідросилікатами кальцію (CSH (В), тоберморитом, афвілітом, піктолітом, скоутитом), а також можливе утворення рентгеноаморфних гідроалюмосилікатів (табл. 1).

Як показали результати проведених досліджень, активація шлакопортландцементу лужною складовою та водоредукуючою добавкою забезпечує зниження основності утворених продуктів гідратації: CaO/Sio2=1,18…1,3, тоді як для шлакопортландцементу без добавок ця величина становить 2,1…2,5, а для шлакопортландцементу, модифікованого тільки добавкою лужного компонента - відношення CaO/Sio2=1,3…1,63 (табл. 1). При цьому введення водоредукуючого компонента до складу лужного шлакопортландцементу забезпечує формування мікроструктури цементного каменю з дискретною системою мікропор, що представлена переважно гелевими порами, середній діаметр яких на 1 добу лежить в межах 3,9…6,0 нм, а на 7 добу - 4,1…6,1 нм, тоді як інтервал розподілу мікропор для немодифікованих шлакопортландцементних систем лежить в межах 5,6...14 нм - на 1 добу та 2,3…3,2 нм і 3,3…4,3 нм - на сьому добу. Утворення дослідженого типу мікроструктури обумовлює прискорену швидкість синтезу міцності штучного каменю, яка на 2 добу сягає 30 МПа, а на 28 добу - 62 МПа (табл. 1).

Таким чином, при введенні лужного компонента має місце прискорення процесу гідратації доменного гранульованого шлаку та інтенсифікація процесу зв’язування портландиту у низькоосновні гідросилікати кальцію, причому відбувається не тільки зміна кількості утворених гідросилікатних фаз, але й змінюється їх морфологія, що в свою чергу впливає на формування мікроструктури штучного каменю та на зміну його фізико-механічних характеристик.

При введенні розробленої комплексної добавки до складу шлакопортландцементу має місце майже повне зв’язування лужного компонента в термодинамічностійкі гідроалюмосилікатні фази, що забезпечує синтез штучного каменю з покращеним міцнісними та експлуатаційними характеристиками.

Таким чином, аналіз отриманих даних кінетики набору міцності, комплексного дослідження фазового складу новоутворень та порової структури лужного шлакопортландцементу свідчить про можливість його використання при виготовленні сухих будівельних сумішей: для штукатурних робіт, підготовлення поверхонь під опорядження, влаштування підлог та сумішей для гідроізоляції [4]. При цьому технологія виробництва лужного шлакопортландцементу дозволяє отримувати суміш шлаку, клінкеру, лужного компонента, гідрофобізуючої та водоредукуючої добавок у сухому стані з подальшим замішуванням водою, що характеризується підвищеним терміном зберігання.

Висновки:

1. Визначено синергетичний вплив сумісної дії добавок на основність утворених гідросилікатів кальцію і встановлено, що вона знижується від CaO/Sio2=2,1...2,5 (для вихідного шлакопортандцементу) до 1,18...1,3 (для системи: шлакопортландцемент + лужний компонент + водоредукуючий компонент).

2. Встановлено взаємозв’язок процесів формування фазового складу новоутворень і синтезу властивостей цементного каменю і показано, що прискорена кінетика набору міцності пов’язані з формуванням низькоосновних гідросилікатів кальцію та термодинамічностійких гідроалюмосилікатних фаз.

3. Розкрито механізм направленого формування порової структури і властивостей штучного каменю на основі лужного шлакопортландцементу, оптимальні умови для якої створюються при введенні водоредукуючого компонента до складу комплексної добавки. Це сприяє утворенню цементного каменю з підвищеними міцнісними характеристиками (через 2 доби - 30 МПа, 28 діб - 62 МПа).

4. Розроблені склади бетонів на основі лужного шлакопортландцементу доцільно використовувати для отримання композиційних матеріалів на його основі; при виготовленні цементних вирівнювальних штукатурних сумішей та шпаклівок для зовнішніх і внутрішніх робіт, для влаштування гідроізоляційних покриттів балконів, фундаментів, стін у підвалах та для влаштування стяжок підлог.

 

Список літератури:

1.      Кривенко П.В., Пушкарева Е.К. Долговечность шлакощелочного бетона. - К.: Будівельник, 1993. - 224 с.

2.      Кривенко П.В., Пушкарева Е.К., Гоц В.И., Ковальчук Г.Ю. Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков: Монография - К.: Видавництво ООО “Экспресс-Полиграф”, 2012. - 258 с.

3.      Глуховский В.Д. Избранные труды. - К.: Будівельник, 1992. - 208 с.

4.      ДБН В. 2.6.-22-2001 Конструкції будинків та споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info