zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>НІМЕЦЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

 

Носенко М.М.

Україна, м. Біла Церква,

Білоцерківський національний аграрний університет

 

Немецкие фразеологические единицы рассматриваются в статье как средства языкового воплощения лингвокультурных концептов мужчина и женщина. Анализируются особенности гендерной маркированности фразеологизмов и устанавливаются количественные и качественные асимметрии в немецкой фразеологии.

 

У останні десятиліття значно зріс інтерес до вивчення мови як антропоорієнтованого феномена, коли мова розглядається не лише як засіб пізнання світу, але й як інструмент отримання знання про нелінгвістичні категорії – зокрема, у явищах культури, у тому числі гендера як одного з цих параметрів.

Оволодіваючи мовою, її носій засвоює певне ставлення до світу і бачить його під кутом зору, «нав’язаним» структурами мови. Мова зберігає певну систему цінностей, а значення, що виражаються нею, не є нейтральними і створюють колективну філософію, властиву всім носіям даної мови. Ця система цінностей, на думку багатьох вчених, містить в собі гендерну асиметрію, створює картину світу з точки зору чоловічої перспективи. Ця думка прослідковується і в роботах А.В. Артемовської, А.С. Бикової, І.В. Зикової, А.В. Кириліної, Д.Ч. Малішевської, які торкалися дослідження гендерних концептів ф фразеологічних одиниць (ФО) германських мов.

Дослідження гендерного аспекту в структурі і семантиці фразеологізмів німецької мови дає можливість виявлення стереотипних чоловічих і жіночих образів німецького соціуму. Аналіз ФО показує, які ролі, норми, цінності, риси характеру приписує суспільство жінкам і чоловікам, які моделі поведінки спонукає обирати відповідно цим ролям.

Ґендерно маркованими в німецьких ФО може бути як план вираження, так і план змісту. Гендерні маркери плану вираження можна представити основними чотирма групами:

1)      антропометричні лексеми: Mann Frau, Herr Dame;

2)      терміни належності до родини: Mutter Vater, Sohn Tochter;

3)      власні імена;

4)      агентивні іменники, тобто позначення професій і посад, звань, занять.

Ґендерно маркованим може бути і план змісту, тобто ФО стосуються певної статі, але не містять у своїй структурі лексеми з позначенням статі, як то eine böse Sieben (фурія, зла жінка), unter dem Pantoffel kommen (бути підкаблучником).

Слід зазначити, що фразеологізми з іменником, що позначає особу певної статі, не обов’язково мають гендерну маркованість. Так іменник Mann у німецькій мові може означати людину взагалі. Тоді йдеться не про певну чоловічу ознаку, а про загальнолюдську: ein Mann mit zugeknöpften Taschen – скупа людина, нечула, бездушна; Mann denkt, Gott lenkt – людина планує, бог керує. Це стосується також і власних імен та агентивних іменників: Hans sorgenfrei – безтурботна людина; dem Peter nehmen dem Paul geben – перекласти з однієї кишеню в іншу.

У німецькій фразеологічній системі фрейми концептів ЧОЛОВІК і ЖІНКА демонструють кількісну і якісну гендерну асиметрію у наповненні маскулінних і фемінінних слотів. Кількісна асиметрія пов’язана з відсутністю певних слотів у фреймі концепту ЖІНКА, зокрема таких, як «соціально-професійна успішність», «продовжувач справи», «доблесть, благородство», «знавець своєї справи», в той час як заснованих на цих субконцептах фразеологізмів з маскулінними маркерами досить багато. І навпаки, субконцепти «самотність і соціальна залежність», «беззахисність», «моральна сторона життя» характерні для ідіом із позначенням жінки і нехарактерні для ідіом із маскулінними маркерами. Субконцепт «зовнішність» представлений досить у великій кількості у жіночій концептуальній сфері, а в чоловічій виступає дуже рідко, лише в якості додаткових складових (наприклад, «зовнішність + образ життя, поведінка»).

Якісна асиметрія виявлена у розбіжностях щодо змістовного наповнення слотів та наборів типових гендерних метафор. Зону джерела типових чоловічих метафор становить широке коло об’єктів (домашніх та диких тварин, рослин, артефактів), що відносяться до різноманітних сфер життя, у той час як жіночі метафори переважно налічують домашніх тварин та предмети побуту.

У дзеркалі німецької фразеології відображається уявлення про чоловіка як глави сім’ї, що забезпечує її матеріальний достаток, і людину, успішну у житті. Головна функція жінки – бути матір’ю, основне заняття – виховувати дітей. Умовами пристойного життєвого укладу жінки є шлюб, приваблива зовнішність і дотримання моральних норм.

Наше дослідження дозволяє зробити висновки про те, що в сімейній сфері значимість жінки більша ніж чоловіка, на що вказує більша кількість ФО з лексемами родинної спорідненості. У групах ідіом з агентивним лексемами тенденція протилежна, що дозволяє прийти висновку, що в соціальній і професійній сферах жінці відводиться другорядна роль.

Когнітивним підґрунтям регулятивної функції німецьких прислів’їв як засобів мовної об’єктивації лінгвокультурних концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА є когнітивна операція оцінювання актантів відображеної прислів’ями предметно-референтної ситуації стосовно загальнолюдських та лінгвокультурних морально-етичних й утилітарних норм та гендерних еталонів. Результатом такого оцінювання є поведінкова настанова щодо бажаних/небажаних гендерно специфічних моделей поведінки.

Хоча експліцитна поведінкова настанова, як правило, виражається директивами, аналіз прислів’їв-висловлювань, що вербалізують концепти ЧОЛОВІК та ЖІНКА, показав, що лише у незначній кількості випадків їхні поведінкові настанови реалізуються за рахунок ілокуції спонукання: експліцитних директивів (Sieh auf die Mutter, bevor du dich mit der Tochter verlobst!) або непрямих директивів (Lieber eine unordentliche Frau nehmen, als Junggeselle bleiben).

У переважній більшості випадків поведінкові настанови ФО не залежать від їхньої прямої іллокуції і реалізуються як імплікатури. Ці настанови закорінені в усвідомленні індивідом необхідності дотримання тієї моделі поведінки, яка гарантує соціальне схвалення або власну вигоду, і становлять собою вивідне знання, отримане на підґрунті взаємодії екстралінгвального типізованого культурно специфічного знання міжгендерних відносин, відображеного в пресуопозиціях прислів’їв, та лінгвально вираженої інформації, що міститься в пропозиційному змісті прислів’їв, за наявності експліцитної оцінки актанта-чоловіка чи актанта-жінки.

Прогнозованим перлокутивним ефектом як імпліцитних так і експліцитних директив є корекція гендерно диференційованої поведінки представників німецької лінгвокультури у відповідності із санкціонованими прислів’ями нормами і еталонами.

 

Список джерел і літератури

1.      Абрамова Ю.В. Регулятивний потенціал британських прислів’їв як засобів мовного втілення концептів ЧОЛОВІК та ЖІНКА. – Автореф. дис. канд. філ. наук. – Харків, 2007.

2.      Васькова О.А. Английские фразеологические единицы с позиции гендерного подхода // Гендер: язык, культура, коммуникация. Тезисы докладов Второй международной конференции 22-23 ноября 2001. – М.: МГЛУ, 2001. – С. 28.

3.      Горошко Е., Кирилина А. Гендерные исследования в лингвистике сегодня // Гендерные исследования. Харьков. – 1999. - № 2. – С. 234-242.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info