zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Специфіка полемічного дискурсу XVI – XVII століття та його інформаційно-психологічної складової

 

Парфенюк Н.В.

Україна, м. Острог,

«Національний університет Острозька академія»

 

В статье исследована специфика полемического дискурса XVI - XVII века и особенности ее информационно-психологической составляющей. Проанализированы основные теоретико-методологические основы исследования языка текстов острожских и униатских полемистов.

 

Наприкінці XVI ст. на Україні бурхливо розвивався новий тип письменства – полемічна література. Українські полемісти вступали в ідеологічний бій з католицькою церквою, наступ якої на український народ, його релігію, права й мову особливо посилився після Люблінської унії 1569 р., а в часи підготовки і запровадження церковної Брестської унії 1596 р. досяг кульмінації.

Протягом останньої чверті XVI – першої половини XVII ст. було створено ряд різних за жанрами літературних пам'яток антикатолицької спрямованості: відкритих листів, послань, памфлетів, богословських трактатів, документальних матеріалів.

Українські полемісти зверталися й до старої зброї – полемічних пам'яток минулих століть: переробляли і доповнювали їх. Так виникла нова редакція (і під новою назвою) першого оригінального полемічного твору Київської Русі: «Вопрошеніє князя Изяслава, сына Ярославля…» [2, с. 80]. Переписувалися й редагувалися «Поученіє (от) седми сбор на латину» митрополита Іоанна II, «Посланіє от Никифора митрополита кыевськаго к Ярославу князю Святополчичю» (XII ст.).

Поряд з новими редакціями старих творів зявлялися компіляції, автори яких, використовуючи наявний матеріал, та надавали йому злободенного звучання.

Полемічний дискурс XVII століття, окрім тематичної своєрідності, відзначався жанровою мозаїчністю та неповторністю. Власне, у цей літературний період виникли такі особливі види письмен, як апологія, богословський трактат, полемічна проповідь, полемічний епістолярій [6, с. 47].

Серед багатьох жанрів ведення літературної полеміки саме епістолярій досліджений найменшою мірою, з огляду на специфіку призначення епістолярних творів, адже загалом вони були спрямовані до одного адресата й носили приватний характер. Проте в ході полеміки ці послання зазнали значних художніх трансформацій.

Наслідуючи ділове листування, полемічна кореспонденція на основі публічного характеру викладу та суспільної злободенності стала самостійним літературним явищем, яке стилістично різнилося від інших полемічних писань. Зважаючи на ці особливості, полемічний дискурс не втрачає своєї актуальності й у колі сучасних медієвістів, залишаючи простір для широких літературознавчих досліджень.

Загальні культурні тенденції XVII століття сприяли тому, що з приватних речей (листів, похоронних промов тощо) виникали мистецькі явища, які виставлялися на суд реципієнта й були покликані амбівалентно впливати на його сприйняття. Таким чином, у полемічному дискурсі після Берестейської унії розвинулися нові жанри, до яких відносимо також полемічний епістолярій. Проте, «епістолярна форма не обмежувала полемістів змістом; вона давала можливість висловити думку та в різних формах доносити інформацію до адресата» [4, с. 141].

Учасниками епістолярного диспуту були не лише два опоненти, які полемізували поміж собою, але й усі, до кого посередньо спрямовувалися доводи й риторичні прийоми. Можна стверджувати, що існує широке риторичне поле кореспонденційного дискурсу, на якому кожен потенційно стає учасником перемовин та дискусій. Власне, на цій основі й закладені жанрові особливості полемічного епістолярію.

Серед полемістів XVII століття найбільш повно усвідомлював усю вагомість кореспонденційного слова Володимир-Волинський уніатський владика І. Потій. Він вів жваву полеміку з князем К. Острозьким на тему можливих варіантів поєднання Східної та Західної церков, прагнучи за допомогою листів прихилити впливового суспільного діяча на бік унії з Римом [1, с. 81].

К. Острозький лише частково долучився до епістолярного полемізування, передоручивши кореспонденційну дискусію з опонентом Клірику Острозькому. Листи І. Потія, написані польською мовою на захист Берестейської унії, сповнені гостроти думки, інтелектуальних доказів, риторичної лагідності до супротивника, біблійних парафраз, богословської проблематики тощо. На основі епістолярних текстів можна зробити висновок про непересічний талант І.Потія як митця слова.

Не слід також забувати, що в листах єпископа присутній особистий мотив – ще нещодавно вони з князем перебували по одну сторону барикад. Відомий той факт, що К. Острозький на початку був прибічником унії, пізніше в листах потрактувавши це як своє власне бачення поєднання церков, яке не могло оминути Москви [3, с. 125].

Варте уваги й те, що князь К. Острозький проявив себе як письменник лише на епістолярному поприщі. У четвертій, завершальній, частині праці Л. Кревзи-Ревуського “Obrona jednoњci cerkiewnej …”, зокрема в її другому розділі, додано його лист до єпископа на доказ того, що князь перебував у пошуках церковного примирення. Окрім основного змісту, який відповідає традиційній риторичній схемі такого виду писань, Острозький у додатку до Листа подає основні правди віри, які покликані сприяти об’єднанню християнських церков.

Лист представника східного віросповідування вміщено в уніатському трактаті не випадково, а з риторичною метою – для представлення світської верхівки суспільства, яка у всі віки відігравала вагому роль у церковних розламах чи поєднаннях, а зокрема думки шанованого в тодішньому середовищі князя К. Острозького, який був авторитетом не лише для знаті, а й для простого люду.

Найцікавішою стала спроба застосування в полемічній кореспонденції мотивів народних голосінь (лементацій) [5, с. 76]. Для поетизації образів й емоційної насиченості полемічного листа автор уміло послуговувався апострофою «twoja matka» із синонімічним його відповідником «twoja rodzicielka».

Як бачимо на прикладі кореспондування декількох опонентів, структура полемічного листа виразно наслідувала схему апостольських послань зі Святого Письма, особливо її вступні та завершальні частини. Логічним доповненням стали біблійні афоризми, парафрази, порівняння, метафори.

Таким чином, на основі аналізу різних риторично-стилістичних формант можна стверджувати про існування в українській полеміці особливого жанрового явища – полемічного епістолярію, який складають кореспонденційні твори єпископа І. Потія, князя К. Острозького, Клірика з Острога. Вони більшою чи меншою мірою мають художній характер, проте всі побудовані за класичною риторичною схемою з певною долею індивідуалізації, якщо зважати на особливий тип епістолярного мовлення – суб’єктивного та довільного за своєю природою.

Як слушно зазначає С. Бабич, «післяунійний полемічний спалах активізував культивування епістолярних жанрів, які за своїм лаконізмом чи не найкраще обслуговували процеси міжконфесійних суперечок. Кінець XVI – початок XVII ст. – час розквіту епістолографії, широко діапазонне його пульсування. Кореспондентів». Натомість «епоха повного розквіту барокового стилю відвела їм лише роль традиційної Відкриті листи-послання, короткі листи, власне послання в основному дотримувалися взаємоповаги комунікації між людьми» [1, c. 245].

Загалом можна вважати, що полемічний епістолярій був своєрідним явищем у поберестейській полеміці з декількох причин:

1)      з огляду на природу його походження;

2)      вузькі часові рамки його виникнення: у так званий добароковий період;

3)      унаслідок відкритого характеру полемічних послань, де кількість учасників розширювалася від двох безпосередніх до численних посередніх респондентів;

4)      через особливості структури полемічних листів, які містили передмову, основну полемічну частину та доксологічне завершення, що наближало їх до богословських трактатів і біблійних послань;

5)      з огляду на можливість довільного представлення проблематики, яка не була затиснена вузькими рамками класичних мікротрактатів.

Отже, становлення полемічно-публіцистичної прози припадає на період загострення соціальних антагонізмів. Незважаючи на свою ідейно-художню неоднорідність, вона мала велике значення для духовного життя України другої половини XVI – початку XVII ст. Відіграючи важливу роль у пробудженні соціальної і національної свідомості народу, полемічна проза несла риси народності й виявляла щораз міцніші реалістичні тенденції, що мало велике значення для дальшого розвитку української літератури.

 

Список використаних джерел та літератури:

1.      Бабич, С. Література полемічна [Текст] : енцикл. вид. / С.Бабич // Острозька академія XVI-XVII ст. – Острог: «Острозька академія», 1997. – С. 80 -82.

2.      Вэндлер, Р. Искусство Мастера НЛП [Текст] / Р. Вэндлер, пер. с англ. – Симферополь : Реноме, 1999. – 208 с.

3.      Головацький, Я. Коротка відомість о рукописах славянських і руських, находящихся в книжниці монастиря св. Василія Великого у Львові [Текст] / Я. Головацький // Л.: «Русалка Дністрова»: Фотокопія, 1972. — С. 125 - 126

4.      Квасюк, Л.В. Генеза та історико-культурні умови виникнення української полемічної літератури XVI-XVII століття// Історія релігій в Україні: Науковий щорічник 2008.- Книга ІІ.- Л.: Колос, 2008.- С.141-149

5.      Огієнко, І.І. Історія українського друкарства [Текст] : підр. для студ. ВНЗ / І.І. Огієнко. – К. : Либідь, 1994. – 448 с.

6.      Прокофьев, В.Ф. Тайное оружие информационной войны [Текст] : учеб. / В.Ф. Прокофьев. – М. : СИНТЕГ, 1999. – 152с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info