zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИ ТА ОРГАЦІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФУТЗАЛІ

 

Костюнін А.В.

Україна, м. Луганськ, ДЗ «Луганський національний

університет імені Тараса Шевченко».

 

В статье представлены методы исследований, которые используются для оценки и контроля спортсменов, занимающихся футзалом, а также организация исследований и контроля в процессе подготовки спортсменов.

 

Актуальність. На сьогоднішній день доволі швидко набуває своєї популярності в світі такий вид спорту, як – футзал. Все більша кількість провідних фахівців у багатьох країнах світу приділяють увагу на вдосконалення системи підготовки спортсменів, які спеціалізуються у футзалі, що забезпечить якісне поповнення складу професійних клубів та національних збірних команд [2, 3].

Підготовка спортсмена в сучасних умовах не може бути ефективна без засобів та методів контролю завдяки яким можливо керувати та вдосконалювати тренувальний процес (Платонов В.М. 1997). Метою контролю у футзалі є оптимізація підготовки спортсменів у тренувальній та змагальній діяльності, виявлення сильних та слабких сторін спортсмена, що дає можливість завдяки індивідуальному підходу в тренуванні впливати на ті чи інші якості гравця (Платонов В.М. 1997).

Результати дослідження. На даний момент є низка невивчених сторін, пов'язаних з організацією та методами контролю у футзалі [2, 5].

Найбільш об’єктивними на сьогодні є наступні методи дослідження і контролю за спортсменами різного віку у футзалі.

Аналіз та узагальнення літератури та інтернет-джерел. Аналіз джерел науково-методичної літератури дозволяє визначити, на якому етапі розвитку знаходиться футзал, які існують проблеми в підготовці кваліфікованих гравців та що робиться для їх вирішення. Також аналіз літературних та інтернет-джерел дозволяє визначити методи та засоби контролю за рівнем фізичних якостей та технічної майстерності у спортивних іграх.

Педагогічні спостереження за змагальною та тренувальною діяльністю використовується з метою узагальнення передового досвіду провідних тренерів та спортсменів лідируючих команд шляхом анкетування й ретроспективного аналізу тренувальної та змагальної документації.

Тестування гравців. За допомогою визначення стану розвитку фізичних якостей та технічної майстерності можливо характеризувати підготовленість спортсмена. Тестування проводять для визначення рівня фізичної та технічної підготовленості гравців різної кваліфікації в процесі тренування, а також з метою визначення зрушення показників рівня рухових якостей.

З метою визначення рівня рухових якостей використовують наступні контрольні вправи (тести), що найчастіше використовують у футзалі:

1)      оцінка рівня швидкості – біг на 15 м та біг на 30 м з високого старту;

2)      оцінка рівня швидкісно-силових якостей – стрибок угору з місця, потрійний стрибок з місця.

3)      оцінка рівня гнучкості – гоніометрія (подовжнього та поперечного шпагатів);

4)      оцінка сили – сумарний показник відносної сили п’яти м’язових груп ноги (згинач та розгинач стегна, згинач та розгинач гомілки та розгинач стопи);

5)      оцінка рівня спеціальної витривалості – біг 10 х 30 м;

6)      оцінка рівня загальної витривалості – біг на 3 000 м.

Для визначення рівня технічної майстерності у спортсменів, що займаються футзалом, використовують наступні тести:

1)      Ведення м’яча на відрізку 30 м з місця (фіксують час проходження відрізку);

2)      Удари на влучність (5 ударів лівою та 5 ударів правою ногами) у задану частину воріт (фіксують кількість влучних попадань);

3)      Жонглювання м’ячем різними способами за 1 хв (кількість торкань м’яча при виконанні жонглювання мячем);

Ведення м’яча, обведення п’яти манекенів, удар по воротах (фіксують час виконання вправи).

Електронне хронометрування проводиться з метою фіксування часу виконання різних контрольних вправ, а також для контролю виконання вправ та пауз відпочинку за допомогою електронного секундоміру.

Полідинамометрія. Динамометричні дослідження проводяться за допомогою методики Б. М. Рибалко та динамометру конструкції В. М. Абалакова [7]. При виконанні донно тесту у футзалі вимірюють силу п’яти м’язових груп ноги: згинач та розгинач стегна, згинач та розгинач гомілки та підошовний розгинач стопи. Для визначення відносної сили отримані дані розділювались на масу тіла футболіста.

Пульсометрія. Реєстрація показників частоти серцевих скорочень (ЧСС) найбільш точно здійснюють за допомогою командного монітору серцевого ритму «POLAR Team System». Який дозволяє одночасно у десятьох гравців фіксувати ЧСС, визначити – мінімальну, середню та максимальну ЧСС. Інтервал запису даних ЧСС на приладі складає 5 секунд (загальна тривалість запису 11 годин). Результати обробляються за допомогою комп’ютерних програм та програмного забезпечення до прибору. Також даний прилад здійснює реєстрацію показників витрат енергії за період тренувального заняття (у кКал).

Метод психологічної діагностики. Для визначення функціонального стану вищої нервової діяльності у спортсменів застосовують методичний підхід професора М. В. Макаренка, що використовується в його методиці оцінки рівня функціональної рухливості нервових процесів за показником максимальної швидкості переробки інформації з диференціювання позитивних та гальмівних подразників [3].

Визначення параметрів функціональної рухливості нервових процесів здійснюють на приладі «Діагност – 1». Прилад дозволяє визначити кількісні показники функціональної рухливості нервових процесів, які накладають суттєвий відбиток на швидкісні характеристики прийому та переробки інформації і швидкість прийняття рішень в умовах гострого дефіциту часу.

Медико-біологічні методи дослідження проводять за допомогою апарату «CITOLAB™ READER 100 Plus». Даний апарат досліджує зразки сечі на предмет вмісту досліджуваної речовини у сечі для визначення стану здоров’я людини. Аналізатор визначає наявність наступних речовин: уробіліногену, глюкози, білірубіну, кетонових тіл, питомої ваги, гемоглобіну, рН, білку, нітритів та лейкоцитів у досліджуваному зразку сечі. Проби сечі беруть на тощак, а також до і після тренувального заняття.

Висновки:

1.      Перелік методів контролю та оцінки в тренуванні спортсменів у футзал дозволить досліджувати особливості в підготовці, як окремого спортсмена, так і команди в цілому.

2.      Перелік методів дослідження гравців, а саме: аналіз та узагальнення літератури та інтернет-джерел, педагогічні спостереження за змагальною та тренувальною діяльністю, тестування гравців, електронне хронометрування, полідинамометрія, пульсометрія, метод психологічної діагностики, медико-біологічні методи дослідження дозволять ефективно керувати тренувальним процесом у футзалі.

 

Література

1.         Железняк Ю.Д. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.; под ред. Ю.Д. Железняка, Ю. М. Портнова // – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 400 с.

2.         Запорожанов В.А. Управление и контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов, Ф.Х. Хоршид / Метод. пособие. - К.: УГУФВС, 1994. - 44 с.

3.         Макаренко М.В. Методика проведення обстежень та оцінки індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої нервової діяльності людини / Н.В. Макаренко // Фізіологічний журнал.–1999.–т.45, №.4–С.125–131”.

4.         Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх. / И.Г. Максименко / – Луганск: Знание, 2000. – 276 с.

5.         Максименко И.Г. Оптимизация процесса подготовки футболистов. / И.Г. Максименко, В.А. Папаика / – Луганск: Альма-матер, 2004. – 352 с.

6.         Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте: Учебник для студентов ВУЗов физического воспитания и спорта. / В.Н. Платонов / – К.: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

7.         Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов / – К.: Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

8.         Рыбалко Б.М. Портативная установка для измерения силы различных групп мышц / Б.М. Рыбалко // Теория и практика физ. культуры. - 1966. - № 2. - С 24 - 26.

9.         Скоморохов Е.В. Система оценки уровня физической подготовленности футболистов сборных команд СССР / Е.В.Скоморохов, С.Ю.Тюленьков, В.В.Бажанов // Науч.-спорт. вестник. - М., 1984. - № 5. – С. 32 - 34.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info