zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Види освітніх продуктів майбутніх вчителів технологій

 

Гартованець А.О.

Украина, г. Бердянск,

Бердянський державний педагогічний університет

 

В статье проводится анализ характеристик образовательных продуктов будущих учителей технологий. Раскрыто определение понятий: "продукт" и "образовательный продукт", выявлены виды образовательных продуктов. Определён перечень образовательных продуктов в системе подготовки будущего специалиста.

Ключевые слова: продукт, продуктивная деятельность, учитель, образовательный продукт.

 

Реформи ВНЗ передбачають застосування у навчальному процесі інноваційних педагогічних технологій, які спрямовані на забезпечення компетентнісного підходу підготовки майбутнього спеціаліста. Однією з таких технологій є продуктивне навчання, сутність якого полягає в спрямованості студента до створення освітнього продукту.

Визначенням особливостей освітніх продуктів займалися С.І. Гессен, Н.Б. Крилова, Г.К. Парінова, С.Н. Чистякова, Б. Шлезенгер, И. Шнейдер, А.В. Хуторський, М.І. Башмаков, И. Беем, К.Н. Вентцель, Є.О. Вежуцька, О.М. Леонтьєва.

Однак слід зауважити, що при підготовці майбутнього вчителя технологій існують певні відмінності, які полягають в інших підходах до процесу навчання, основою яких є формування технологічної компетентності, технічного кругозору, націленості на перетворювальну діяльність. Тому, освітні продукти студентів повинні відображати специфіку зазначених процесів. Однак ця проблема недостатньо досліджена та вимагає розробки класифікації освітніх продуктів за певними ознаками.

Метою дослідження є розробка класифікації освітніх продуктів майбутніх вчителів технологій, як органічної складової підготовки спеціаліста.

У тлумачному словнику української мови (за ред. Д.В. Дмитрієва) продукт розглядається як будь-який предмет, який є результатом праці людини або групи людей або результат, наслідок, породження чого-небудь [3, с 87].

Під поняттям продукт в економічному середовищі розуміють набір благ (товарів, робіт, послуг) або результат виробництва, здатний задовольнити потреби людей. За формою прояви продукти праці поділяють на матеріальні і нематеріальні.

Слід зазначити що, російські вчені, які вивчають продуктивне навчання вважають, що продукт завжди зв’язаний зі значимою самостійною діяльністю. Продукт – зриме, плідне завершення ініціативної, творчої дії який несе відбиток, відображення чи вираз індивідуального процесу.

За визначенням Н.Крилової, продукт це значимий, змістовний підсумок складної дії та свідоцтво глибоких і різнобічних умінь, він завжди припускає осмислені комплексні дії суб'єкта освіти, переробку первинного матеріалу, його реконструкцію, яка несе «слід» особистості. Вона також вважає, що продукт є свідоцтво універсальних здібностей та глибокої мотивації, тому він завжди має ціну (результат далеко не завжди ціннісний). Таким чином, під поняттям продукт майбутніх вчителів технологій слід розуміти творчий результат самостійної, ініціативної діяльності студента [1, с 7].

На основі досліджень Крилової освітній продукт є складний, комплексний результат інтегрованої, освітньої та практичної діяльності студентів; результат обумовлений вимогами та задачами його індивідуальної навчальної програми та змістом навчального процесу.

У міжнародній практиці мережі продуктивних шкіл продукт розглядають як:

·         те, що студент реально зробив на протязі кожного семестру, в реальних трудових ситуаціях, виконуючи професійну та освітньо значущу працю;

·         те, що він зафіксував в змістовому звіті, докладно і предметно розкриваючи зміст освіти трудової діяльності і демонструючи рівень своїх універсальних компетенцій (здатність самостійно аналізувати, узагальнювати, класифікувати, формулювати освітні завдання, що виникають по ходу трудової діяльності) [2, с 207].

У процесі підготовки майбутнього вчителя викладач створює умови для розробки у студентів як матеріальних так і нематеріальних продуктів праці.

До матеріальних відносять:

1. Інформаційно – комунікативні продукти – продукти, зроблені студентами за допомогою комп’ютера та які мають осмисленість та значущість для майбутньо - професійної діяльності: комп’ютерна програма, відео-ролик, фоторепортаж, комп’ютерна презентація. Для цих продуктів майбутній вчитель повинен вміти користуватися мережею Інтернет для пошуку технічної інформації (у тому числі сайтів з іноземної мови), оволодіння програмами обробки зображень, креслень, малюнків (Графічний редактор GIMP, КОМПАС, Photoshop, CorelDRAW).

Інформаційно – комунікативні продукти повинні відповідати певним вимогам:

·         інформативність;

·         наукова достовірність;

·         читаність;

·         естетичність;

·         новизна оформлення інформації;

2. Дидактичні продукти – об’єкти, які використовуються безпосередньо в навчальному процесі та мають на меті інструментальні функції: картки – тести з завданням, інструкції до виконання лабораторних робіт, завдання різного рівня складності, тести, експериментальні завдання, макети виробів.

3. Науково – теоретичні продукти, які є результатом самостійних наукових досліджень, які мають відображення у вигляді: тези на студентські конференції, реферати, наукові статті, доповіді.

4. Технологічно – виробничі (технологічно-практичні) продукти – виріб, який є результатом здобутих знань, вмінь та навичок та має елементи новизни, творчості.

Таким чином до основних освітніх продуктів при підготовці майбутнього вчителя слід віднести: інформаційно – комунікативні продукти, дидактичні продукти, науково – теоретичні продукти, технологічно – виробничі (технологічно-практичні) продукти.

У подальших дослідженнях необхідно розкрити педагогічні умови створення системи розробки освітніх продуктів в залежності від віку навчання у ВНЗ.

 

Список використаних джерел

1.      Крылова Н.Б. Основные идеи продуктивного образования / Н.Б. Крылова, О.М. Леонтьева // Новые ценности образования: как работает продуктивная школа? М.: МОО «Школа и демократия», 2003. Вып. 4 (15.) – С. 3–10.

2.      Професійна освіта: словник : навч. посіб. [уклад. С.У. Гончаренко та ін.] – К. : Вища шк., 2000. – 380с.

3.      Толковый словарь русского языка: Ок. 7000 словар. ст.: Свыше 35 000 значений: Более 70 000 иллюстрат. примеров [под ред. Д.В. Дмитриева]. – М. : ООО «Издательство Астрель», 2003. – 1582 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info