zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ I КУРСІВ РІЗНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНИІЕРСИТЕТУ ІМ. О. ГОНЧАРА

 

Єфанова В.С., Севериновська О.В.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет

ім. Олеся Гончара

 

Досліджено загальний рівень мотивації і мотивації навчання у ВУЗі студентів I курсу Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та виявлено переважаючий тип мотивації у студентів і мотиви вступу до ВНЗ. Для проведення дослідження використовувалися анкетування, тестування студентів, методи статистичної обробки психологічної інформації.

 

Навчальна діяльність – основний вид діяльності студентів [1]. Процес формування її мотиваційної структури починається з перших днів перебування у ВУЗі [2]. Ефективність навчання в кожному окремому випадку залежить від змісту та сили учбової мотивації. Мотивація навчання виражається в умінні ставити та приймати студентами цілей, задач учбової мотивації, які осмислюються студентом як особисто значимі та необхідні [2, 3].

Оскільки успішність сучасних студентів далека від ідеалу, а в основі будь – якої діяльності, включаючи навчальну лежить мотивація, дане дослідження мотивації в зв’язку з успішністю представляється досить актуальним.

Таким чином, метою нашого дослідження є визначення та порівняння рівня мотивації навчання студентів I курсів факультету біології, екології та медицини та факультету міжнародної економіки.

В дослідженні приймали участь 25 студентів I курсу факультету біології, екології та медицини та 25 студентів I курсу факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Для отримання результатів використовувалися дві методики. Для визначення загального рівня мотивації, було використано тест – опитувальник для оцінки потреби досягнення успіху, запропонований М. Ш. Магомед – Еміновим. Друга методика була спрямована на визначення мотивації навчання у ВУЗі. Для визначення цього параметру було використано тест – опитувальник запропонований Т. І. Ільїною. В обох методиках студентам пропонувався ряд тверджень, що стосуються думок, почуттів та дій студентів в тих життєвих ситуаціях, коли він може досягти успіху або уникнути невдачі, а також ситуацій, коли студент після закінчення навчання можу бути успішним в своїй професійній діяльності, досягати успіху певними засобами та заради своїх поставлених цілей. Студенти повинні були висловити ступінь своєї згоди чи незгоди з тим чи іншим твердженням [4, 5].

Після обробки результатів тестування були отримані наступні дані.

 

Графік А                                             Графік Б

 

 

У 72% студентів I курсу факультету біології, екології та медицини домінує мотивація уникнення невдачі. Лише у 28% студентів – домінує мотивація досягнення успіху. Студентів з високим рівнем мотивації, на цьому курсі не було виявлено взагалі. У 60% студентів I курсу факультету міжнародної економіки домінує мотивація уникнення невдачі. У 16% студентів – домінує мотивація досягнення успіху. У 4% спостерігається високий рівень мотивації досягнення успіху. Також, серед студентів цього курсу була виділена група, яка також складає 20% студентів, на рахунок котрих неможливо зробити чіткого висновку про домінування тієї чи іншої мотивації (графік А).

При дослідженні мотивації навчання у ВУЗі, було виявлено що лише у 32% студентів I курсу факультету біології, екології та медицини переважають мотиви отримання знань та оволодіння професією. Тобто, лише стосовно 32% молоді можна сказати про адекватний вибір професії. У більшої кількості студентів, тобто у 68% переважаючими мотивами навчання є отримання диплому. У студентів I курсу факультету міжнародної економіки мотив отримання знань та оволодіння професією було виявлено у 44% студентів, а у 56% студентів переважаючими мотивами навчання є отримання диплому. У 4% студентів у котрих спостерігається високий рівень мотивації – переважає мотив отримання диплому (графік Б).

Таким чином, в результаті нашої роботи нами були зроблені наступні висновки. Більша кількість студентів I курсу факультету біології, екології та медицини не мають потреби досягнення успіху, а навпаки, основним мотивом їх діяльності є – потреба уникнення невдачі. Такі студенти мають високий рівень невпевненості в собі, у своїх силах та можливостях. Ці фактори можуть негативно впливати на успішність навчання студентів природничих факультетів. Навпаки, більша кількість студентів I курсу факультету міжнародної економіки мають потребу в досягненні успіху. Серед студентів цього факультету є студенти, які мають високий рівень мотивації, це студенти – лідери. Більша кількість студентів I курсу факультету міжнародної економіки впевнені в собі, своїх силах та діях.

Також, необхідно відмітити те, що ефективними можуть бути заходи щодо впровадження роботи соціально – психологічної служби, яка б виражалася в проведенні лекцій та психологічних тренінгів для підвищення мотивації досягнення успіху, самооцінки та впевненості студентів в собі та успішних результатах своєї діяльності. Необхідно відмітити, що такі заходи необхідно вживати на обох факультетах, так як проблема низького рівня мотивації на факультеті міжнародної економіки хоча й менше виражена, але також є досить актуальною [6].

 

Список використаної літератури:

1.      Занюк С. Психология мотивации / Сергей Занюк. – К.: Эльга – Центр, 2002. – 352 с.

2.      Зверева Р.Г. Психологические детерминанты развития мотивации достижения успеха у студентов: автореф. дис. На получение научн. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Зверева Р.Г. – Пятигорск, 2010. – 20 с.

3.      Коган Ю.Н. Качество образования и проблемы его диагностики / Ю.Н. Коган // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – 2004. – № 8. – С. 111–114.

4.      Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В. І. Осьодло. – К. : Ніка – Центр, 2007. – 400 с.

5.      Психологическая диагностика : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / под ред. Акимовой М., Гуревича К. – СПб. : Питер, 2003. – 652 с.

6.      Психологическая служба ВУЗа: иллюзия или стратегическая возможность решения проблем профессиональной подготовки студентов / Т.И. Чиркова // Проблемы современного образования. – 2011. – №1. – С.82 – 93Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info