zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВЇЗНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Цишнатій К.О.

Україна, м. Київ, Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова

 

Освещается влияние въездного туризма на развитие межкультурной коммуникации.

 

Highlights the impact of inbound tourism to the development of intercultural communication.

 

Ключові слова: в’їзний туризм, міжкультурна комунікація, спілкування, вербальні засоби спілкування, невербальні засоби спілкування.

В сучасному суспільстві туризм є однією із складових життя людей. Він не тільки допомагає відпочити, але й дає змогу культурно збагатитися та дізнатися багато нового і цікавого. Він відкриває перед туристами нові можливості спілкування з представниками різних етносів та культур. Показує не тільки культуру країн, а й дає можливість долучитися до її історії, традицій, звичаїв.

Метою даної статті є розкриття впливу в’їзного туризму на розвиток міжкультурної комунікації.

Цю тематику досліджували Воронкова В.Г., Кобзар Н.В., Ляховин О.Б., Пархоменко І.І. та Свентицька Н.В., у працях яких простежується зв'язок туризму з міжкультурними комунікаціями.

Вїзний туризм на сьогодні став головним чинником розвитку міжкультурної комунікації. Розширення кордонів і відкриття нових можливостей сприяє ефективній взаємодії представників різних культур. У зв’язку з цим питання міжкультурної комунікації набуває надзвичайної актуальності.

Вперше проблеми цього наукового напряму були позначені історичною школою Ф. Боаса на рубежі 19-20-х століть. З ім’ям Боаса пов’язані ідеї, які настільки важливі в розвитку міжкультурної комунікації, що вимагають поваги і толерантності по нормам, цінностям і типам поведінки інших культур. Сам термін «міжкультурна комунікація» був вперше запропонований в 1954 році Д. Трагером і Е. Холом. Завдяки Е. Холлу міжкультурна комунікація стала не тільки предметом наукових пошуків, але й самостійною навчальною дисципліною в багатьох вузах[3; C. 148].

Сучасна наука міжкультурну комунікацію визначає як взаємодію представників різних культур з метою досягнення взаєморозуміння. Сутність міжкультурної комунікації розкривається через зв'язок культури і комунікації, де провідну роль відіграє мова, як засіб спілкування та передачі культурної інформації [2; С. 2]. Адже мова та культура існують у нерозривному взаємозв’язку. Але при спілкуванні крім вербальних засобів передачі інформації слід враховувати й інші, такі як: спосіб вираження емоцій, передачі інформації через жести, міміку,звичаї, традиції, вірування. Тобто міжкультурна комунікація включає в себе як вербальні так і не вербальні засоби спілкування. Міжкультурна комунікація ставить перед собою перш за все завдання уникнення труднощів при спілкуванні та дослідження різних проблем, аналіз та передбачення можливих проблем та шляхи їх уникнення.

Завдяки туризму відкривається нові види і форми спілкування, головною умовою успішності яких є взаєморозуміння, терпимість і повага до різних культур. В’їзний туризм є важливою формою міжкультурних контактів. Міжкультурна комунікація в туризмі відображає не лише пошуки культурної єдності, а й тенденцію до збереження культурної своєрідності, тому туризм можна розглядати як форму міжкультурних контактів та як засіб збагачення культур [5; С. 2].

Завдяки туризму міжкультурні контакти стають частішими, а отже, міжнародна комунікація стає важливою складовою туристичної діяльності. Туризм став визначальним чинником соціальної та культурної інтеграції, він сприяє зміцненню єдності суспільства, поглиблює своїми засобами та можливостями знання конкретних людей та народів в цілому одне про одного, забезпечує культурні зустрічі та спілкування.

Рівень міжкультурної, міжсоціумної комунікації в туризмі визначається рівнем особистісного та цивілізаційного розвитку представників різних соціумів, які безпосередньо контактують між собою. Міжкультурна, міжособистісна комунікація не зникає після повернення туристів з подорожі, але триває в їхньому власному соціокультурному середовищі. Духовно й культурно збагаченні після подорожі туристи переносять міжкультурний комунікаційний процес у власний соціокультурний простір. Отже, для успішної міжкультурної комунікації у сфері туризму потрібно виявити та зафіксувати відмінності комунікативної поведінки представників різних культур та вивчити їх вербальні та невербальні коди [3; С. 149].

Туризм мотивує не лише пізнання інших культур, але й дає можливість осягнути власне місце в світі. Турист як представник окремої етнічної або соціальної спільноти є носієм самобутньої культури. Подорож дає змогу чіткіше зрозуміти своє «я». в полікультурному суспільстві туризм сприяє культурній ідентифікації людини та здатен створити підгрунття для міжкультурного діалогу. Адже подорожуючий долає культурні барєри через встановлення діалогу з представниками інших культур [4;].

Вже сьогодні туризм є сучасним фундаментальним інструментом комунікації між людьми, між природними і штучними системами, людиною і суспільством, людиною і владою. У сучасну епоху глобалізації і міжкультурної комунікації туризм як культуростворююча сила соціального буття є результатом довгої історичної еволюції, і носить достатньо розвинутий і самостійний характер, що дозволяє розцінювати його як активну культуростворюючу силу, що впливає на соціальні процеси. В історичній ретроспективі і в наші дні туризм не тільки виявися інструментом діалогу культур, що тягне за собою формування культурної спільноти країн і народів, але також є необхідність в діалог між культурами. Туризм виявився інструментом відсторонення реальності, що забезпечує формування культурної самосвідомості і виступає основою раціональної культури.

В цілому слід відмітити, що туризм став одним із значущих сучасних факторів протистояння викликам сучасного світу в умовах глобалізації і міжкультурної комунікації, тому виконує важливу місію у світовому гуманітарному розвитку. Туризм, таким чином, є надзвичайно багатоманітним явищем як і багатоманітна сама діяльність людини.  Туризм виступає як основне джерело і найвищий прояв людської свободи, потреба розвитку творчості і сутнісних сил особистості, самопізнання себе як суб’єкта туристичного процесу, виявлення самодіяльності індивіда, відтворення людини у всій її багатоманітності та розвитку міжкультурної комунікації культур та індивідів [1; С. 32].

Отже можна зробити висновок про те, що туризм активно впливає на розвиток життя людства, він дає змогу активно спілкуватися різним представникам культур з різних полікультурних світів. Цим він дає поштовх до розвитку міжкультурних комунікацій та обміну інформацією між туристами, а також поглибленому вивченню їх поглядів на життя, традицій, звичаїв, історії, вірувань. Сприяє вивченню як мови тієї чи іншої країни, так і невербальних засобів спілкування.

 

Список літератури:

1.      Воронкова В.Г. Розвиток туризму як соціального і культурного явища в умовах глобалізації та крос-культурної комунікації / В. Г. Воронкова // Наукові записки КУТЕП. – 2010. – Вип.8. – С.23-35.

2.      Кобзар Н.В. Готовність майбутніх менеджерів туризму до міжкультурної комунікації та її компоненти / Н.В. Кобзар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – № 14 (225). Ч.І. – 2011. – С. 48-52.

3.      Ляховин О.Б. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації у сфері туризму (на матеріалі української, російської та німецької мов) / О.Б. Ляховин // Усные записки Таврического національного университета имени В.И. Вернадського. – 2011. – №2. – Т.24(63), Ч. І. – С. 148-152.

4.      Пархоменко І.І. Культурний туризм в контексті концепції культурного капіталу / І.І. Пархоменко // Гілея : науковий вісник : Збірник наукових праць. – К., 2011. Випуск 55 (12). – 2011. – С. 144-152.

5.      Светницька Н.В. Міжкультурна комунікація як інтегративний компонент туристичної освіти / Н.В. Светницька // Вісник Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – 2012 – №4(239), Ч.ІІ. – С. 35-40.

6.      Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К.: Вища школа, 2002. – 195 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info