zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НЕПЕРЕРВНА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА В ДОКУМЕНТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Гусенко А.А.

Україна, м.Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Данная статя раскрывает понятие «беспрерывного образования» как основополагающего принципа образовательной системы.

 

Модернізація національної системи освіти в Україні відбувається сьогодні в контексті розвитку нашої держави як європейської. Особливо значні трансформації спостерігаємо у професійній освіті, оскільки процеси глобалізації, інтеграції, інформатизації суспільства викликають цивілізаційні зміни, які не можуть не позначитися на вимогах до професійної підготовки фахівців. У цьому контексті значний інтерес представляє неперервна професійна освіта в документах Європейського Союзу.

Зясуємо поняття «неперервна професійна освіта». Згідно Інтегрованій програмі дій у сфері безперервної освіти (Рішення Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу) під поняттям «неперервна професійна освіта» розуміється професійна освіта, яку здобуває людина на території Європейського Союзу протягом усього професійного життя.

Головна ідея нового підходу полягає в тому, що безперервна освіта перестає бути лише одним з аспектів освіти і перепідготовки; вона стає основоположним принципом освітньої системи і участі в ній людини впродовж всього безперервного процесу його учбової діяльності.

Чому неперервна освіта є необхідною? Для цього є дві основні причини. По-перше, Європа стала «суспільством, заснованим на знанні». Це означає, що інформація, знання, а також мотивація до їх постійного оновлення і навички необхідні для цього стають вирішальним чинником європейського розвитку, конкурентоспроможності й ефективного ринку праці.

По-друге, Європейці живуть в складному соціально-політичному середовищі, де повноцінний розвиток особи стає неможливим без уміння брати активну участь в суспільних процесах і адаптуватися до культурної, етнічної і мовної різноманітності. І лише освіта в найширшому розумінні цього процесу може допомогти успішно справитися з цим завданням.

Ці два аспекти соціально-економічних змін тісно взаємоповязані. Вони визначають головну мету безперервної освіти: активна громадська позиція і конкурентоспроможність на ринку праці.

Країни Європейського Союзу прийшли до єдиного розуміння необхідності безперервної освіти й розробили її ключові принципи:

Принцип 1: Нові базові знання і навики для всіх. Мета – гарантувати загальний безперервний доступ до освіти з метою отримання і оновлення навичок, необхідних для включеності в інформаційне суспільство. Підсумкові документи Лісабонського саміту відносять до таких навичок комп’ютерну письменність, іноземні мови, технологічну культуру, підприємництво і соціальні навички.

Принцип 2: Збільшення інвестицій в людські ресурси. Мета – значно збільшити інвестиції у найважливішу цінність Європи – людські ресурси.

Принцип 3: Інноваційні методики викладання і навчання. Мета – розробити нові методології навчання для системи безперервної освіти. Методи навчання – як у формальній, так і в неформальній системі освіти – повинні змінюватися в бік пріоритету особистої мотивації, критичного мислення й уміння вчитися.

Принцип 4: Нова система оцінки здобутої освіти. Мета – докорінним чином змінити підходи до розуміння й визнання навчальної діяльності та її результатів, особливо у сфері неформальної освіти. У суспільстві та економіці, заснованих на знанні, повноцінне використання людського чинника стає запорукою конкурентоспроможності та успіху.

Принцип 5: Розвиток наставництва і консультування. Мета – впродовж всього життя забезпечити кожному вільний доступ до інформації про освітні можливості в Європі, до необхідних консультацій і рекомендацій.

Принцип 6: Наближення освіти до дому. Мета – наблизити освітні можливості до дому за допомогою сітки навчальних і консультаційних пунктів, а також використовуючи інформаційні технології.

Знання, вміння та світосприйняття, які формуються в дитинстві та юності не будуть супроводжувати нас протягом усього життя. Акцентування необхідності навчання в дорослому житті є надзвичайно важливою передумовою для здійснення ідеї навчання упродовж життя. Освітні та навчальні системи повинні бути пристосовані до індивідуальних потреб і вимог особистості.

Країни Європейського союзу прийняли серйозні документи, що стосуються питань безперервної освіти, найзначніший з них – Меморандум про безперервну освіту Комісії Європейського Союзу від 30 жовтня 2000р.

Слід зазначити важливе значення положень, викладених у Меморандумі Європейської комісії «Навчання протягом усього життя». Для цього Меморандуму характерне досить чітке формулювання дій, спрямованих на реалізацію викладених у ньому ідей. Привертає також увагу спрямованість цього документа на інтеграцію основних типів організаційних форм навчання:

·         Формальне навчання відбувається в освітніх установах та навчальних центрах, завершується отриманням дипломів та кваліфікаційних свідоцтв, що визнаються на офіційному рівні.

·         Неформальне навчання відбувається паралельно до навчання, яке забезпечують загальні системи освіти та навчання, але здебільшого слухачі після його закінчення не отримують офіційні сертифікати.

·         Неофіційне навчання природним способом є частиною повсякденного життя. На відміну від формального та неформального навчання, неофіційне навчання необовязково мусить бути свідомою дією. З огляду на те, інколи індивідууми самі можуть не помічати, воно може стимулювати розвиток їх знань, умінь та навичок.

Дотепер, усі дії у сфері освітньої політики були зосереджені лише на формальному навчанні. Саме воно впливало на спосіб забезпечення освіти й навчання та формувало ставлення загалу суспільства до питань навчання. Суцільна лінія неперервної освіти висуває на перший план також неформальну та неофіційну освіту. На превеликий жаль, неофіційне навчання взагалі залишається поза увагою, хоча саме воно є найстаршою формою навчання й надалі залишається головним джерелом знань у ранньому дитинстві.

Незважаючи на те, що більшість Держав-членів поки що не розробили загальних та цілісних стратегій, усі вони стверджують, що співробітництво, яке грунтується на різних формах партнерства, є необхідною умовою для втілення в життя ідей неперервної освіти.

 Аналіз неперервної професійної освіти в документах Європейського Союзу – крок у напрямі побудови в Україні відкритої і гнучкої системи освіти, інтеграції до європейської спільноти.

 

Література:

1.            Сисоєва С.О. Неперервна професійна освіта у документах Європейського Союзу / С.О. Сисоєва, С.Г. Заскалєта. – Кю, 2009. – 275 с.

2.            Кудрявцева С.П. Міжнародна інформація : навч. посіб. / С.П. Кудрявцева, В.В. Колос. – К., 2005. – 400с.

3.            Проблеми освіти: Науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2010. – Вип.64. – 123с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info