zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДІЯ СУМІШІ ТРЕПТОЛЕМУ І ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА ВМІСТ АЗОТУ ФОСФОРУ КАЛІЮ В МАКОВОМУ ШРОТІ

 

Поливаний С.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький державний педагогічний університет

 

Вивчали вплив суміші хлормекватхлориду і трептолему на вміст азоту фосфору калію в маковому шроті. За дії препарату відбувалося збільшення вмісту калію в шроті і зменшення вмісту азоту та фосфору.

Ключові слова: мак олійний (Papaversomniferum), трептолем, хлормекватхлорид, шрот.

 

Studied the influence ofa mixturechlormequat-сhlorіdеandtreptolem content of nitrogen, phosphorousandpotassiumin poppy meal. It is established, that under the influence ofmixturepreparation there was an increase of potassiumand reduction of nitrogen, phosphorous in poppy meal.

 

В залежності від початкової сировини розрізняють різні види шротів. Шрот використовується перш за все як високопротеїнова добавка для виробництва кормів для худоби та птиці, оскільки багатий на рослинні білки, клітковину, вітаміни Е та В, калій, фосфор та інші мінеральні речовини.

Вивчення впливу регуляторів росту на накопичення основних елементів мінерального живлення у шроті макового насіння, очевидно, не проводилося.

Саме тому метою нашої роботи було вивчити вплив суміші стимулятора росту трептолему та інгібітора росту хлормекватхлоридуна вміст азоту, фосфору, калію в шроті маку олійного.

Мікропольові досліди проводили y Чернівецькому районі с. Борівка Вінницької області в 2010 році та Красилівському районі с. Кузьмин Хмельницької області в 2011 році. Площі ділянок по 10 м2. Експерементальне дослідження проводили у варіанті з обробкою сумішшю трептолему 0,035 мл/л і 0,5%-го хлормекватхлориду.

Рослини обробляли перпаратом одноразово 18.06.10. та 16.06.11 в фазу бутонізації за допомогою ранцевого обприскувача. Контрольні рослини обприскували водопровідною водою.

Загальний вміст олії в насінні визначали шляхом екстракції в апараті Сокслета. В якості органічного розчинника використовували петролейний ефір з температурою кипіння 40-650С.Вміст білкового азоту в маковому шроті визначали методом Кельдаля [2]. Вміст фосфору визначали за утворенням фосфорно-молібденового комплексу, а вміст калію – полум’яно-фотометричним методом [4].

Результати досліджень обробляли статистично. В таблицях та рисунках подані середньоарифметичні значення та їх стандартні похибки [1].

Обробка рослин маку сумішшю препаратів призводила до достовірного підвищення олійності насіння. (Табл. 1)

 

Таблиця 1

Вплив суміші препаратів на вміст олії у насінні маку олійного

Контроль

Суміш

2010 рік

47,01±0,025

*47,31±0,02

2011 рік

45,67±0,026

*46,41±0,014

Примітки:

1. Суміш – 0,5%-вий хлормекватхлорид + трептолем 0,035 мл/л

2. *- різниця достовірна при Р≤0,05

 

Дані щодо впливу регуляторів росту на перерозподіл азотовмісних сполук в олійних культурах є поодинокими [5]. Разом з тим, відомо, що існує зворотня залежність між вмістом азоту і олії в насінні олійних культур[3]. Ця закономірність підтверджена нами – обробка рослин маку сумішшю трептолему 0,035 мл/л та 0,5%-го хлормекватхлориду призводила до достовірного зменшення вмісту азоту в маковому шроті. (Табл. 2).

 

Таблиця 2

Дія суміші препаратів на вміст азоту в маковому шроті (% на сиру речовину)

Контроль

Суміш

2010 рік

6,08±0,01

*5,52±0,03

2011 рік

7,03±0,02

*6,79±0,02

Примітки:

1. Суміш – 0,5%-вий хлормекватхлорид + трептолем 0,035 мл/л

2. *- різниця достовірна при Р≤0,05

 

Отримані нами результати свідчать, що суміш препаратів викликала збільшення вмісту калію і зменшення вмісту фосфору в маковому шроті. (Табл. 3).

 

Таблиця 3

Вплив суміші препаратів на вміст фосфору та калію в маковому шроті

Варіант

Фосфор г/кг

Калій г/кг

2010

Контроль

26,0±0,02

8,17±0,01

Суміш

*24,8±0,01

*8,42±0,01

2011

Контроль

30,8±0,01

7,01±0,03

Суміш

*27,45±0,02

*7,24±0,01

Пимітки:

1. Суміш – 0,5%-вий хлормекватхлорид + трептолем 0,035 мл/л

2. *- різниця достовірна при Р≤0,05

 

Отже, за дії суміші препаратів відбувалося збільшення вмісту калію та зменшення вмісту фосфору і азоту у маковому шроті.

 

Використана література

1.      Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – М.:Альянс, 2011. – 352 с.

2.      Методы биохимического исследования растений / под ред. А.И. Ермакова. – Л.: Агропромиздат, Ленингр. Отделение, 1987. – 430 с.

3.      Прусакова Л.Д. Синтетические регуляторы онтогенеза растений / Л.Д. Прусакова, С.И. Чижова // Итоги науки и техники ВИНИТИ. Сер. Физиология растений. – 1990. – Т. 7. – С. 84-124.

4.      Разумов В.А. Массовый анализ кормов : справочник / В.А. Разумов. – М.: Колос, 1982. – 176 с.

5.      Bruns G. Influence of a triazole plant growth regulator on root and shoot development and nitrogen utilisation of oilseed rape (Brassica napus L.) / GundulaBruns, R. Kuchenbuch, J. Jung // Z. Acker und Pflanzenbau. – 1990. – Vol. 165, №4. – P. 257-262.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info