zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗДОРОВ’Я – ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ НАУКИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

 

Пристинський В.М., Пристинська Т.М.

Україна, м. Слов’янськ,

Науково-дослідна лабораторія

“Духовного і фізичного виховання учнівської молоді та студентів

Донбаського державного педагогічного університету

 

В статье представлены размышления о здоровье и здоровом образе жизни, как феномене глобального значения, который должен рассматриваться как философская, социально-педагогическая, экономическая, биологическая, медицинская категории, как объект потребления и привнесения капитала, как личностная и социальная ценность. Акцентируется внимание на том, что социально обусловленный и сознательный выбор молодежью здорового образа жизни, непререкаемых ценностей здоровья определяет также и ответственность каждого человека за их реализацию.

 

Світова наука вважає збереження здоров’я людини однією з глобальних проблем сучасності, розв’язання якої обумовлює не тільки перспективи майбутнього розвитку людства, але й сам факт його подальшого існування. Проблема загрози здоров’ю розглядається світовою спільнотою як антропологічний виклик планетарного масштабу.

Нині, феномен здоров’я людини вже не є суто медичною проблемою. Узагальнені дані наукових досліджень свідчать, що система охорони здоров’я обумовлює лише 10% всього комплексу впливів, приблизно 20% припадає на екологію, 20% - на спадковість і 50% – на соціальні умови і спосіб життя. У той же час, оптимальна рухова активність людини (використання засобів фізичної культури і спорту, різноманітних систем оздоровлення тощо) вважається одним із провідних чинників збереження здоров’я, формування здорового способу життя, моди на здоров’я.

Фізична культура в означеному контексті є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства, що успадковує такі її духовні цінності як генерування здорового способу життя та зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розвиток, забезпечення продуктивної професійної діяльності, здійснення змагально-розважальної діяльності, виховання естетичних ідеалів та етичних норм особистості [1, 2, 3, 4, 5].

У зв’язку з цим інноваційний потенціал української науки у ХХІ столітті вбачається також у пошуку шляхів реалізації феномену здоров’я людини у сучасному суспільстві.

Провідним напрямом створення в суспільстві здоров’язбережувального середовища повинно стати формування сучасного уявлення молоді про здоровий спосіб життя як усвідомлення необхідності збереження, зміцнення, споживання (“привласнення”), відновлення і передачі здоров’я.

На наше переконання здоров’я людини слід вважати феноменом глобального значення, який повинен розглядатись як філософська, соціально-педагогічна, економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт споживання і привнесення капіталу, як особистісна і суспільна цінність. Розуміння здоров’я, як феномену, передбачає принаймні чотири його складові: психосоматичну (фізичну), психічну (розумову), соціальну (суспільну) і духовну (власні ідеали і світогляд). Отже, здоровий спосіб життя слід розуміти як сукупність людської діяльності щодо збереження і зміцнення здоров’я, створення умов здоров’язбережувального середовища (праці, навчання, відпочинку, побуту тощо). Тобто, можемо вести мову про так звану ”формулу здоров’я”, яка передбачає смисложиттєві дії людини, що безпосередньо спрямовані, або опосередковано стосуються формування, збереження, зміцнення, споживання, відновлення і передачі здоров’я.

Реалізація дій по забезпеченню особистісного і суспільного здоров’я повинна здійснюватись на засадах науково обґрунтованих заходів, котрі повинні стати соціокультурною стратегією державної і громадської політики країни, тобто системою цілеспрямованого формування здорового способу життя людини.

Високе практичне значення у формуванні здорового способу життя має освіта, котра повинна не тільки формувати певні професійні знання, уміння і навички, а й виховувати сучасну молодь у дусі незаперечного пріоритету цінностей особистісного і громадського здоров’я. У розвиненому суспільстві стан здоров’я значною мірою визначається рівнем освіченості людини. Отже, чим більш глибокі і ґрунтовні природознавчі, філософські, гуманітарні знання, тим більше можливостей створювати в суспільстві (навчально-виховному закладі, університеті) системне уявлення про феномен здоров’я взагалі.

Вплив через найближче оточення людини значною мірою формує спосіб її життя, створює певне психолого-педагогічне середовище, визначає духовні цінності, ступінь соціальної відповідальності. У той же час людина, як суб’єкт оточення, має можливість позитивно (або негативно) впливати на певну групу людей особистим прикладом, наданням інформації чи ставленням до дій і процесів, що відбуваються в її оточенні. Отже комплекс впливів, чинників і умов життя в найближчому оточенні визначає і ставлення до здоров’я певної групи людей. Тобто, як кожна людина несе певну частку особистої відповідальності за здоров’я всього людства (суспільства, навчально-виховного закладу, університету), так і людство (суспільство, навчально-виховний заклад, університет) певною мірою відповідальне за здоров’я кожної людини.

У практичній площині цей підхід визначає потребу керуватися тим, що, з одного боку, держава відповідає за здоров’я своїх громадян, а з іншого, громадянин відповідає за здоров’я суспільства. Певна новизна такого підходу для українського суспільства полягає, можливо, ще у незвичності усвідомлення особистої відповідальності громадянина за своє власне, а тим більше – за громадське здоров’я. Тому формування соціальної свідомості є одним з найактуальніших завдань освітянської галузі щодо формування здорового способу життя учнівської і студентської молоді Україні.

Ідея відповідальності за здоров’я повинна стати соціально-педагогічним підґрунтям розвитку духовної культури особистості. Під цим положенням ми передбачали б насамперед формування цінностей здорового способу життя, коли духовне і фізичне, психічне і соціальне благополуччя забезпечуватимуть довголіття і працездатність, відповідальність кожної людини за збереження життя на Землі.

Соціальна відповідальність, на наш погляд, встановлює характер взаємозв’язку волі і необхідності бути здоровим, а також виступає як процесуальний взаємозв’язок, тобто духовно-практична діяльність щодо реалізації цієї необхідності. Отже, соціально обумовлений вибір здорового способу життя, незаперечних цінностей здоров’я визначає й відповідальність людини, перетворюючи її в справді культурного і вільного суб’єкта.

На наш погляд, формування відповідального ставлення молоді до здоров’я повинно здійснюватись на підґрунті створення і реалізації певних соціально-педагогічних умов. Так, по-перше, це формування гносеологічних (пізнавальних) цінностей, тобто відповідальності за адекватне визначення об’єктивної необхідності бути здоровим (цілепокладання), а також адекватну оцінку суб’єктом своїх здатностей реалізувати необхідність бути здоровим (рефлексія). По-друге, це самовизначення, тобто відповідальність за вибір найбільш ефективних засобів, методів, форм, оздоровчих технологій реалізації здорового способу життя; відповідальність за ціннісно-обґрунтований вибір альтернатив поведінки щодо збереження здоров’я; відповідальність за вибір активної життєвої позиції щодо зміцнення, споживання, відновлення і передачі здоров’я. По-третє, це самовдосконалення, тобто відповідальність за вольову інтенцію і за результати практичних дій, завдяки чого досягається поставлена мета бути здоровим; відповідальність за вірність ідеї постійного вдосконалювання стану психосоматичного, духовного і соціального здоров’я.

Визначені соціально-педагогічні чинники, на наш погляд, вдало асимілюють поряд із традиціями українського тіловиховання нові концепції реалізації проблеми соціальної відповідальності за здоров’я як особистісно-ціннісної категорії духовної культури.

Результатом нашого наукового пошуку стала розробка інноваційних освітніх моделей, інтерактивних технологій та соціально-педагогічних й організаційно-методичних умов їх реалізації у створенні здоров’язбережувального середовища університету (навчально-виховного закладу); теоретичне обґрунтування базових понять щодо розуміння феномену здоров’я, ідеї соціальної відповідальності учнів і студентів за формування здорового способу життя особистості.

Перспективою подальших досліджень з означеної проблеми є розробка, наукове обґрунтування та впровадження у навчально-виховний процес дидактичного алгоритму інтерактивних вправ-завдань (тренінгів), що сприятиме генеруванню здорового способу життя як соціально-педагогічного чинника реалізації прагнення особистості до гармонійного фізичного розвитку, ідеалу поєднання духовної і тілесної досконалості.

 

Список джерел і літератури

1.      Апанасенко Г.Л. Книга о здоровье / Г.Л. Апанасенко. – К. : Медицина, 2007. – 132 с.

2.      Мандюк А.Б. Цінності здорового способу життя в традиційній народній культурі українців / А.Б. Мандюк, Ю.В. Петришин // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 150  152.

3.      Матвеев Л.П. Сущность феномена спорта и характер его теории // Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов : учеб. пособие / Л.П. Матвеев. – К. : Олимпийская литература, 1999. – Ч. 1. – С. 10 – 49.

4.      Пристинский В.Н. Духовное и физическое здоровье – приоритетные жизненные ценности общества в современном кросс-культурном информационном пространстве / В.Н. Пристинский, Т.Н. Пристинская // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. тез V міжн. (Інтернет) наук.-метод. конф. – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2011. – Вип. 5. – 215 с. – С. 159 – 162.

5.      Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://horting.org.ua/node/1069.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info