zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ

 

Лисенко М.Ю.

Україна, м. Київ,

Інститут проблем виховання при АПН України

 

В данной статье рассматривается краткое описание причин, которые приводят к нарушению развития у детей. Знание основных причин возникновения и специфики проявления аномалий развития у детей будут полезны не только специалистам психолого-педагогического направления, но и родителям, имеющих детей с нарушениями развития.

 

Вчені виділяють дві основні групи причин, які призводять до порушень психічного і (або) фізичного розвитку:

1)      ендогенні, тобто внутрішні (генетичні);

2)      екзогенні, тобто зовнішні (фактори середовища);

До ендогенних причин відносяться наступні причини:

1)      Захворювання, пов’язані з чисельністю і будовою хромосом, їх змінами:

·         транслокація, тобто перенесення ділянки або всієї хромосоми на іншу, не гомологічну їй хромосому від іншої пари;

·         поліплоїдія, тобто збільшення хромосомного набору в декілька разів;

·         дуплікація, тобто подвоєння окремих ділянок хромосоми;

·         моносамія, тобто зменшення хромосом в парі на одну;

·         інверсія, тобто зменшення розташування ділянок хромосоми та ін.;

2)      різні спадкові захворювання:

·         міопатія, тобто порушення обміну речовин в м’язовій тканині, що призводить до мязової слабкості;

·         аплазія, тобто недорозвиненість внутрішнього вуха, внаслідок чого дитина залишається глуою;

·         мікрофтальм, тобто структурні зміни ока, які призводять до зниження гостроти зору та ін.;

До екзогенних причин відносяться наступні причини:

1)      в пренатальний період:

·         хронічні захворювання, інфекційні хвороби, отруєння матері;

·         нестача харчування матері під час пологів;

·         резус-конфлікт батьків (у батьків різні резус-фактори крові);

·         травми;

2)      в натальний період:

·         родові травми;

·         інфікування плоду;

·         задуха плоду;

3)      в постнатальний період:

·         різні інфекційні захворювання;

·         черепно-мозкові травми, травми кінцівок та ін.;

·         отруєння (алкогольні, наркотичні, нікотинові, від пігулок) [3, с. 107-108].

Окрім ендогенних і екзогенних причин існують, і соціальні причини, до них відноситься: несприятливе соціальне оточення і депривація.

Несприятливе соціальне оточення впливає, передусім, на психологічний розвиток дитини, яке згодом призводить до виникнення інших аномалій (наприклад, зниження інтелектуальних темпів розвитку, неврози). Однак при зміні соціальних умов, які ведуть до усунення негативних факторів, розвиток, як правило, вирівнюється.

Соціальні фактори, які несприятливо впливають на розвиток індивіда умовно можна поділити на дві групи:

1)      обєктивні фактори:

·         соціально-економічна ситуація в країні (війни, економічні кризи, політичні реформи);

·         стресові фактори, обумовлені професійною діяльністю (ненормований робочий день, професії підвищеного ризику (міліціонери, військовослужбовці), професії, пов’язані з високим рівнем емоціональної напруги (лікарі, педагоги, психологи));

·         специфіка взаємовідносин в батьківській сім’ї (неповні сім’ї, дисфункціональні сім’ї); [1, с. 35].

2)      субєктивні фактори:

·         темперамент;

·         особистісні характеристики суб’єкта із яких складається специфіка його взаємовідносин з оточуючим середовищем, і засоби реагування на прояви даного оточення як в загальних, так і часткових, застосованих до даного субєкта випадках [1, с. 37].

 Депривація (позбавлення) – тривале незадоволення основних психічних потреб людини.

Виділяють наступні види депривацій (по Й. Лангмейеру і З. Матейчику):

1)      сенсорна депривація – позбавлення дитини різноманітних сенсорних стимуляторів (зорових, слухових, тактильних та ін.);

2)      емоційна депривація – позбавлення дитини емоційного зв’язку з близьким обличчям (матір’ю або іншими вагомими дорослими) або розрив уже існуючого зв’язку. Відсутність емоційно близьких відносин призводить до порушень в формуванні особистості, затримки фізичного, мовленнєвого, психічного розвитку;

3)      соціальна депривація – позбавлення дитини можливості долучитися до суспільних норм і цінностей, засвоєння самостійних соціальних ролей;

4)      когнітивна депривація – перевантаження дитини недиференційованими зовнішніми стимулами в результаті неорганізованості і хаотичності будови зовнішнього світу, без чіткого упорядкування і сенсу.

З точки зору Й. Лангеймера і З. Матейчика, дитина в результаті впливу даного оточення буде гіперактивною і матиме недиференційовану цікавість до того що відбувається зі схильністю до пошуку нових стимулів без цілеспрямованого вибору [2, с. 92-94].

 

Список джерел і літератури

1.      Колесникова Г.И. Психологические виды помощи: психопрофилактика, психокоррекция, консультирование. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 349, [1] с. : рис., табл. - (Высшее образование).

2.      Колесникова Г.И. Психокоррекция нарушений развития: учебное пособие для студентов вузов / Г.И. Колесникова. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 345, [1] с. – (Высшее образование).

3.      Руденко А.М. Социальная реабилитация: Учебное пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Наука-Спектр; М.: Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 2012. – 320 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info