zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Психолого-педагогічні особливості формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики

 

Кривенко І.П.

Україна, м. Київ,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Статья посвящена обоснованию психолого-педагогических особенностей формирования у будущих врачей компетентности по обработке медико-биологических данных в процессе обучения медицинской информатики.

 

Професійна діяльність сучасного лікаря пов’язана з аналізом та опрацюванням великої кількості медико-біологічних даних. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при опрацюванні медико-біологічних даних дозволяє суттєво підвищити якість діагностичного, лікувального та профілактичного процесів, продуктивність праці медичного персоналу, звільняє від виконання рутинних операцій.

На основі аналізу останніх досліджень та публікацій можна сказати, що значну увагу вчені приділяють дослідженню фахової підготовки лікарів, оцінюванню їхньої професійної компетентності. Достатньо поширені спроби визначити ключові вміння в галузі медичної інформатики. На наш погляд, доцільно приділити увагу дослідженню компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, яка є складовою компетентності у галузі використання ІКТ. Фундаментальні дослідження, що стосуються компетентності з опрацювання медико-біологічних даних майбутнього лікаря у вітчизняній науці відсутні, тому існує потреба у дослідженні психолого-педагогічних особливостей формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних.

Метою цієї статті є обґрунтування психолого-педагогічних особливостей формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики.

Під компетентністю з опрацювання медико-біологічних даних ми розуміємо здатність майбутнього лікаря ефективно та творчо застосовувати знання, навички та вміння щодо опрацювання медико-біологічних даних за допомогою ІКТ. Ми вважаємо, що дослідження присвячені формуванню компетентності з опрацювання медико-біологічних даних заслуговують особливої уваги, оскільки ця компетентність є фундаментальною основою для ефективного застосування ІКТ у професійній діяльності лікарів і зумовлена потребою раціонально реалізовувати інформаційні процеси у цифровому форматі.

На основі нашого дослідження ми з’ясували, що структура компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики майбутніх лікарів характеризується системою знань, навичок та умінь, які поділяються на загальні та спеціальні і становлять досвід застосування ІКТ при виконанні професійних завдань, а також мотивацією та особистісними якостями. Ми виокремили загальні та спеціальні знання, навички, уміння у структурі досліджуваної компетентності. Загальні знання, навички, уміння щодо використання ІКТ студенти-медики засвоюють у шкільному курсі інформатики та під час вивчення елективного курсу «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності» у вищому медичному закладі. Спеціальні знання, навички та уміння, що стосуються опрацювання медико-біологічних даних, студенти-медики засвоюють під час вивчення дисципліни «Медична інформатика».[4, с. 482]

Ми вважаємо, що формування у майбутнього лікаря компетентності з опрацювання медико-біологічних даних полягає у розвитку сукупності компетенцій, які дають змогу майбутньому лікарю ефективно опрацьовувати медико-біологічні дані, використовуючи при цьому ІКТ. Формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних відбувається під час вивчення дисципліни «Медична інформатика».

Здатність майбутнього лікаря ефективно та творчо застосовувати знання, навички та уміння щодо опрацювання медико-біологічних даних за допомогою ІКТ можлива при високому рівні мотивації та розвитку особистісних якостей, наприклад, наполегливості, уважності, критичного мислення, рефлексії, комунікабельності, ініціативності, креативності, відповідальності тощо.

Науково-педагогічний аналіз літератури показав, що формування компетентності доцільно здійснюватися відповідно до таких науково-обґрунтованих підходів: особистісно-орієнтованого, проблемно-діяльнісного, диференційованого, інтерактивних технологій [1], [5]. Сучасні технології навчання зорієнтовані на створення умов для самовираження і саморозвитку студентів, ефективне формування компетентностей. На нашу думку, формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних необхідно здійснювати на основі таких науково-обґрунтованих підходів:

·         особистісно-орієнтованого, що передбачає врахування індивідуальних особливостей студентів, їхніх прагнень, виконання професійно-орієнтованих завдань, зміну ролі студента з пасивного спостерігача, який засвоює знання та досвід, на активного співрозмовника, суб’єкта навчальної діяльності, продуктивної праці, організацію пізнавально-розвивального педагогічного середовища, пробудження інтересу і цікавості студентів;

·         проблемно-діяльнісного, що передбачає формування у майбутніх лікарів вміння діяти, вирішувати проблемні ситуації, виконувати дослідницьку роботу, розвиток розумових здібностей студентів, підвищенню мотивації, виховання самостійності, активності та креативності;

·         диференційованого, що забезпечує індивідуалізацію навчання, яка передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного, визначення перспективи розумового розвитку й гармонійного вдосконалення особистості, формування індивідуального стилю діяльності студента;

·         інтерактивного, що характеризується спрямуванням розвитку студентів на досягнення максимальної особистісної та професійної самореалізації, творчості студентів, активізацію їхньої діяльності, розвитку особистісних якостей.

При розгляді питань, що стосуються формування компетентностей, вчені виділяють принципи організації процесу навчання. У [5, с. 112] принцип визначається як керівна ідея, основне правило, вимога до діяльності, що зумовлена встановленими наукою закономірностями. Ми вважаємо, що при формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно враховувати такі принципи організації процесу навчання:

·         науковість – зміст навчального процесу повинен бути насиченим об’єктивними теоріями, поняттями, фактами, які відповідають сучасному рівню розвитку медичної інформатики;

·         системність і послідовність – знання повинні бути впорядкованими та послідовно включеними у систему вже набутих знань;

·         гуманізм – розвиток особистості майбутнього лікаря із найповнішим розкриттям його здібностей та задоволення пізнавальних потреб;

·         свідомість та активність – свідоме засвоєння знань, що досягається за допомогою роз’яснення мети навчального матеріалу, значення його для професійної діяльності, використання розумових операцій (аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція), позитивних емоцій і мотивів;

·         зв'язок теорії з практикою – поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів;

·         індивідуалізація навчання – врахування досвіду, психофізичних і когнітивних особливостей та рівня розвитку й підготовки кожного студента;

·         доступність – надання студентам матеріалу для вивчення із доступною за характером складністю;

·         рефлексія власного розвитку – вміння студентів-медиків свідомо контролювати результати своєї діяльності та рівень власного розвитку;

·         професійна спрямованість – передбачає виконання професійно-орієнтованих завдань, розвиток фахових здібностей студентів.

Ми вважаємо, що необхідною умовою розвитку мотивації при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних є така її організація, що дає змогу студентам проявити інтелектуальну самостійність та ініціативність. Позитивна мотивація щодо опрацювання медико-біологічних даних буде наявною у студентів, якщо вони правильно оцінюватимуть значення навчального матеріалу, будуть переконані в доцільності і необхідності вивчення методів опрацювання медико-біологічних даних. Таким чином, підвищення рівня мотивації та свідомого ставлення студентів до опрацювання медико-біологічних даних за допомогою ІКТ – важлива умова успішного формування компетентності.

Основним засобом при цьому є виконання завдань, які потребують від студентів активної пошукової діяльності. Важливу роль у формуванні інтересу до учіння відіграють створення проблемних ситуацій, посильна складність навчального матеріалу. У процесі виконання проблемних завдань студенти набувають в співробітництві з викладачем нові знання, навички, вміння. Таким чином, процес пізнання студентів наближається до пошукової, дослідницької діяльності. За допомогою проблемних ситуацій забезпечується розвиток теоретичного мислення, пізнавальний інтерес до опрацювання медико-біологічних даних, професійна мотивація.

Якісне розуміння сутності опрацювання медико-біологічних даних, прояв самостійності, творчості при виконання завдань забезпечує ефективність формування цієї компетентності. На нашу думку, досягнути високих результатів формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних можливо при дотриманні таких умов: сприяння активності студента; подання навчального матеріалу в логічній послідовності; використання різних прийомів розумової та практичної діяльності; наявність ініціюючих факторів навчання – новизни, дослідницьких, проблемних і творчих елементів, виконання професійно-орієнтованих завдань.

На наш погляд, формування компетентності з опрацювання медико-біологічних має також виховний вплив на студентів, розвиває їхні особистісні якості, що проявляється у:

·         емоційно-позитивній спрямованості на досягнення успіхів, отримання знань, умінь і навичок при опрацюванні медико-біологічних даних;

·         прагненні до самоактуалізації, саморозвитку, самоаналізу, самооцінки, професійного самовдосконалення, рефлексії; здатність адекватно оцінювати власні досягнення при опрацюванні медико-біологічних даних, уміння визначати резерви подальшого професійного зростання;

·         ініціативності, сміливості, принциповості при опрацюванні медико-біологічних даних, наполегливості в опануванні цієї компетентності;

·         здатності гідно переживати відсутність результату, технічні та інші збої у процесі опрацюванні медико-біологічних даних;

·         готовності працювати в команді, висловлювати та відстоювати власні думки, погляди, переконання; толерантно сприймати думки інших, давати обґрунтовані пояснення щодо прийнятих рішень; здатність проявляти креативність, гнучкість, критичність.

Ми вважаємо, що при формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно використовувати інтерактивні методи навчання, зокрема, метод проектів та кейс-метод. Особливості використання цих методів при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних представлено у [2], [3] Використання методу проектів та кейс-методу підвищує ефективність формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, за допомогою цих методів реалізуються міжпредметні зв’язки, здобуваються знання через взаємодію студентів з викладачем та між студентами.

У статті обґрунтовано психолого-педагогічні особливості формування у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики. З’ясовано:

1.      Формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних необхідно здійснювати на основі таких науково-обґрунтованих підходів: особистісно-орієнтованого, проблемно-діяльнісного, диференційованого, інтерактивного.

2.      При формуванні у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно враховувати такі принципи організації процесу навчання: науковість, системність і послідовність, гуманізм, свідомість та активність, зв’язок теорії з практикою, індивідуалізація навчання, доступність, рефлексія власного розвитку, професійна спрямованість.

3.      Досягнути якісних результатів формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних можливо при дотриманні таких психолого-педагогічних умов: сприяння активності студента; подання навчального матеріалу в логічній послідовності; використання різних прийомів розумової та практичної діяльності; наявність ініціюючих факторів навчання – новизни, дослідницьких, проблемних і творчих елементів, виконання професійно-орієнтованих завдань. Використання методу проектів та кейс-методу є важливим засобом формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних.

 

Література

1.      Васьков Ю.В. Сучасні освітні інноваційні концепції. Педагогічні теорії, технології, досвід / Ю. В. Васьков. – Харків, 2000. – 120 с.

2.      Войтенко Л.П. Проектно-орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання / Л.П. Войтенко, О.С. Аліта, І.П. Кривенко [та ін.] // Вища освіта України – том ІІІ (21) – 2010 р. – Теоретичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С. 330-338

3.      Кривенко І.П. Застосування кейс-технологій при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у майбутніх лікарів на основі вивчення медичної інформатики // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том IV (37): Теоретичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 554 с. – С. 209-216

4.      Кривенко І.П. Сутність та структура компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики майбутніх лікарів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27, Том VII (40): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 654 с. – С. 474-483

5.      Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини/ Л. С. Отрощенко. – Суми : ДВНЗ ”УАБС НБУ”, 2010. – 169 с.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info