zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕЙТИНГУВАННЯ В ОЦІНЦІ РІВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСНОВНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ОБРАХУНКУ

 

Якубенко С.С.

Науковий керівник – Єрмійчук Н. І.

Україна, м. Чернівці,

Буковинський державний фінансово-економічний університет

 

Essence of reytinguvannya is in-process considered and corporate management, the modern methods of estimation of level of corporate management are presented, some aspects of improvement of method of rating estimation of corporate management an enterprise are offered.

 

На сучасному етапі розвитку українських підприємств корпоративне управління розглядається як фактор підвищення ефективності господарської діяльності. Методика визначення рейтингових оцінок дає змогу комплексно проаналізувати усі елементи існуючої системи корпоративного управління на підприємствах та диференціювати їх в залежності від рівня якості управління.

Дослідженням проблеми рейтингування в оцінці корпоративного управління підприємством присвячено багато публікацій та праць, зокрема таких вчених: Л. Долінський, О. Ковальчук, Я.С. Головіна, І.О. Лебідь, Л.О. Мозгова, О.В. Нусінова, Т.В. Момот, І. П. Шульга. В той же час проблема систематизації та аналізу основних методичних підходів до оцінювання системи корпоративного управління не є достатньо вивчена і потребує подальшого удосконалення з метою більш чіткої їх адаптації до діяльності вітчизняних підприємств.

Зміст окремих категорій рейтингування охарактеризовано у вітчизняних нормативно-правових актах. Так, згідно ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» під рейтингуванням слід розуміти діяльність із надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямовану на визначення кредитоспроможності об’єкта рейтингування, що може бути проведена рейтинговим агентством [1].

Рейтинг корпоративного управління - результат оцінки практики корпоративного управління компанії, пов’язаних із цим ризиків, інформаційної прозорості компанії, а також рівня захисту інтересів власників та інших зацікавлених осіб.

Оцінка рівня корпоративного управління суб’єкта господарської діяльності здійснюється з метою визначення відповідності принципів управління, які введені і використовуються в тій чи іншій компанії – загальноприйнятим принципам, які лежать в основі ефективного корпоративного управління і можуть застосовуватися в правових, економічних та політичних умовах [6].

Рейтингові оцінки корпоративного управління набули поширення на початку 2000-х років у зв’язку із корпоративними банкрутствами та скандалами в США та розвинених країнах Європи [2]. В Україні у 2004 році Українським інститутом розвитку фондового ринку було розроблено індекс корпоративного управління одночасно для макро- та мікрорівнів національної економіки. Рейтингове агентство «Кредит-рейтинг», отримавши статус уповноваженого агентства НКЦПФР, також розробило методологію оцінки рівня корпоративного управління, яку використовує на практиці [7, c. 26].

У світовій практиці оцінки якості корпоративного управління компаній застосовується методика присвоєння рейтингів. Розробкою методик оцінювання корпоративного управління, насамперед для країн з перехідною економікою, займалися агенство Standard&Poors, Інститут корпоративного права і управління РФ, Brunswick UBS Warburg, Російський інститут директорів та рейтингове агентство «Експерт-РА» тощо [3, c.28].

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poors, в основі діяльності якої лежать принципи достовірності, неупередженості та новаторства, протягом останніх 150 років є одним із світових лідерів в галузі аналізу ризиків. Рейтинг корпоративного управління базується на публічній і приватній інформації та передбачає проведення аналізу по двох наступних напрямках:

1.      Корпоративне управління в компанії: аналіз ефективності взаємодії між керівництвом, радою директорів і акціонерами компанії й іншими особами, що мають у ній фінансовий інтерес. Головним обєктом вивчення є внутрішня структура і методи корпоративного управління. Основна увага приділяється діяльності компанії та здійснюється її співставлення з кращими зразками світової практики.

2.      Корпоративне управління в країні: аналіз ефективності правової, регулюючої й інформаційної інфраструктури. Об’єктом вивчення є ступінь можливого впливу зовнішніх факторів макроекономічного рівня на якість корпоративного управління в тій чи іншій компанії [4, c. 150].

Основними компонентами методики рейтингу корпоративного управління компанії S&P є структура власності, відносини із фінансово зацікавленими особами, фінансова прозорість і розкриття інформації, структура і методи роботи ради директорів і керівництва компанії.

Рейтинг оцінювання ефективності корпоративного управління «GAMMA» є конкретизацією попереднього рейтингу. Аналіз GAMMA проводиться на рівні окремих компаній, та дає змогу визначити, якою мірою чинники сприятливі для розвитку практики корпоративного управління. При великій різноманітності методик оцінки ефективності корпоративного управління підхід, який використовується Standard & Poor’s, передбачає розгляд ситуації з фінансової точки зору, з позицій довгострокових акціонерних інвесторів. Враховуючи дану особливість ефективне корпоративне управління може бути визначене як взаємодія між менеджерами, директорами та акціонерами з метою здійснення стратегічного управління компанією і контролю над нею, нарощування акціонерної вартості, а також забезпечення того, щоб всі фінансово-зацікавлені особи отримували належні їм частки в доходах та активах компанії [5].

Рейтинг корпоративного управління (CORE-рейтинг) являє собою індивідуальний числовий показник, що дозволяє оцінити сукупність відносин, що склалися між акціонерами, членами ради директорів і правлінням компанії, між різними групами акціонерів та між усіма зацікавленими особами в процесі управління компанією [4].

Здійснюючи розрахунок CORE-рейтингу використовують 2 групи вихідних даних: інформація, що компанія розкриває привселюдно, і додаткова інформація, яку вона добровільно надає акціонерам; відповіді компанії на письмові запити надіслані інститутом дослідження.

При використанні даної методики оцінюються шість параметрів, які узагальнюють ефективність корпоративного управління на підприємстві [7, c. 26]:

1)      відсутність ризиків (вивід активів, трансфертні ціни, розмивання акціонерного капіталу (R1));

2)      розкриття інформації (терміни розкриття, повнота документів, що розкриваються публічно і по запиту акціонерів (R2));

3)      структура ради директорів і виконавчих органів управління (R3);

4)      структура акціонерного капіталу (R4);

5)      основні права акціонерів (R5);

6)      історія корпоративного управління (факти порушення прав акціонерів у попередніх періодах, аудиторські висновки тощо (R6)).

Узагальнюючий рейтинг визначається за формулою:

 

CORE = 0,45R1 +0,23R2 +0,1R3 +0,075R4 +0,069R5 +0,072R6                                      (1)

 

Результатом розрахунків за даною методикою є індивідуальний числовий показник. Максимальне значення (100%) відповідає характеристикам ідеальної компанії: у ній не утискаються права акціонерів, не порушуються вимоги законодавства і проводиться ряд заходів, спрямованих на підвищення стандартів корпоративного управління [7, c. 26].

Розглянемо також інтегральний індекс корпоративного управління Українського інституту розвитку фондового ринку (CGI).

Основним завданням індексу є визначення ступеню відповідності принципам корпоративного управління діючих в країні актів законодавства (законів та підзаконних актів органів влади), які стосуються питань корпоративного управління (визначення рівня корпоративного права в країні).

Індекс рівня розвитку корпоративного права в країні (CGI-1) може бути використано як самостійний показник в процесі оцінки розвитку ефективності правового забезпечення корпоративного управління в країні.

Друга складова інтегрального індексу – індекс рівня регуляторного впливу уповноважених органів влади на процес корпоративного управління в країні (CGI-2). Основним завданням індексу CGI-2 є оцінка ступеню та якості регуляторного впливу на базові процеси корпоративного управління, визначені в індексі (CGI-1).
Третя складова інтегрального індексу – індекс рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (CGI-3)
[2].

Розглянувши вище наведені методики рейтингової оцінки якості корпоративного управління компаній можна стверджувати, що їх відмінними рисами є: вихідні дані для здійснення рейтингу, кількість та склад параметрів рейтингу; рейтингова шкала та ін. Всі перераховані методики мають свої сильні та слабкі сторони, єдиної моделі системи корпоративного управління у світі не існує.

Таким чином, узагальнюючи вище наведені методики можна запропонувати наступні складові рейтингу корпоративного управління для оцінки вітчизняних підприємств:

1)      структура власності підприємства (структура акціонерів, контролюючі акціонери, можливість підтримки підприємства з боку акціонерів, інформація про власників);

2)      прозорість та доступність інформації;

3)      політика та механізм здійснення корпоративного управління підприємством;

4)      система контролю та управління ризиками корпоративного управління: виробничими, платіжними, ринковими;

5)      наявність корпоративних конфліктів та ступінь дотримання прав акціонерів;

6)      історія корпоративного управління компанією (випадки порушення прав акціонерів та шляхи їх подолання, врегулювання спорів, судові процеси та їх тривалість).

Отже, результативне та ефективне корпоративне управління є важливим елементом ефективної ринкової економіки на сучасному етапі світових економічних відносин. Для оцінки якості корпоративного управління використовуються різноманітні методики, які мають різний рівень застосування та визнання у світі. Пошук найбільш досконалих системних показників та факторів в системі корпоративного управління триває та потребує подальшого дослідження. Зокрема, для українських підприємств необхідно враховувати існуючі особливості та умови їхньої діяльності для розроблення ефективної рейтингової моделі оцінки корпоративного управління.

 

Список використаних джерел та літератури:

1.      Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР

2.      Головіна Я.С. Методика оцінки якості корпоративного управління в українських банках: [Електронний ресурс] / Я.С. Головіна – 2011 - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VUABS/2011_1/30_03_05.pdf

3.      Долінський Л. Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – №6. – С. 28-32

4.      Корпан О. Методичні аспекти рейтингового оцінювання системи корпоративного управління підприємством / О. Корпан // Економічний аналіз – 2011 - № 9(3) – С. 149 - 152

5.      Мозгова Л.О. Методичні підходи до оцінки якості корпоративного управління підприємством: [Електронний ресурс] / Л.О. Мозгова – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php_operation=1&iid=401

6.      Методологія оцінки корпоративного управління: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/img/Methodology/RCG_method.pdf

7.      Шульга І.П. Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І.П. Шульга // Фондовий ринок – 2010 - № 3 – с. 25-29Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info