zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Попович О.М.

Україна, м. Мукачево,

Мукачівський державний університет

 

В статье автор раскрыл понятие конструктивной деятельности ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Конкретизировано роль конструктивной деятельности в развитий психических процессов и умственной деятельности.

Ключевые слова: конструктивная деятельность, ребенок, педагогика, познание, развитие.

 

Конструктивна діяльність, як особливий вид діяльності, має значущу роль у розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, про що свідчать дослідження О. Леонтьєва, Л. Парамонова, М. Подд'якова, Е. Фарапонова та ін. Термін «конструювання» (від латинського слова соnstruerе) означає приведення у певну взаємозалежність різних предметів, частин, елементів [1; 2; 3].

У педагогіці конструювання визначається як засіб інтелектуального розвитку, в шкільній практиці цей вид діяльності частіше використовується для розв’язання практичних задач та забезпечення естетичного виховання дітей. Як відомо, конструктивна діяльність передбачає створення конструкцій з окремих частин, деталей. Її виконання розвиває технічні здібності дітей, сприяє розвитку винахідницьких умінь на особистісних якостей. У нашому дослідженні конструктивна діяльність розглядається у значенні практичної діяльності, спрямованої на одержання певного, заздалегідь задуманого реального продукту, що відповідає його функціональному призначенню. У цьому ми спиралися на наукові висновки В. Моляко [3].

Деякі учені розглядають конструювання як предметно-практичну діяльність, в якій розвиваються розумові здібності дітей, творча уява, ініціатива, загострюється спостережливість, розвивається воля, самостійність (В. Ждан, О. Млявих, Л. Парамонова, М. Поддьяков). Учені вказують на те, що головним завдання пізнавального розвитку в період дитинства є формування в дітей активності й самостійності розумової діяльності, що повною мірою забезпечує конструювання [1; 2].

За умови правильно організованої конструктивної діяльності діти здобувають не тільки конструктивно-технічні, але й узагальнені вміння – цілеспрямовано розглядати предмети, порівнювати їх між собою, виділяти окремі частини, бачити в предметах загальне й окреме, знаходити основні конструктивні частини, від яких залежить розташування інших частин, робити умовисновки й узагальнення. Конструюючи, дитина вчиться розрізняти зовнішні якості предмета, зразка. Завдяки конструктивній діяльності у дитини розвиваються пізнавальні та практичні дії. Крім зорового сприйняття якості предмета, необхідно розібрати зразок на деталі, а потім зібрати їх у модель (аналіз і синтез). У конструктивній діяльності, спрямованій на досягнення певної мети, удосконалюються не тільки сама ця діяльність, але і зорове сприйняття дитиною предметів довкілля. Воно стає цілеспрямованим, розвивається здібність проводити глибокий зоровий аналіз моделі і предмета, не звертаючись до реального розчленування. Таким чином, у дитини формується здатність порівнювати, робити зоровий аналіз, включаючи в процес сприйняття процеси мислення.

У процесі навчання конструювання у дітей виробляються і узагальнені способи дій, уміння цілеспрямовано обстежувати предмети чи зразки будівель. Діти вчаться планувати роботу, представляючи її в цілому, вчаться контролювати свої дії, самостійно виправляти помилки. У процесі занять конструюванням діти засвоюють правильні назви деталей будівельного набору, вивчають про особливості геометричних тіл: у куба всі сторони квадратні, у бруска квадратні дві торцеві, а решта прямокутні, у прямокутника протилежні сторони рівні.

У процесі конструктивної діяльності у дітей формуються узагальнені просторові уявлення. Ці узагальнення виникають на основі уявлень, одержаних від безпосереднього сприйняття різних споруд і створення іграшкових будівель. Діти пізнають, що безліч предметів довкілля складають групи однорідних предметів, об'єднаних одним поняттям: будівлі, мости, транспорт тощо. У кожній групі предмети мають спільні і різні ознаки. Загальні ознаки свідчать про наявність однакових складових частин: в будівлях фундамент, стіни, вікна, двері, дах; в машинах мотор, кабіна, кузов, колеса. Частини розрізняються за формою, величиною і способу обробки. Залежать ці відмінності від призначення: будівлі, наприклад, школи мають велику кількість широких вікон, щоб у класних кімнатах було багато світла; будівлі житлових будинків мають більш вузькі вікна з балконами, будівля магазину широкі вітрини. Форма і величина частин різна, однак основні частини залишаються однаковими. Формування такого роду уявлень сприяє засвоєнню дітьми основної конструктивної залежності конструкції від її практичного призначення.

Важливо зазначити, що мислення дітей у процесі конструктивної діяльності має практичну спрямованість і носить творчий характер. Під час навчання дітей конструктивної діяльності розвивається розумова діяльність, що є важливою передумовою формування досвіду навчально-пізнавальної діяльності. Конструктивна діяльність сприяє практичному пізнанню властивостей геометричних тіл і просторових відносин. У зв'язку із цим мовлення дітей збагачується новими термінами, поняттями (брусок, куб, піраміда й ін.), які в інших видах діяльності дітьми вживаються рідко. Оволодіння прийомами конструктивного мислення сприяє формуванню у дитини цілісної картини світу, активізує пізнавальні здібності, вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунтовувати свою думку. Виконуючи дії з реальними предметами, переміщаючи їх у просторі, змінюючи їхнє функціональне призначення, дитина може подолати статичність сприйняття, усвідомлює динамічність навколишнього середовища. Така ситуація безпосереднього впливу дитини на навколишні об'єкти створює сприятливі умови для узгодження наочного і словесно-логічного способів мислення.

Цілеспрямовані заняття з конструювання істотно змінюють способи орієнтування дітей у довкіллі, навчають їх визначати істотні зв'язки й відносини між об'єктами, що сприяє розвитку інтелектуальних можливостей. Діти починають орієнтуватися не лише на мету, але й на способи її досягнення. А це змінює їхнє ставлення до завдання, спонукає оцінювати власні дії, визначати дії правильні й неправильні. У дітей формується узагальнене сприйняття довкілля, вони починають осмислювати свої дії, розуміти найпростіші тимчасові та причинні залежності. Систематична конструктивна діяльність спонукає до самостійного мислення. Діти вчаться не чекати від дорослого вирішення важливих для них питань, а намагаються знайти відповідь самостійно.

Конструктивна діяльність, на відміну від предметної, містить в собі елементи творчості і самостійного мислення. Подібна діяльність вимагає певної підготовки виконавця. Необхідно вміти не формально, творчо вирішувати різні завдання. Будь-яка творчість потребує прийняття самостійного рішення, виробленого на основі усвідомленого чи інтуїтивного аналізу вихідних даних, що стосуються і відносяться до досліджуваного об'єкта.

 

Література

1.      Леонтьев А.Н. Деяльность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Просвещение, 1975. – С. 74.

2.      Млявых А.А. Особенности конструктивной деятельности младших школьников с разным уровнем психического развития / А.А. Млявых. – Иркутск, 1999. – С. 18-21.

3.      Моляко В.О. Психология конструктивной деяльности. – М. : Просвещение, 1983. – С. 42.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info