zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ: ЦИКЛІЧНО-ЦІННОВИЙ АСПЕКТ

 

Горлачук М.А., Горлачук О.А.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

В статье рассмотрены особенности и проблемы регулирования аграрного рынка в части циклических и ценовых взаимодействий экономических процессов. Дана оценка возникновению кризисных явлений и необходимости обеспечения эквивалентности обмена сельскохозяйственной продукции в условиях кризисного периода.

 

Характерною рисою функціонування аграрного ринку із самих початків його існування є циклічність. Циклічність − його іманентна ознака, вона полягає у коливанні обсягів попиту та пропозиції і відповідних цінових співвідношень, що призводить до зміни кон’юнктури ринку.

Циклічність розвитку аграрного ринку, характер динамічних процесів на ньому зумовлюються на відміну від інших видів ринків не лише економічними, а й природними процесами. Біологічні особливості розвитку організму рослин і тварин є тим природним обмеженням, що не дозволяє скоротити величину періоду циклу, хоча все швидші темпи економічного обороту сприяють цьому, а також нові способи вирощування рослин, утримання тварин та розвиток генної інженерії. Ця особливість підтверджує необхідність розглядати циклічність розвитку аграрного ринку як цілісний та окремий елемент економічної системи, якому притаманні власні коливання, та зумовлює специфіку регуляторної політики.

Окрім цього, сільськогосподарське виробництво виявляє свої особливості відносно ціноутворення. В першу чергу до них відносять обсяг виробництва продукції (як приклад, часово-просторові кореляції валових зборів сільськогосподарських культур), нерівномірність у реалізації продукції та висококонкурентне ринкове середовище фактично уніфікованого асортименту аграрної продукції з великою кількістю продавців. Проблеми пояснення механізму дії економічного циклу, як складової економічної динаміки є, поряд з дослідженням цінового механізму, вартості, одними з головних в усій економічній науці [1, с.87].

Особливості аграрного ринку визначають проблематику його регулювання, організацію обміну і економічні наслідки учасників ринку, та полягають у наступних специфічних рисах [2, c.27]:

·         більшість продуктів швидко псуються, вимагають швидкої переробки, а у випадку короткострокового зберігання відповідних умов;

·         серед сільськогосподарських продуктів є багато таких, які опосередковано впливають на кінцеву ціну готового продукту;

·         товари, які постачаються сільськогосподарськими виробниками, значно відрізняються за якістю;

·         відсутність стандартизації продукції;

·         велика кількість виробників та їх роздрібненість на противагу потребам переробних підприємств у великих партіях сировини зумовлюють необхідність утворення ланок, які б нагромаджували та стандартизували продукцію;

·         сезонність надходження сільськогосподарської продукції, за невеликим виключенням, характерна для всіх її видів, що потребує організації її зберігання та переробки, це в свою чергу збільшує витрати на утримання відповідних споруд;

·         різне призначення сільськогосподарської продукції, оскільки частина її використовується як сировина для подальшої переробки на продовольство, частина без переробки надходить безпосередньо до споживачів, або за допомогою посередників, інша частина надходить до інших господарств для подальшого виробництва продукції (насіння, молодняк худоби тощо).

З початку 1990-х років в Україні використовувалася модель розвитку аграрного ринку, заснована на максимальній лібералізації цін на продукцію Безпрецедентна лібералізація цін була здійсненна практично за один рік [3, с.47]. Однак на практиці це призвело до порушення міжгалузевих і внутрішньогосподарських пропорцій, значного загострення диспаритету цін, а в результаті − до кризи виробництва.

Кризові явища на аграрному ринку не лише України, а й в світовому вимірі спостерігаються з певною періодичністю. Найбільш масштабним за наслідками для аграрного ринку виявився вплив світової кризи 2008 року. Світові агропродовольчі ринки, слідом за фінансовими, опинилися під її впливом. Існувало дві точки зору щодо можливого розвитку аграрних ринків та їхнього регулювання [4, с.9-10]:

·         перша полягала у тому, що зменшення попиту і низькі ціни на сільськогосподарські товари у поєднанні з фінансовими труднощами виробників призведуть сільськогосподарське виробництво і аграрні ринки до фінансової катастрофи;

·         друга полягала у тому, що сільське господарство виявиться стійким і в умовах кризи та реалізації адекватних заходів регуляторної аграрної політики демонструватиме зростання.

Після розгортання кризи аналітики світових ринків почали схилятися до другої точки зору, і знайшли обнадійливі сигнали для уповільнення зниження цін на сільськогосподарську продукцію. Тому особливим завданням регулювання аграрного ринку є забезпечення виконання функції еквівалентності обміну, яка встановлює ціновий еквівалент для обміну продуктами виробництва. При цьому на ринку відбувається зіставлення індивідуальних затрат праці на виробництво товарів із суспільним еталоном та виявлення цінності товарів.

Отже, з метою подолання негативного впливу циклічного розвитку сільськогосподарського виробництва на аграрний ринок, диспаритету цін, необхідно на державному рівні встановлювати еквівалентні ціни на сільськогосподарську продукцію, сировину і продовольство та порядок їхнього застосування. Стабілізацію аграрного ринку доцільно здійснювати за допомогою закупівельних і товарних інтервенцій окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства. В цілому пропонується застосування механізму компенсації фінансових втрат сільськогосподарських виробників від диспаритету цін у випадку його зростання за певний умовно паритетний період більше ніж на 15 %.

 

Література:

1.      Шиян Д.В.Циклічність у формуванні сталого розвитку сільського господарства: монографія / Д.В. Шиян / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. − Харків: ХНАУ, 2011. − 308 с.

2.      Васильчак С.В. Формування та розвиток регіонального ринку молока і молочних продуктів: монографія / С.В.Васильчак. − Львів: НВФ «Українські технології», 2005. − 240 с.

3.      Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті: матеріали Третіх зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 29-30 березня 2001 р.) / Ін-т аграр. економіки УААН. − К.: ІАЕ УААН, 2001. − 638 с.

4.      Осташко Т.О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ: монографія / Т.О.Осташко, Л.Ю.Волощенко, Г.В.Лєнівова. – К.: НАН України. Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 208 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info