zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

 

Дуднік В.С.

Україна, м. Дніпропетровськ, ДОІППО

 

В статье рассмотрено современное состояние информационно-образовательного пространства, освещены тенденции развития и дальнейшего внедрения информационных технологий в учебный процесс с целью улучшения качества и организации равного доступа к качественным образовательным услугам.

 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають у всі сфери людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків в суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід'ємною і важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти. В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованого на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічної теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входження дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «тягарем» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Шкільній системі сьогодні необхідно "забезпечити" випускника, крім чисто професійних знань, навичок, умінь орієнтуватися в дедалі більшому потоці інформації, ще й здатністю до спілкування, умінням працювати в колективі і бути готовим до вирішення конфліктних ситуацій, до постійного оновлення та поповнення знань. При цьому "постачати знання" викладачі повинні в умовах, коли відбулася кардинальна трансформація основної викладацької функції: вони перестали бути джерелом інформації і навіть її інтерпретатором. Викладачі сьогодні - своєрідні провідники.

Запастися знаннями і, використовуючи методичні новації, спокійно транслювати їх, поповнюючи лише час від часу, вже неможливо, тому що спостерігається стрімкий потік інформації. Таким чином, зміна вимог до підготовки спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів автоматично "тягне" за собою і проблему кадрового викладацького корпусу, який вимушений не просто підвищувати кваліфікацію, а корінним чином трансформуватися.

На сьогоднішній час особлива увага приділяється підвищенню ефективності навчально-виховного процесу за рахунок створення єдиного освітнього інформаційного простору та побудови спеціалізованих комп’ютерних систем в сфері освіти. Які шляхом своєчасної обробки оперативної інформації від різних джерел навчально-виховного процесу дозволять отримати перейти на новий рівень якості знань. Для цього необхідна комплексна інтеграція окремих підсистем автоматизованих систем управління освітою, об’єднання різних джерел інформації в єдине інформаційно-освітнє поле, вчасний збір та обробка даних з різних її елементів і як наслідок, модернізація та об’єднання окремих її елементів. Такими елементами можуть бути сайти (on-line ресурси) різної тематичної направленості.

Так для організації внутрішкільного інформаційного простору можуть бути використані сайти, а для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів – навчальні платформи дистанційного навчання. З метою моніторингу результативності професійної діяльності педагогічних працівників пропонується впровадження електронної атестації педагогічних працівників.

Мета дослідження – проаналізувавши існуючий стан навчального процесу приділити увагу пошуку способів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в єдиному інформаційно-освітньому середовищі.

Для досягнення сформульованої мети було поставлено наступні задачі:

·         аналіз тенденцій розвитку освітнього інформаційного простору;

·         аналіз способів та засобів розвитку та удосконалення існуючих систем;

·         розробка алгоритмів оптимального розвитку комп’ютерних систем в сфері освіти;

·         побудова та дослідження інформаційних систем.

В зв’язку з цим увага дослідження направлена на питання пошуку та реалізації найбільш оптимальної моделі побудови спеціалізованих комп’ютерних систем в сфері освіти та способів її інтеграції в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій.

Одним із способів реалізації доступу до якісних освітніх послуг, нарощування наукового та інтелектуального потенціалу є створення ефективного інформаційно-освітнього середовища та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів сучасних інформаційних та педагогічних технологій системи дистанційної освіти та впровадження електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР).

ЕОР є складовою частиною навчального процесу, мають навчально-методичне призначення та використовуються для забезпечення різних видів навчальної діяльності учнів/студентів за класною, аудиторною, самостійною, індивідуальною та дистанційною формами навчання.

Під ЕОР розуміють навчальні й довідкові матеріали та засоби, що містять систематизовані відомості освітнього характеру, тобто цілісний, логічно завершений блок навчально-методичного призначення, представлений в електронній формі на носіях будь-якого типу або розміщений у комп'ютерних мережах (локальних, регіональних, глобальних), призначений для відтворення з використанням електронних цифрових засобів (комп'ютер, СD-DVD програвач, мобільний телефон тощо) з навчальною метою, в т.ч. його застосування як складової системи дистанційного навчання.

При розробленні ЕОР можуть бути використані інструментальні програмно-технічні засоби (пропрієтарні й вільного поширення), а саме: системи створення електронних презентацій, середовища програмування, в тому числі мовою гіпертекстового розмічування, програмний інструментарій для створення і проведення тестування в локальній мережі і через Web–интерфейс тощо за умов дотримання ліцензійної чистоти як процесу розроблення і створення, так і кінцевого продукту.

ЕОР повинні відповідати наступним вимогам:

·         відповідність чинному державному освітньому стандарту;

·         відповідність навчальній програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР;

·         дотримання чинних дизайн-ергономічних, програмно-технічних вимог та санітарних норм до ЕОР;

·         дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав на усіх етапах життєвого циклу ЕОР.

Використання ЕОР у навчальному (навчально-виховному) процесі допускається тільки після проведення його експертизи.

З метою забезпечення високої якості ЕОР проходять комплексну експертизу, яка включає змістову, навчально-методичну, програмно-технічну і дизайн-ергономічну складові. Результати комплексної експертизи служать підставою для оцінювання ЕОР.

В цілях забезпечення захисту авторських прав на розроблені ЕОР встановлюються наступні вимоги:

·         розробка ЕОР здійснюється автором (викладачем, вчителем, іншою фізичною особою) або авторським колективом;

·         розроблення ЕОР може бути виконане у рамках методичної роботи, передбаченої індивідуальним планом роботи викладача, у рамках виконання спеціального замовлення або за ініціативою фізичної чи юридичної особи;

·         охорона і захист авторських прав на розроблені ЕОР здійснюються відповідно до законодавства України.

Отже подальше впровадження дистанційного навчання та електронних освітніх ресурсів дозволить підвищити ефективність навчально-виховного процесу та реалізації доступу до якісних освітніх послуг не лише учнів, а й вчителів.

Подальше дослідження направлене на пошуку та реалізації найбільш оптимальної моделі побудови спеціалізованих комп’ютерних систем в сфері освіти та способів її інтеграції в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій

 

Список використаних джерел

1.      Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII

2.      Закон «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV

3.      Положення про електронні освітні ресурси від 01.10.2012 № 1060

4.      Наказ «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 21.01.2004 № 40

5.      Наказ «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 № 930

6.      Ю. В. Дьяченко «Опції освіти та їх роль в сучасному суспільстві», Інтернет-джерело: http://coolreferat.com/297916

7.      С.А. Зайцева «Информационные технологии», Інтернет-джерело: http://sgpu2004.narod.ru/infotek/index.htmПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info