zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>вплив експлуатації Юріївського родовища на стан навколишнього середовища

 

Стельмах О.Р., Гоптарьова Н.В., Броніцька Н.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

 Івано-Франківський національний

 технічний університет нафти і газу

 

В статье рассмотрены проблемы влияния на окружающую среду процесса эксплуатации месторождения углеводородов. Выделены главные составляющие окружающей среды, на которые создается наибольшее влияние. Отмечены источники и типы загрязнителей относительно каждой составляющей природы. Предложены природоохранные мероприятия и сделан вывод относительно реального влияния на среду прямой производственной деятельности. Сделана оценка степени риска.

 

Юріївське нафтогазоконденсатне родовище розташоване на території Магдалинівського району Дніпропетровської області України.

Оцінка впливу на надра

У результаті розвідки та експлуатації в межах родовища відбулося техногенне порушення надр внаслідок буріння 30-ти свердловин середньою глибиною 1872м із загальним об'ємом вибурених гірських порід близько 5400 м3. Ступінь порушення геологічного середовища становить К = 4,26 х 10-4 %.

Найбільшого впливу геологічне середовище зазнало у період пошуково-розвідувальних робіт. Основними забруднювачами були бурові і тампонажні розчини, бурові стічні води і шлам, продукти випробування свердловин, господарсько-побутові стічні води. Вплив полягав також у фільтрації бурового розчину в гірські породи, що призвело до зміни їх фільтраційно-ємнісних параметрів.

Оцінка впливу на атмосферу

Основні джерела забруднення атмосфери пов’язані з УППНГ “Юріївка”. Це: підігрівач і котел, що викидають оксид азоту, двооксид азоту і оксид вуглецю. Сф в долях ГДК для цих речовин становить 0,4, тобто не перевищує нормативні показники. На межами санітарно-захисної зони концентрація становить: азоту двооксиду - 0,062, азоту оксиду - 0,182, вуглецю оксиду - 3,45 при ГДК 0,085, 0,40, 5,0 мг/м3 відповідно. При експлуатації родовища потенційними джерелами викидів забруднень в атмосферу можуть бути нещільні з’єднання фланців продуктопроводів, запірної арматури, технологічного обладнання.

Оцінка впливу на поверхневі та підземні води

Поверхневі та підземні води сформували єдиний водоносний комплекс, що є основним джерелом водопостачання для місцевого населення. Тому, ведеться постійний моніторинг при допомозі 1 спостережної свердловини і 4 криниць в найближчих селах. Аналізи проб води зі свердловини підтвердили задовільну якість. Проте, вода з криниць містить 80 мг/дм3 нітратів при ГДК 45 мг/дм3.

Оцінка впливу на ґрунти

У процесі експлуатації ґрунти зазнають механічного пошкодження та хімічного забруднення. Основними забруднювачами є нафта, конденсат, мінералізовані супутні пластові води, хімічні реагенти. Аналіз стану забруднення ґрунтів підтвердив їх задовільний стан.

Оцінка впливу на рослинний та тваринний світ

Основними джерелами впливу є транспортні засоби, будівельна техніка і механізми. Найбільший вплив пов’язаний із підготовкою бурових майданчиків, монтажем бурового і допоміжного обладнання, будівництвом доріг, трубопроводів та інших комунікацій. Це: вирубка рослинності, знищення трав’яного покриву, забруднення хімічними речовинами, погіршення санітарного стану лісових насаджень, механічні пошкодження дерев, загроза виникнення лісових пожеж. У штатному режимі роботи вплив на рослинний покрив в допустимих межах. Потенційну загрозу, що може призвести до загибелі тварин, представляють шламові амбари, факели, автодороги, лінії електропередач. Опосередкований вплив пов’язаний зі змінами абіотичних та біотичних компонентів середовища проживання тварин, що впливає також на розподіл, чисельність і умови відтворення організмів. Основними факторами опосередкованого впливу є знищення чи трансформація місць проживання тварин, шумовий вплив техніки, порушення існуючих шляхів щоденного та сезонного руху тварин, сама присутність людини.

Оцінка впливу на соціальне середовище

При дотриманні розмірів санітарно-захисної зони навколо об'єктів впливу, процес видобутку та збору вуглеводнів є безпечним для місцевого населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству. У межах впливу джерел забруднення довкілля житлова забудова відсутня.

Оцінка ризику діяльності

Результати оцінки виявили природні та техногенні чинники впливу на стан та формування змін природного середовища. Основне навантаження припадає на атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, рослинний покрив. На інші складові довкілля відмічається незначний вплив. Залишковий вплив на навколишнє середовище полягає у можливості перевищення ГДК забруднюючих речовин у атмосферному повітрі населених пунктів під час аварійних викидів. Отже, прогнозовані ризики щодо природного і соціального середовищ пов’язані тільки з аваріями при експлуатації родовища. Основною причиною аварій може бути корозійне чи зловмисне пошкодження продуктопроводів.

Дотримання техніко-технологічних вимог, проведення постійного нагляду і контролю за виробничим процесом та своєчасне впровадження запобіжних заходів дає можливість звести вплив на довкілля до мінімального.

 
Література

1.      Нимец М.В і ін. Технологическая схема разработки Юрьевского нефтегазоконденсатного месторождения (газовые горизонты)/ Звіт. - Київ: НВФ Декар, 1992. - 261 с.

2.      Кисель В.А і ін. Технологическая схема разработки Юрьевского месторождения/ Звіт. - Київ: УкрДІПРОНДІНафта, 1986. - 109 с.

3.      Нимец М.В і ін. Проект опытно-промышленной эксплуатации Юрьевского месторождения/ Звіт. - Київ: УкрДІПРОНДІНафта, 1980. - 108 с.

4.      А.2.2-1-03. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. – К.: Держкомбударх, 2004.- 20 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info