zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНВЕСТИЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

 

Уразова С.В.

Україна, м.Київ,

ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Украине остается вопросом стратегической важности. Реализация Инвестиционной реформы Украины направлена на активное привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику, формирование положительного инвестиционного имиджа Украины в мире, а также позиционирование её как финансового, политического и бизнес центра в Восточной Европе.

 

Проблеми інтеграції економіки України у світову систему, залучення іноземних інвестицій та їх ефективного використання досліджуються, починаючи з незалежності України. Про це свідчить чимала кількість науково-дослідних робіт таких вчених-науковців, як Адамової Б.Ю., Білошапки В.А., Вороніна В.П., Голенко Т.В., Дорошенко Г.В., Зельцер Е.Р., Леонова Д.А., Лисого І.В., Лук’яненко Д.Г., Нєженцевої О.В., Олійника Д.І., Онищенко М.М., Пересади А.А., Плотнікова А.В., Рогача А.І. та ін.

Одним з найважливіших факторів відродження економіки та її успішного функціонування є створення сприятливого інвестиційного клімату в країні. Україна відчуває гостру потребу в зовнішніх інвестиціях, оскільки всередині економіки виробляється низький рівень ВВП, і єдиним доступним джерелом залишається залучення зовнішніх інвестицій.

Сприятливий інвестиційний клімат визначається, перш за все, рівнем стабільності в країні – політичної, макроекономічної, фінансової, прогнозованістю змін у законодавстві. Нажаль, Україна має досить негативний інвестиційний імідж, що обумовлено нестабільністю політичного курсу та законодавства, корумпованістю державного апарату, нерозвиненістю ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу, макроекономічною нестабільністю, надмірним податковим навантаженням.

Проте, Україна володіє і низкою значних переваг, які, за умови проведення ефективної економічної та правової реформи, дозволять їй стати інвестиційно-привабливою країною. Серед них: значний природно-ресурсний потенціал, чимала кількість недостатньо використовуваних фізичних і людських ресурсів, високий рівень промислового виробництва, стратегічно вигідне географічне розташування, наявність одного з найбільших ринків Східної Європи, доступ до чотирьох з десяти європейських транспортних коридорів, 1/3 світових чорноземів, кваліфіковані і відносно дешеві трудові ресурси тощо.

Тому великі надії покладаються на Інвестиційну реформу в Україні, яка була розглянута і прийнята 6 квітня 2011 року. Загальною та основною метою цієї реформи є активне залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, формування позитивного інвестиційного іміджу України в світі, а також позиціонування України як фінансовий, політичний та бізнес центр у Східній Європі.

Структура Інвестиційної реформи включає 5 складових:

1.        ІнвестПРОПОЗИЦІЯ, основне завдання якої сформувати ефективний механізм участі українських інвестиційних проектів у міжнародному інвестиційному ринку. Її основними компонентами стануть «Національні проекти», за допомогою яких держава зможе практично реалізувати економічні реформи, та «Біржа інвестпроектів» - окремий системний механізм для підготовки і просування інвестиційних пропозицій на інвестиційному ринку. Практично всі «Національні проекти» є прибутковими і використовують бюджетні кошти на поворотній основі.

2.         ІнвестІНФРАСТРУКТУРА – передбачає створення системи інституцій і механізмів, що полегшать діяльність інвесторів в Україні. Один з компонентів інфраструктури - «Єдине інвестиційне вікно», що забезпечить персональний супровід інвестора на ринку з боку Укрнацінвесту, надання консультацій, сприяння у взаємодії з усіма державними і приватними особами в Україні, отримання необхідних дозволів і ліцензій, активів, необхідних для реалізації інвестицій. Іншими компонентами виступають «Український Банк Розвитку», «Фонд регіонального розвитку», «Фонд фінансування проектної документації», Система адміністрування «державних гарантій». Їх основними завданнями є оптимізація використання бюджетних видатків розвитку, забезпечення реалізації комплексних планів розвитку регіонів, фінансування на поворотній основі розробки документації для інвестиційних проектів, надання державних гарантій.

3.        ІнвестПАРТНЕРСТВО – нові механізми співпраці держави і приватних партнерів, зокрема зовнішніх інвесторів, які допоможуть мобілізувати наявні державні активи, оживити стратегічні підприємства, зокрема ті, що не підлягають приватизації. Ключовим компонентом стане «Центр Державно-приватного партнерства», що передбачає механізм партнерства між державою і приватними партнерами без втрати права власності.

4.        ІнвестМАРКЕТИНГ покликаний здійснити скоординовану систему заходів та розгорнути інформаційно-маркетингову кампанію, що суттєво вплине на покращення інвестиційної привабливості України в світі. Для реалізації даного напрямку буде запроваджено «Міжнародний інвестиційний форум» (під патронатом Президента України), участь у ключових міжнародних заходах, роуд-шоу інвестиційних проектів у головних світових фінансових центрах, проведення медіа кампаній, створення Investment Promotion Agency (Агентства із залучення інвестицій).

5.         ІнвестКЛІМАТ – формування відповідної законодавчої бази: Закону України “Про Індустріальні Парки”, Закону України “Про Національні Проекти”, Закону України “Про Інвестиційну Діяльність” (зміни), Закону України “Про Адміністрування Держгарантій”, Закону України “Про Застосування Бухгалтерської Звітності Міжнародних Стандартів”.

Передбачається, що результатом проведення Інвестиційної реформи стане: збільшення об’єму інвестицій до 80 млрд. дол. США протягом наступних 3-х років; зменшення щорічного відтоку прямих іноземних інвестицій з 15 до 10%; покращення суверенних рейтингів України - Doing Business Project Світового банку з 145 до 100 місця і Global Competitiveness Report Світового економічного форуму з 82 до 50 місця [1].

Проект «Ведення бізнесу» (Doing Business Project) був започаткований Світовим банком у 2002 році і дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності (що підвищують чи обмежують ділову активність) та їх застосування у 183 країнах, а також вибраних окремих містах.

Таблиця 1

Показники щорічного рейтингового дослідження Світового банку

«Doing Business Project» (рейтинг України) [2;3]

Рейтинг по категоріях

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Зміна рейтингу в 2013 р.

Ведення бізнесу

145

152

137

+ 15

Реєстрація бізнесу

118

116

50

+ 66

Отримання дозволів на будівництво

179

182

183

- 1

Реєстрація власності

164

168

149

+19

Доступ до кредитів

32

23

23

без змін

Захист прав інвесторів

109

114

117

- 3

Система оподаткування

181

183

165

+ 18

Міжнародна торгівля

139

144

145

- 1

Забезпечення виконання контрактів

43

44

42

+ 2

Ліквідація підприємств

150

158

157

+ 1

 

Рейтингове дослідження Світового банку щодо простоти ведення бізнесу в різних країнах є одним з орієнтирів для іноземних інвесторів. Тому, бажаний результат від проведення Інвестиційної реформи – підняти рейтинг України з 145 до 100 місця протягом 2012-2014 рр.

Певні кроки в цьому напрямку вже зроблені. В 2013 р. серед представлених у рейтингу 185-ти країн Україна піднялась на 15 позицій - з 152 на 137 місце. При цьому Україна в нинішньому році увійшла до першої трійки країн, які продемонстрували значне поліпшення у веденні бізнесу. Найбільший прогрес спостерігається у сфері реєстрації бізнесу, оподаткування та реєстрації прав власності.

Україна, володіючи значним внутрішнім ринком, розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, може стати одним із провідних реципієнтів інвестицій. Для цього необхідне не лише прийняття, а й практичне забезпечення реалізації Інвестиційної реформи. Крім того, вона потребує доповнення іншими інституційними реформами – податковою, судовою, земельною.

 

Список використаних джерел:

1.      http://www.ukrproject.gov.ua/ /Invest_Reforma_UKR

2.      Звіт Світового банку: Ведення бізнесу 2011 - http://www.un.org.ua

3.      Ease of Doing Business in Ukraine - http://www.doingbusiness.orgПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info