zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА МОЛОДШИХ КУРСАХ ІНСТИТУТУ

 

Саморай В.П., Галясний І.В.

Україна, м. Харків,

Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Авторами предложено рекомендации относительно научно-исследовательской работы студентов ХТЭИ КНЭУ на младших курсах на примере учебной дисциплины «Инженерная графика».

 

Основною метою НДРС є формування і розвиток творчого мислення студента, що складається з ряду послідовних операцій, таких, як:

·         чітке формування задачі;

·         послідовне викладання заданих умов;

·         визначення набору даних, необхідних для розв’язання задачі;

·         визначення взаємозв’язків і заданих умов з використанням, за необхідністю, допоміжних матеріалів як із особистої оперативної пам’яті, так і з допоміжних джерел (підручників, довідників і т. п. ).

У вищу школу приходять студенти з різним рівнем розвитком творчого мислення. При введенні НДРС в навчальний процес необхідно не обмежувати удосконалення добре підготовлених студентів, створити умови для підвищення рівня творчого мислення середньо або слабо підготовлених. Іншими словами, у вищій школі важливо починаючи з першого року навчання знайти шляхи для підтримання того наукового потенціалу, який приносить першокурсник, і в той же час максимально використовувати можливості формування мислення молодої людини, яка знаходиться у стадії розвитку.

Це не проста задача покладається на кафедри, які мають максимальний контакт з першокурсниками. Тому раціональна постановка НДРС на цих кафедрах має великий вплив на формування творчого мислення студента.

Розглянемо три рівні НДРС з курсу «Інженерна графіка», оскільки ця дисципліна викладається студентам на першому курсі.

НДРС першого рівня. Розвиток творчого мислення у повсякденній роботі студента при вивченні «Інженерної графіки» з поступовим підвищенням складності самостійних рішень. На цьому рівні використання НДРС проводиться фронтально для усіх студентів, не залежно від їх наукових інтересів, які сформувалися на ранній стадії освіти. Перший рівень НДРС є тим інструментом, що дозволяє оцінити творчі можливості студента і підготовити його до наступних дослідницьких робіт.

Однією з головних функцій НДРС першого рівня є набуття студентом наукової методології при підході до розв’язання поставленої задачі і формалізації трьох її складових елементів (чітке виділення умов поставленої задачі, сутності шуканої відповіді, визначення переліку можливих зв’язків між заданим і шуканим, оцінка раціональності цих зв’язків за різними параметрами).

Суть справи в логічному аналізі опису схеми і логічних перетвореннях результатів цього аналізу.

Такому аналізу, з залученням елементів логіки на службу організації мислення, повинні залучатися задачі лекційного та практичного курсу «Інженерної графіки». Достатній логічний аналіз вимагає досить об’ємних записів, тому навіть для простих задач він повинен виконуватися за допомогою символів математики або логіки, вже знайомих студентам та допоміжних символів графіки.

Приклад задачі I рівня НДРС. Задана площина Ω (∆ АВС) і фронтальна проекція точка М (М2). Визначити горизонтальну проекцію точки М (М1).

 

Рисунок 1

 

Проводимо аналіз задачі:

1. Аналіз даних.

a.      Площина на комплексному кресленні задана однозначно (повно), оскільки є дві проекції площини Ω (∆ АВС). Відносно неї на кресленні можна проводити любі побудови;

b.      Точка М задана однією проекцією. Друга її проекція повинна бути на лінії проекційного зв'язку, положення якої задано однозначно. Положення другої проекції точки визначається умовою належності (інцидентності) точки М площині Ω (∆ АВС). М є Ω (∆ АВС).

2. Аналіз умов інцидентності (належності).

a.      Точка належить площині в тому випадку, коли вона належить лінії, яка належить площині;

b.      Лінія належить площині, якщо вона проходе через дві точки, які належать площині.

3. Аналіз рішення.

a.      Чи маємо ми достатньо інформації для проведення лінії в площині на обох проекціях? Так (дивись аналіз умов);

b.      Чи маємо ми достатньо інформації для проведення прямої через точку М на горизонтальній проекції? Ні (дивись аналіз умов);

c.      Чи маємо ми достатньо інформації для проведення прямої через точку М на фронтальній проекції? Так (дивись аналіз умов);

d.     Які варіанти проведення прямої лінії через точку М на фронтальній площині проекції:

·         АМ;

·         ВМ;

·         СМ.

e.      Умови побудови їх на горизонтальній площині проекцій, доцільність побудов економічність;

f.       Зробити висновок про оптимальний варіант (Рис. 2);

g.      Сформулювати алгоритм розв'язання задачі:

1)      Будуємо А2М2;

2)      Визначення D2 = A2M2 x B2C2;

3)      Побудова D1;

4)      Побудова А1D1;

5)      Визначення М1 за належністю до АD.

 

Рисунок 2

 

НДРС другого рівня. Після відповідного тестування, з урахуванням набутих навичок і бажань до подальшої творчої роботи студентам пропонується другий рівень НДРС, так звана «індивідуальна самостійна робота», яка передбачає виконання комплексної задачі без використання допоміжного матеріалу, окрім основного курсу дисципліни. На цьому етапі студенти самостійно підходять до оцінки заданої задачі і самостійно шукає її рішення.

НДРС третього рівня. На цьому етапі найбільш здібним студентам пропонуються задачі, які вимагають не тільки творчого підходу до уже відомого матеріалу, але й вміють працювати з науковою літературою, самостійно вивчати новий матеріал і застосовувати його при дослідженнях.

В якості допоміжного матеріалу при цьому можуть використовуватися як спеціальні розділи прикладної графіки, так і розділи суміжних дисциплін. В такій трактовці НДРС третього рівня є не що інше, як НДРС в наукових гуртках на випускаючих кафедрах. Із учасників НДРС третього рівня доцільно відбирати студентів для подальшого навчання в магістратурі інституту.

 

Список використаних джерел

1.      Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем. Перевод. с англ.-М., Мир 1981. 733 с.

2.      Лямец В.И., Тевяшев А.Д. Системный анализ. Вступительный курс.- 2-е изд., Харьков: ХНУРЕ, 2004-448 с.

3.      Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. С англ..- М.: Радио и связь, 1993.- 320 с.

4.      Саморай В.П. Основи нарисної геометрії – Х: ХІВС ім. І. Кожедуба 2001. – 194 с.

5.      Саморай В.П., Сівік О.Б., Прокопенко В.В. Теоретичні основи інженерної графіки – Х: ХУПС ім. І. Кожедуба 2010. – 144 с.

6.      Саморай В.П. Інженерна графіка – Х: ХТЕІ КНТЕУ 2009. – 212 с.

7.      Саморай В.П. Державна стандартизація системи конструкторської документації – Х: ХУПС ім. І. Кожедуба 2005. – 154 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info