zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА МЕТОДАМИ ГАРЯЧОГО КОНДИЦІОНУВАННЯ

 

Новіков В.В., Сухомуд О.Г., Любич В.В.

Україна, м. Умань, Уманський НУС

 

Проанализировано научную литературу относительно влияния водно-тепловой обработки зерна на его технологические свойства. Исследованиями ученых установлено, что этот прием существенно понижает снос рабочих деталей, улучшает работу технологического оборудования, снижает количество золы в муке и способствует переходу витаминов с оболочек зерна в готовую продукцию

 

Ціле зерно є природною інженерною конструкцією, яка характеризується наявністю міцного каркасу еліпсної форми, що обрамлена оболонкою. За дії зовнішніх сил цей каркас поводиться як монолітна конструкція [1].

Для збільшення ресурсу роботи обладнання та поліпшення якості готової продукції на борошномельних і круп’яних заводах, як засіб оптимізації, використовують водно-теплову обробку, яка дає можливість в промислових умовах змінювати технологічні властивості зерна.

Згідно із сучасною класифікацією, розрізняють такі методи водно-теплової обробки злакових культур: холодне кондиціювання з підігрівом і без підігріву зерна і води, гаряче кондиціювання за атмосферних умов, у вакуумі та за надлишкового тиску. Як показує аналіз роботи існуючих підприємств, перевага надається здебільшого методам холодного кондиціювання, так як даний метод є основоположним при проектуванні технологічних ліній, а реорганізація технологічного процесу вимагає значних капіталовкладень. Проте як показують дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених, метод гарячого кондиціювання за надлишкового тиску та в умовах вакууму більш доцільний, так як має кращий технологічних ефект, та впливає на показники загальної якості готового продукту, зменшує тривалість технологічного процесу.

Як відомо, основна частина макро- та мікроелементів, а також біологічно-активних речовин знаходиться в поверхневих шарах, які майже повністю видаляються при переробці зерна, особливо проблема нестачі вітамінів спостерігається у борошна вищого та перших сортів. За даними досліджень Є.П. Могучаєвої [2] водно-теплова обробка сприяє переходу вітамінів В1, В2 і РР в ендосперм за вологості зерна від 13,5% і вище, що збільшує їх кількість у борошні. Таким чином водно-теплова обробка зумовлює масовий перехід водорозчинних сполук від периферійних частин зернівки до середини з поступовим переходом у зародок. Механізм даного переходу зумовлений біохімічними, теплофізичними та анатомічними факторами. Температура виступає в реакціях як каталізатор.

Одним із важливих результатів âîäíî-òåïëîâî¿ îáðîáêè є зниження вмісту золи, що доведено роботою Э.П. Могучевою [2], яка встановила залежність цього показника від приросту вологості та часу відволожування, які свідчать, що із збільшенням часу відволожування з 0,25 до 1,25 год, так збільшення ступеня зволоження від 0 до 1,5% вміст золи зменшується на 0,14%. Збільшення часу відволожування понад 1,25 год, як і зволожування більше 2,0%, призводить до зростання вмісту золи, що свідчить про недостатнє відокремлення з поверхні ядра оболонок.

За даними роботи Н. В. Роменського [3] зернівка зовні покрита тонким шаром воску, який природно захищає її від негативних впливів факторів навколишнього природного середовища. Під час технологічних операцій переробки зерна, воскоподібний шар частково або повністю видаляється.

Вивчаючи залежність між залишковим відсотком кількості воскового покриву, що залишився після підготовчих операцій та швидкості зволожування зернівки П.П. Пересечним [4] встановлено, що зволожування поверхні набуває різних значень залежно від кількості воскоподібного шару.

К. Кінгсвуд [5] встановлено, що насіннєві оболонки та алейроновий шар гальмують проникнення вологи до внутрішніх шарів ендосперму. Найбільшу водопоглинальну здатність мають зародок і плодові оболонки.

Насіннєва оболонка на відміну від плодової має слабо виражену капілярну систему, тому насичується вологою значно повільніше та має меншу пропускну спроможність при переміщенні вологи до центральних частин зернівки. Проте найбільший опір водопроникненню надає пігментний шар, а високою водопоглинальною здатністю характеризується гіаліновий шар.

Висока гідрофільність і водопроникність алейронового шару пояснюється значним вмістом в його клітинах білків, вологоємкість яких у 6–7 разів перевищує вологоємкість вуглеводів. Унаслідок міцного утримання води в алейроновому шарі зволожування ендосперму відбувається не відразу, а через 0,5–1,0 год і супроводжується утворенням мікротріщин, як результат граничних навантажень.

Дослідженнями Е. С. Перцовського [6] встановлено, що найбільш інтенсивне проникнення вологи в середину ендосперму відбувається через зародок і лише після закінчення деякого часу починається проникнення вологи через оболонки, що пояснюється особливостями будови зародка, пов'язаними з великою кількістю повітряних прошарків, капілярних каналів і порожнин, що зумовлюють можливість нагромадження в них вологи.

Таким чином водно-теплова обробка є доцільною і незамінною технологічною операцією при переробці зерна злакових культур. Результатом водно-теплової обробки є зміна технологічних властивостей зерна, що супроводжується зниженням загального показника склоподібності, значно зменшує спрацювання робочих органів, продовжує ресурс роботи технологічного обладнання, за оптимальних режимів водно-теплової обробки спостерігається зниження вмісту золи в борошні за рахунок більш ефективного видалення оболонок. Також науково доведено, що гаряче кондиціювання не тільки змінює механічні властивості зернівки, а й хімічні перетворення, зокрема більш рівномірне розподілення біологічно активних речовин, що покращує показники якості кінцевого продукту.

Тому встановлені наукові основи водно-теплової обробки дають можливість оптимізації процесів зволожування зерна на борошномельних і круп’яних підприємствах, використовуючи обґрунтовані технологічні прийоми для порушення цілісності оболонок перед лущінням та як засобу оптимізації досягнення максимального економічного ефекту при найвищій якості готової продукції.

 

Список використаної літератури

1.      Куприн Я.И. Физико-химические основы размола зерна / Я.И. Куприн. - М.: Заготиздат, 1946. – 247 с.

2.      Могучева Э.П. Влияние гидротермической обработки зерна на содержание теамина, рибофлавина, и никотинамида в сортовой муке: автореф. дис. канд. техн. наук. – М., 1972 – 21 с.

3.      Роменский Н.В. Строение и развитие анатомических частей зерна пшеницы в связи с некоторыми вопросами его технологии / Н.В. Роменский // Тр. Всесоюзн. инж.-техн. об-во муком. и круп, прм-сти и элеватор хоз-ва. – 1955. – Вып. 3. – С. 3–29.

4.      Пересечный П.П. Эластичность и связанные с ней свойства зернового, злака / П.П. Пересечный // Тр. МТИПП. – 1957. – Вып. 9. – С. 42–47.

5.      Stenvert N.L. An autoradiographic demonstration of water into wheat during tempering / N.L. Stenvert, R. Kingswood // Cereal Chem. – 1976. – V. 53. – № 2. – P. 143.

6.      Перцовский Е.С. Использование радиоактивного индикатора для изу­чения распределения влаги в зерне/ Е.С. Перцовский // Сообтц. и реф. ВИИИ зерна и продуктов его перераб. – 1961. – Выш. изд. – С. 15–17.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info