zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗВИТОК ПРАВА ПОДАТКОВОЇ ІНІЦІАТИВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

 

Письменний В.В.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

Исследованы теоретические и практические аспекты развития права налоговой инициативы, как основы демократических преобразований. Предложены мероприятия по реформированию отечественной системы местного налогообложения в части введения собственных налоговых платежей местных органов власти, надбавок к общегосударственным налогам и платежей по самообложению.

 

Одним із елементів податкової політики на місцевому рівні є право податкової ініціативи, користуючись яким місцеві органи влади можуть впроваджувати місцеві податки і збори, встановлювати їх ставки в межах граничних розмірів, надавати податкові пільги або звільняти від оподаткування. У ньому вбачається наріжний камінь фінансової самостійності місцевого самоврядування, позаяк надмірна централізація податкових повноважень може стати причиною згортання демократії. При цьому для забезпечення міжтериторіальної податкової конкуренції та підвищення ефективності системи місцевого оподаткування місцеві податки і збори повинні опиратися на немобільну базу оподаткування.

Останній аргумент американський економіст ДжБ’юкенен у книзі «Суспільні фінанси і суспільний вибір» коментував наступним чином. Податковий тягар не може експортуватися назовні, тому за відсутності безпосереднього оподаткування вигоди місцеві фінанси мають звернутися до немобільних факторів [1, c. 107]. Із огляду цього критерію податки на споживання слід впроваджувати на загальнодержавному рівні, а нерухомість можна ефективно оподаткувати на місцях. Найдієвішими тут будуть ті податкові платежі, які мають високий рівень стійкості до циклічних коливань, тоді як місцеві податки і збори з вбудованою гнучкістю до змін в економіці повинні стати пріоритетом держави.

Загалом же право податкової ініціативи діє там, де місцеве самоврядування має давні традиції, а інститут демократії – тривалу історію розвитку. У багатьох зарубіжних країнах місцеві органи влади повною мірою контролюють повноваження щодо впровадження місцевих податків і зборів. Приміром, у Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Нідерландах, Фінляндії, Швейцарії, Швеції понад 84% податкових надходжень до місцевих бюджетів формують за рахунок тих податкових платежів, ставки яких встановлюють місцеві органи влади. Аналогічним правом наділені місцеві ради в Україні, які згідно з чинним законодавством зобов’язані вводити обов’язкові для сплати місцеві податки і збори.

 

Рис. 1. Критерії вибору місцевих податків і зборів

 

Щоправда, обмежує застосування права податкової ініціативи наступне положення нормативно-правового поля нашої держави. У разі, якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення обов’язкових для сплати місцевих податків і зборів, такі податкові платежі справляються виходячи із застосування мінімальних розмірів ставок [2]. Тому, зважаючи на рівень демократичних перетворень та морально-етичні імперативи поведінки платників податків, повноваженнями щодо місцевих податків і зборів місцеві органи влади мають користуватися обачно. Адже високе податкове навантаження може стати не тільки завадою розвитку підприємницької ініціативи, а й сприятиме посиленню соціальної напруги.

За прикладом зарубіжного досвіду місцевим радам в Україні потрібно надати значно більше податкових повноважень і закріпити їх на законодавчому рівні. Зокрема, мова йде про можливість впровадження ними власних податкових платежів. При прийнятті рішення, який податок чи збір буде найбільш прийнятний для оподаткування на місцевому рівні, необхідно врахувати низку чинників, серед яких найважливішими є здатність податкових органів їх адмініструвати, види суспільних благ, які фінансуватимуться за рахунок податкових надходжень, рівень податкової культури в суспільстві тощо. Ці новації мають привести до структурної перебудови вітчизняної системи місцевого оподаткування.

Важливим елементом права податкової ініціативи є використання місцевими органами влади надбавок до ставок загальнодержавних податків. Вони не перешкоджають перерозподілу фінансової бази місцевого самоврядування та можуть бути встановлені у вигляді єдиної ставки для усіх груп доходів (що характерне для скандинавських країн) або як відсоток відрахувань від податкових зобов’язань (наприклад, муніципалітети Швейцарії отримують доходи від справляння надбавок до прямих податків, впроваджених на рівні кантонів). При цьому місцеві органи влади не відчуватимуть труднощів з виконанням місцевих бюджетів через нестачу коштів на фінансування видаткових зобов’язань.

Ще одним кроком на шляху до розвитку права податкової ініціативи в нашій державі є поширення практики самооподаткування як форми локальних податкових платежів, що впроваджують на основі місцевого референдуму. Загальносвітовий досвід свідчить про позитивні ознаки цієї форми оподаткування, позаяк додаткові платежі спрямовуються на фінансування суспільних благ, як-от будівництво доріг, освітлення вулиць, газифікацію, водопостачання тощо. Поширення в Україні практики самооподаткування є об’єктивною закономірністю, покликаною нездатністю місцевого оподаткування мобілізувати достатній обсяг податкових надходжень для забезпечення потреб місцевого самоврядування.

А загалом можна прийти до висновку, що розвиток права податкової ініціативи має стати основою демократичного розвитку. При цьому власні податкові платежі місцевих органів влади, надбавки до загальнодержавних податків та платежі із самооподаткування повинні успішно доповнювати систему місцевого оподаткування. Адже достатнє фінансове забезпечення місцевого самоврядування є найбільш прагматичним кроком на шляху до матеріалізації конституційних гарантій суверенітету, розвитку процесів фінансової децентралізації та деконцентрації державної влади, формування системи незалежних місцевих фінансів, комплексної реалізації податкової політики на місцевому рівні.

 

Список джерел і літератури:

1.      Б’юкенен Дж. Суспільні фінанси і суспільний вибір: два протилежні бачення держави : пер. з англ. / ДжБ’юкенен, Р. Масґрейв. – К. : Вид. дім «КМ академія», 2004. – 175 с.

2.      Податковий кодекс України : станом на 02.12.2010 р. № 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info