zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ НЕЗАРЕЄСТРОВАНИХ ШЛЮБІВ

 

Медіна Т.В.

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет

 імені Юрія Федьковича

 

Статья содержит анализ наиболее важних причин увеличения количества незарегистрированных браков.

 

Зниження рівня шлюбності та збільшення середнього віку вступу до шлюбу свідчить про існування тенденції збільшення кількості людей шлюбного віку, які обирають альтернативні (позашлюбні) форми сімейного життя. Серед усього їх різноманіття незареєстрований шлюб (співжиття) є найбільш поширеною і соціально схвалюваною моделлю організації сімейного життя, зважаючи на подібність із зареєстрованим шлюбом. У періоди соціальних криз незареєстрований шлюб набуває характеру неформальної соціальної норми, що веде до масового поширення незареєстрованих відносин як явища. Збільшення кількості незареєстрованих пар в останні десятиліття як у більшості європейських країн, так і в Україні приводить, з одного боку, до необхідності осмислення цього феномена з точки зору майбутнього моногамної сім'ї, з іншого боку, до появи нових соціальних проблем, які вимагають подальшого вивчення та вирішення.

Соціологи під співжиттям розуміють «незареєстрований союз чоловіка і жінки, які живуть разом і перебувають у сексуальних відносинах» [1, с. 34]. У західних соціологічних джерелах співжиття - це «спільне проживання чоловіки і жінки як чоловіка і дружини, але без офіційного оформлення шлюбу» [2, с. 429]. Російська дослідниця А. Р. Міхєєва визначає співжиття як офіційно незареєстрований довготривалий (не менше 2 років) подружній та господарсько-побутовий союз чоловіка та жінки [3, с. 11].

Чому співжиття стало такою поширеною практикою в усьому сучасному світі, в такий короткий період часу? Важливою причиною зростання кількості випадків співжиття є трансформації інституту шлюбу, наслідком чого є зростання недовіри до нього. Від традиційного шлюбу, який підкріплювався економікою, релігією та правом, шлюб став більш персоніфікованим. Люди звикли одружуватися по любові, і якщо вона померла протягом шлюбу, це вважається достатньою підставою, щоб зруйнувати союз. Раніше розлучення було юридично важко або навіть неможливо отримати, і люди стикалися з величезним громадським осудом. Сьогодні розлучення доступні для всіх і є логічним завершенням шлюбу у випадку руйнації любові. Повною мірою усвідомлюючи цю нову уразливість шлюбу, люди із певним застереженням почали ставитися до нього. Зокрема, легше у співжитті перевірити готовність партнерів до створення сім’ї, ніж пережити розлучення.

Крім того, важливою причиною розповсюдження співжиття є поступове зниження негативізму населення до різних форм спільного життя. До недавнього часу в Україні, наприклад, співжиття вважалося чимось скандальним, але з другої половини 80-х років ХХ ст.. дослідники почали констатувати лібералізацію громадської думки з цієї проблеми [4, с. 83–87]. При цьому чим молодші респонденти і чим вище рівень їх освіти, тим із більшим ступенем толерантності вони ставляться до співжиття [там само]. Отже, співжиття в очах населення, і особливо молодих людей, сприймається як норма.

Дія економічного фактору на поширення відносин співжиття неоднозначна. Для європейських країн характерно припущення, що тривале співжиття, особливо з дітьми, в основному зустрічається серед малозабезпечених верств населення, доходи яких сильно залежать від різного роду допомог. Пари не реєструють свої відносини, щоб зберегти дотації, пільги та інші види державної матеріальної підтримки.

Зміна соціального становища жінок, набуття ними економічної самостійності не могло не позначитися на сімейній сфері. На тлі загальної соціальної трансформації жінки стали частіше брати під сумнів традиційний розподіл ролей у сім'ї та домагатися нового гендерного укладу. Але, як показують дослідження, жінки набагато швидше і охочіше включаються в сферу ділової активності, ніж чоловіки в сферу домашнього господарства [5, с. 120-136.]. Бажання проявити себе у професійній сфері поряд з сімейною робить співжиття привабливою формою відносин для жіночої статі і сприяє її поширенню. Найчастіше незареєстрований союз розцінюється як нова модель сім'ї, що надає велику незалежність партнерам і більш ліберальне ставлення до розподілу домашніх обов'язків та виконання сімейних ролей. Дані зарубіжних соціологів також свідчать про більшу демократичність гендерних ролей в неофіційних союзах. Разом з цим, відсутність зобов'язань та відповідальності в неофіційних союзах – зворотній бік медалі тієї незалежності і демократичності, яку передбачає ця форма сімейних відносин.

Протягом ХХ сторіччя під впливом ряду факторів відбувається переосмислення ролі сексуальності в житті особистості, так звана сексуальна революція. Особливо виразно це проявляється у зміні норм сексуальної поведінки серед молоді. Наявність сексуального партнера стає обов'язковим атрибутом дошлюбного життя молодих людей. Спочатку це вело до ранньої реєстрації шлюбів, а з часом, по мірі накопичення соціального досвіду і звикання суспільства до мінливих норм сексуальної поведінки, відсуває реєстрацію шлюбу на декілька років, хоча фактичний шлюб може при цьому існувати.

Отже, у більш широкому сенсі, зростання співжиття пов'язане з сексуальною революцією, яка фактично скасувала стигми щодо дошлюбного сексуального життя і збереження цноти до шлюбу. В останні тридцять років, з появою ефективних протизаплідних технологій і поширення сексуальної вседозволеності, дошлюбний секс став надзвичайно поширеним. У значної частини населення співжиття не пов'язане з гріхом чи соціальною патологією, тому пари, які живуть у незареєстрованих шлюбах, не отримують осуду з боку більшості.

З усього вищесказаного випливає, що соціально-психологічні причини, і в першу чергу можливість уникнути відповідальності, яка накладається шлюбом, роблять незареєстрований союз прийнятною формою спільного життя, особливо для чоловіків. Кожен з перерахованих вище факторів відіграє важливу роль в поширенні співжиття як форми сімейно-шлюбних відносин. Дія більшості з них є незворотньою, пов'язаною із змінами самої особистості і відчуттям ролі індивідуальності в житті сучасної людини, в зв'язку з чим тенденція зростання кількості незареєстрованих спілок може розглядатися як довгострокова. Причинами цього є сексуальна революція, трансформація інституту шлюбу і зростання недовіри до інституту шлюбу, секуляризація суспільного життя, зміна становища жінки в суспільстві, а також економічні причини.

 

Література

1.      Клецин А.А. Внебрачные и альтернативные (немодальные) семьи: формы и содержание / А.А. Клецин. // Рубеж. - № 5. - С. 166-179.

2.      Лоусон Т., Гэррод Д. Соцология. А – Я: Словарь-Справочник / Т.Лоусон, Д.Гэррод. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 608 с.

3.      Михеева А.Р. Брак, семья, родительство: социологические и демографические аспекты: Учеб. Пособ. пособие / А.Р. Михеева. – Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2001. – С. 51–61.

4.      Денисенко М.Б. Сексуальное поведение российской молодежи / М.Б. Денисенко, Ж.-П. Далла Зуанна. // Социологические исследования. – 2001. – № 2. – С. 83–87.

5.      Клецин А.А. Распределение домашних обязанностей между супругами: факты, проблемы, интерпретации / А.А. Клецин. // Журнал социологии и социальной антропологии. - 2003. - Том VI. - № 2. – С. 120-136.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info