zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ПЕРЕВАГИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПОПУЛЯЦІЯХ ПРІСНОВОДНИХ ЛЕГЕНЕВИХ МОЛЮСКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗІВ

 

Скок Т.Л.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

На примере популяций прудовика озерного (Lymnaea stagnalis Linné, 1758) и катушки роговой (Planorbarius corneus Linné, 1758) из разных ландшафтно-климатических зон Украины кратко описан комплексный статистически обоснованный способ исследования их размерно-возрастной структуры.

 

За даними різних закордонних дослідників тривалість життя L. stagnalis становить 1–5 років [9,10–12, 15], а P. corneus – 1–6 років [8, 13, 14]. Російські колеги [2] повідомляють, що представники обох цих видів характеризуються дворічним дициклічним життєвим циклом. Результати досліджень українських малакологів також суперечливі: одні з них вважають, що ці тварини живуть близько двох років [1, 5, 6], інші – близько п’яти [4]. Такі суттєві розбіжності у висновках дослідників можуть бути зумовлені, з одного боку, відмінностями кліматичних умов у різних ділянках ареалів, а з іншого – недосконалістю методів дослідження: відсутністю повної статистичної обробки даних та використанням єдиного методу популяційних досліджень – побудови частотних гістограм розмірно-вікового розподілу.

Тому пропонуємо досліджувати розмірно-вікову структуру популяцій прісноводних легеневих молюсків за наступною схемою. Вибірку особин розподілити за висотою (діаметром) черепашки на нормальному імовірнісному папері та частотних гістограмах і визначити кількість розмірних груп, надалі цю ж вибірку кластеризувати (мотодом k-середніх, де k – кількість розмірних груп) і встановити розмірні межі та чисельність кожного кластера (ANOVA) у пакеті комп’ютерних програм STATISTICA 6.0 [3].

У ході дослідження після описаної вище процедури ми все ж таки часто стикалися з проблемою «негативної смертності» [7], тобто такої, коли чисельність одно- або дворічок певного місяця виявлялася вищою, ніж попереднього, що в реальності не є можливим. Для деяких популяцій це траплялося на початку теплого сезону року, що пов’язано з неповним виходом усіх особин з анабіотичного стану, проте для всіх популяцій обох видів це явище обов’язково спостерігалося впродовж кількох місяців після зникнення найстаршої когорти – дворічок. Отже, дворічні особини в цей час усе ще не гинуть, а лише «зливаються» з генерацією однорічок. Останні характеризуються швидшим темпом росту, тому наздоганяють за розмірами дворічок, котрі ростуть уже повільніше. Такі прогалини кластерного аналізу можна виправити впровадженням процедури нелінійного згладжування, підібравши найбільш підходящі моделі регресії. При цьому сумнівні точки надмірної чисельності варто виключити з аналізу (до моменту зменшення її нижче рівня, що спостерігався напередодні виявлення «негативної смертності»). Різниця між практичною і теоретичною кількостями кластеру 1 (покоління однорічок) у вказаних точках вочевидь і буде тим залишком дворічок, котрий «сполучився» з однорічками в єдину сукупність. Таким чином ми зможемо кількісно розділити два найстарші покоління і більш точно дослідити до якого часу доживають дворічки обох цих видів.

Після всього спектру обробки даних по щомісячних вибірках ми з’ясовували сезонну динаміку вікового складу популяцій ставковика озерного і витушки рогової з таких стаціонарних пунктів: р. Тетерів (Радомишль Житомирської обл.), стариця р. Західний Буг (Сторонибаби Львівської обл.), р. Тясмин (Сміла Черкаської обл.), р. Інгулець (Садове Херсонської обл.). Для генерацій усіх популяцій обох видів моделі регресії аналогічні: для цьогорічок – це логарифмічно-поліноміальна модель з висхідною та спадною гілками, а для двох наступних поколінь – логарифмічна модель лише зі спадною гілкою. Отже, життєвий цикл обох видів є подібним. Одначе тривалість виділення дворічного покоління в окремий кластер у них різна. Так, у групах P.corneus із Радомишля, Сторонибаб та Сміли усі три когорти виділялися лише одноразово – у травні, а в групі з Садового – жодного разу (щомісяця наявні 2 когорти, що без використання регресійного аналізу помилково можна сприйняти за однорічність життя), в той час як у всіх групах ставковиків три кластери співіснують впродовж 1–2 місяців. Причину цього ми вбачаємо у формі черепашки цих тварин. Формувати новий оберт плоскоспіральної черепашки з віком дещо складніше ніж черепашки турбоспіральної, тому ріст дворічних витушок є сповільненим.

Якщо раніше дослідники з України та суміжних територій [1, 2, 5, 6] повідомляли, що дворічні ставковики і витушки трапляються у жовтневих та листопадових зборах, тобто живуть до 24–25 місяців, то за сучасних умов (наші дані) ймовірність того, що тварини цієї вікової категорії доживуть хоча би до вересня, прямує до нуля. За умов подальшого потепління клімату життєвий цикл цих молюсків змінюватиметься, напевне, в бік однорічності та моноциклічності у розмноженні, як це мало місце до зледеніння в карбоні та пермі [2].

 

Література

1.      Астахова Л.Є. Молюски родини Lymnaeidae Українського Полісся (фауна, екологія, біологія): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук.: спец. 03.00.09 «Зоологія» / Л.Є. Астахова. – К., 1998. – 24 с.

2.      Березкина Г.В., Старобогатов Я.И. Экология размножения и кладки яиц пресноводных легочных моллюсков. // Труды зоологического института АНСССР, 1988. Т. 174. 306 с.

3.      Крамаренко С.С. Математичні методи в екології. Навчальний посібник / С.С. Крамаренко. – Миколаїв, 2003. – 232 с.

4.      Левина О.В. Динамика размерно-возрастного состава популяций некоторых лимнеид в сезонном аспекте. // Моллюски. Их система, эволюция и роль в природе, сб. 5. Л.: Наука, 1975. С. 86 – 88.

5.      Стадниченко А.П. Прудовикообразные / Фауна Украины. – К., 1990. – Т. 29, вып. 4. – 289 с.

6.      Стадниченко А.П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины: Монография. – Киев: Центр учебной литературы, 2004. – 327 с.

7.      Шебанін В.С., Мельник С.І., Крамаренко С.С., Ганганов В.М. Аналіз структури популяцій. – Миколаїв: МДАУ. – 2008. – 240 с.

8.      Berrie A.D. Life-cycle of Planorbarius corneus (L.) // Nature. London, 1963. V. 198. P. 805–806.

9.      Brown K.M. Effects of experimental manipulations on the life history patterns of Lymnaea stagnalis appressa Say (Pulmonata: Lymnaeidae). // Hydrobiologia, 1979. V. 63. P. 165–176.

10.  Clessin S. Deutche Excursions-Mollusken-Fauna. // Nürnberg, 1884. V – 663 S.

11.  Coster W., Persoone G. Ecological study of the Gastropoda in a swamp in the neighbourhood of Ghen (Belgium). // Hydrobiologia, 1970. V. 36. P. 65–80.

12.  Frömmong E. Biologie der mitteleuropaischen Süsswasserschnecken. Berlin, 1956. 313 S.

13.  Hunter W.R. Studies on freshwater snails at Loch Lomond. // Glasgow univ. publ., Stud. Loch Lomond, v. 1, 1957. P. 56–95.

14.  Oldham C. Fecundity of Planorbis corneus. // Naturalist, 1930. P. 177–179.

15.  Schodduyn R. Observation biologiqest en microaquarium. // Ann. boil. lacustre, 1925. T. 14. P. 39–47.



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info