zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ISO – ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРУ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Таран І.Б., Мєсєчко І.М.

Україна, м. Маріуполь,

Маріупольський державний університет

 

В статье авторами рассмотрено использование специализированного ISO - графического редактора будущими специалистами дошкольного образования. Проведен анализ внедрения информационно-компьютерных технологий в систему подготовки педагогов, способствующие формированию информационной компетенции, вхождению студентов в международный научный и профессиональный мир.

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку державної політики України одним із пріоритетних завдань є розвиток інформаційного суспільства в державі та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя. У нормативно-правовій базі, а саме у Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» обумовлено впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), це дозволить активізувати процес професійної підготовки студентів спеціальності «Дошкільна освіта», роботу студентів, а також сприяти ефективному застосуванню навчального матеріалу.

Приєднання України до Болонського процесу ставить перед державними вищими навчальними закладами завдання підготувати професійних фахівців педагогічних спеціальностей високої кваліфікації з їх подальшим виходом на європейський ринок праці.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Протягом останнього десятиріччя проблема впровадження інформаційних технологій в освіту знаходилась у колі пошукових інтересів дослідників (А. Андрєєв, І. Богданова, В. Галузяк, Р. Гурін, М. Жалдак, Т. Койчева, А. Нісімчук, О. Падалка, І. Підласий, О. Шпак), які наголошують, що неможливо здійснювати підготовку майбутнього фахівця з дошкільної галузі освіти без використання новітніх інформаційних технологій. Майбутній педагог має володіти комп’ютерними технологіями.

Виклад основного матеріалу. До нововведень в дошкільній освіти відносять питання її інформатизації. В Базовому компоненті дошкільної освіти, який є Державним стандартом дошкільної освіти України, реалізується освітня лінія «Комп’ютерна грамота». Тому велику значимість набуває підготовка майбутнього фахівця із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій для удосконалювання його діяльності та направлену на впровадження в педагогічну практику під час занять з математики.

У Маріупольському державному університеті студентами спеціальності «Дошкільна освіта» в межах фахової підготовки вивчаються наступні навчальні дисципліни: «Основи інформатики», «Нові інформаційні технології», «ТЗН», «Комп’ютерні ігри в ДНЗ» та «Інформаційні технології в освіті та науці». Так під час вивчення дисципліни «Нові інформаційні технології» студентами готується творчий проект, який дає можливість студентам опанувати певними ЗУН; вони при виконанні практичних завдань проекту створюють за допомогою програм Microsoft Power Point, Microsoft FrontPage, а також ISO – графічний редактор.

Графічний редактор - це комп'ютерна програма, призначена для обробки графіки (фотографій, малюнків) або створення основи для малювання. Існують растрові і векторні графічні редактори. Растрові редактори призначені для роботи з растровими (точковими) зображеннями. Растр - точкова структура графічного зображення при поліграфічному і цифровому друці [1]. Iso відноситься до растрових редакторів.

Програма Іso написана в середовищі програмування Delphi 5 Enterprise компанії Borland, на мові Object Pascal. Object Pascal - це об'єктивно-орієнтована мова програмування, яка і є основою Delphi.

Зовнішній вигляд програми простий і зрозумілий студентам не технічних спеціальностей. Усі кнопки головного вікна мають так званий домашній стиль (Flat style). Тобто, при наведенні курсору на кнопку вона змінює свій вид, що робить таку кнопку набагато зручніше за звичайну. На додаток до цього, при наведенні курсору на кнопку (чи деякий пункт меню) в першій панелі рядка стану відображається назва цього елементу управління.

 

 

Рис. 1. – Робоча область графічного редактору ІSO

 

Рядок стану призначений для відображення різної інформації, яка може допомогти студентам при виконанні практичних завдань. Всього є 17 інструментів для малювання. У лівій частині вікна розташована панель симетрії, на якій знаходяться кнопки завдання різного стилю малювання для олівця і кисті (див. рис.1). У центрі головного вікна знаходиться робоча область. У лівому верхньому кутку робочої області - сам малюнок або чистий аркуш. По краях малюнка (чи виділеній області) розташовані вісім маркерів для швидкого керування малюнком за допомогою миші.

Основне призначення програми - це створення малюнків [1], які є для майбутніх вихователів засобами візуалізації подання інформації дітям. Для цього призначені тринадцять інструментів, за допомогою яких безпосередньо можна малювати фігури. У програмі можна застосовувати графічні ефекти (колірне перетворення, або деформація) для усього малюнка або для виділеної області.

Наведемо приклади робіт студентів спеціальності «Дошкільна освіта» МДУ:

 

  

Рис. 2. – Творчі роботи студентів в графічному редакторі ІSO

 

Висновки. За допомогою ISO – графічного редактору можна вирішувати завдання і проблеми завдяки запозиченню нестандартних алгоритмів, яких в програмі досить велика кількість. Це допомагає зберегти високу продуктивність програми і невеликий розмір при її широких можливостях, що робить її дуже привабливою для студентів педагогічних напрямків.

Завдяки умілому поєднанню застосування інструментів малювання і ефектів можна створювати воістину прекрасні речі. У програми видно явні переваги перед Paintbrush і деякими іншими комерційними редакторами. На нашу думку, ця програма набагато більше допомагає, покращує роботу і студентів і працівників дошкільних навчальних закладів.

 

Список використаних джерел

1. Комп’ютерна графіка. Графічний редактор та його призначення - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nazachot.ru/konspekty-urokov/173-kompyuterna-grafika-grafichnij-redaktor-ta-jogo.htmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info