zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДУХОВНІ ОРІЄНТИРИ ФЕНОМЕНУ «УНІВЕРСИТЕТ»

 

Дудченко В.С.

Україна, м. Київ, Інститут вищої освіти

Національної Академії Педагогічних наук України

 

Раскрываются основные характеристики европейского университетского образования и возможности их реализации в системе образования Украины. Определенно основные принципы функционирования образования в университетах Украины и европейский держав, осуществлен сравнительный анализ.

Ключевые слова: университетское образование, наука, личность. духовность, духовный потенциал, украинская наука.

 

Світ розвивається внаслідок дії різноманітних чинників, кожен з яких відіграє помітну, а інколи й провідну роль. У теоретичному плані історично першою фундаментальною спробою пояснення головних чинників суспільного розвитку була апеляція до розуму – як до людського, так і до божественного. Ідеї правлять світомвважала більшість дослідників.

В.Андрущенко зазначає, що нинішній етап суспільного прогресу, як і в минулі часи, повернувся до інтересів, інтелекту, людського розуму. «Визначивши інтелект у якості стратегічного ресурсу розвитку, європейська цивілізація першочергову увагу приділяє освіті і науці». [1,с.3].

Наразі проблема потенціалу університету, у формуванні духовнозрілої особистості, привертає увагу науковців у сфері філософії освіти, педагогіки.Духовний розвиток особистості, формування духовних цінностей та духовне наповнення молодого покоління розглядається як дієвий засіб підвищення соціокультурного рівня української нації і як ключовий елемент застереження антропологічної катастрофи. Тому залишається актуальним завдання продовження теоретичних розвідок проблеми духовного змісту університету у формуванні гармонійного суспільства.

У цьому річищі слід зазначити, що європейська освіта є, для низки світових держав, зразком організації навчально-виховного процесу, його змісту і технологічного забезпечення. І хоча кожна з країн має свої завоювання в галузі освіти, європейська освіта слугує незаперечним зразком і еталоном університетської освіти.

Г.Волинка, Н.Мозгова пишуть, що виникнувши в епоху європейського середньовіччя, університет відразу ж став об'єктом активного політичного ангажування з боку державних та церковних владних структур. «Оскільки як епіцентр культури він, у свою чергу, виявився носієм неабиякого владного потенціалу - рафінованого людського інтелекту, здатного здійснювати ефективний вплив на суспільство практично в усіх галузях - політичній, економічній, релігійній і, головне, в освітній» [3,c.2].

Стосовно університету прикметник «класичний» відображає орієнтацію на класичну освіту античності з її найбільш впливовими освітніми закладами - Академією Платона, Лікеєм Аристотеля, гімназією. Їх класичні риси - демократизм, повнота і софійність освіти, філософоцентризм, орієнтація на найдосконаліші зразки людських чеснот і витворів, гуманізм, пошана до старожитностей, зокрема, давніх мов - були життєдайним ґрунтом існування класичних навчальних закладів в Україні XVI - початку XX століть.

Перші університети прагнули вичерпно наділяти своїх студентів знаннями щодо трьох головних сфер світу - сфери мікрокосму, або індивіду-атому як тілесної істоти, сфери суспільства й державної влади та сфери божественної з владою церкви. Знання були певною мірою впорядкованими, вибудованими у своєрідний космос, котрий також присутній в значенні слова університет.

Один з найстаріших вітчизняних європейських університетів - Києво-Могилянська академія за Статутом духовних навчальних закладів 1808 року реформується в Духовну Академію. Натомість створюються нові світські університети, у яких ніколи, на відміну від західноєвропейських, не було теологічних факультетів, - Харківський (1804), Київський (1834). У 1865 р. Рішельєвський ліцей в Одесі перетворюється на університет.

Наразі українська нація потребує духовної консолідації, яка ускладнюється протистоянням релігійних конфесій і не лише традиційних, розмаїттям інтересів транснаціональних економічних структур, впливами зарубіжних мас-медіа, браком уваги держави до еталонних епіцентрів національної культури, зокрема навчальних закладів. На викладацьких та студентських спільнотах останніх чи не найгостріше відбиваються всі суперечності, протистояння, економічні спокуси типу: якомога швидше, без зайвих опікувань про душу та про дисципліни, які нею споконвічно опікувались, натренувати (натренуватись) в модній спеціальності, заробити побільше грошей, а там, хай буде, що буде.

Ажіотаж щодо модних спеціалізацій, призводить до того, що в багатьох профільних навчальних закладах відкриваються невластиві їм факультети з правничим, економічним, управлінським, лінгвістичним тощо ухилами. І ніхто серйозно не думає про можливості вітчизняного кадрового забезпечення цих напрямів. Натомість запрошують зарубіжних «фахівців» не надто високої кваліфікації. Не думають про духовне, морально-етичне виховання належних людських якостей, які у всьому світі вважались і вважаються базовими для працівників названих та інших галузей, особливо, педагогічно-освітніх.

Важливою характеристикою життєдіяльності європейських університетів є органічне поєднання вивчення основ природничих наук з науками гуманітарного й духовного профілю. Оксфорд і Кембридж у Великій Британії, Сорбона у Франції, Болонський університет в Італії, Католицький університет Лувена в Бельгії, Лісабонський університет в Португалії – це осередки фундаментальної природничої і гуманітарної науки і освіти, і одночасно – центри світової духовної культури.

В.Возняк визнає духовні пріоритети університетської освіти, зрештою дух — дух «звільнений, “безопорний”», що і є «носієм усіх визначень виховання: він — істинний “вихователь”, а не вчитель, наставник, доцент з професором» [2,c.249]. Де немає і не передбачено такого «істинного вихователя», про педагогіку духовності можна забути.

Європейська освіта характеризується відкритістю і прозорістю наукових і методичних пошуків; вона налаштована на якомога більш широкі міжнародні контакти і досягла в цьому серйозних успіхів. Таким же шляхом має розвиватись і освіта України. Орієнтація розвитку університетської освіти не лише не закриває, але й вимагає поглиблення співробітництва українських університетів як із Заходом, так і зі Сходом, в тому числі і з Росією. Багатовекторність зовнішньої політики реалізується не лише в економічній сфері, але й в галузі освіти, науки і культури. Важливо лише не забувати про наші національні інтереси. Вектори можуть бути різними, національні інтересиєдині.

 

Список джерел та літератури:

1.      Андрущенко В.П. Основні характеристики європейської університетської освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/945/1/1.pdf

2.      Возняк В. С. Співвідношення розсудку і розуму як філософсько_педагогічна проблема: Монографія. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, 2008. – 357 с.

3.      Волинка Г., Мозгова Н. Університет як соціокультурний феномен: історія і українська сучасність. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст: http://www.kph.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75:2010-04-13-09-36-00&catid=12:2010-01-31-12-18-57&Itemid=13Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info