zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ: ІСТОРИКО-ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Юрченко Ю.В.

Україна, м. Докучаєвськ,

Загальноосвітня школа I-III № 4

 

В данной статье рассматривается историко-дидактический аспект развития креативного мышления учеников. Раскрываются различные подходы к определению понятия креативности и мнение ряда ученых по изучению этой темы.

 

This article examines the historical and didactic aspect of the development of creative thinking of students. Revealed different approaches to the definition of creativity, and the view of some scholars to study this topic.

 

Розвиток сучасного суспільства має потребу у спеціалістах, які не лише будуть мати загальну ерудицією, міцні знання, а які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до розв’язання певних проблем. Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011 р.) навчально-виховний процес має забезпечити всебічний розвиток дитини як цілісної творчої особистості [4].

Отже, головним завданням закладів освіти є формування розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом всього життя, уміти застосовувати знання у нестандартних ситуаціях. У цьому контексті йдеться про розвиток креативного мислення учнів [6].

В різні епохи ставлення до творчості змінювалося кардинально. У Стародавньому Римі автор був безправний, цінувався лише матеріал. У Середні століття і значно пізніше творець був прирівняний до ремісника. Творець повинен був заробляти на життя іншим шляхом. І лише в XIX ст. художники, літератори, вчені та інші представники творчих професій отримали можливість жити за рахунок продажу свого творчого продукту.

Креативність - творчі здібності, які можуть проявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні та характеризувати як особистість в цілому, так і продукт діяльності цієї особистості. Креативність - це процес подолання відсталості в мисленні, почуттях, спілкуванні. Креативна людина завжди більш терпима до оточуючих: вона готова визнати, що звичний для неї спосіб поведінки, може бути, не найкращий, але прийнятий ним саме в силу звички; що кожна людина живе у своєму світі і бачить цей світ по-своєму, самостійно , а не так, як їй диктують ті, хто його оточують [1, с. 87].

Вперше поняття «креативність» (творча обдарованість) використовував Д.Томпсон в 1922 р., позначивши цим терміном здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислення. Вивчення творчої обдарованості почалося в 50-х роках ХХ ст., коли поняття «креативність» було введено в психологічну науку.

Дж. Гілфорд був першим дослідником в галузі креативності та творчої обдарованості. Під креативністю він «розумів загальну здатність до творчості; це здатність людини породжувати незвичайні ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення» [3, с.173]. Дж. Гілфорд вважав, що креативність та творчій потенціал можуть бути визначені як сукупність здібностей та інших рис, які сприяють успішному творчому мисленню [2].

У своїх працях Дж. Гілфорд виділяє шість критеріїв щодо визначення креативності [3]: здатність до знаходження і постановки проблеми; здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на стимули нестандартно; здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі; здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу.

Вчені Ф. Баррон і Д. Харрінгтон (1970-1980 р.р.) узагальнюючи результати досліджень з визначення креативності дійшли таких висновків [8]:

1.      Креативність – це здатність адаптовано реагувати на нові підходи та результати. Це дозволяє також усвідомлювати нове у пізнанні, хоча сам процес може носити як свідомий, так і несвідомий характер.

2.      Створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця і сили його внутрішньої мотивації.

3.      Специфічними властивостями креативного процесу, результату та особистості є їх оригінальність, спроможність, адекватність певному завданню.

4.      Креативний результат може бути різний за природою: нове вирішення проблеми в математиці, відкриття хімічного процесу, створення музики, картини чи поеми, нової філософської чи релігійної системи, інновація в юриспруденції, економіці, свіже рішення соціальних проблем тощо.

В.О. Рогозіна розглядає креативність як особистісну характеристику, але не як певний набір особистісних рис, а як реалізацію людиною власної індивідуальності. Вона відокремлює такі процесуальні характеристики креативності:

a)      креативність розкривається в процесі суб'єкт-суб'єктної взаємодії;

b)      креативність у певній формі завжди адресується іншій людині [7].

Розвивати креативність необхідно зі школи і це повинно стати основним завданням шкільного навчання і виховання. При цьому стереотипність традиційних форм навчання не може сприяти її вирішенню. «Зайва регламентація шкільної навчальної діяльності, відсутність індивідуального підходу, стандартність програм, орієнтація на середнього учня негативно впливає на психіку творчо обдарованих дітей», - вважав В.Н. Дружинін [5, с. 36]. Така система діє на психіку кожної дитини, не дає можливості активізувати та розвивати креативну особистість. Учитель має спонукати учнів до творчої діяльності. Креативне навчання передбачає індивідуально-орієнтовану роботу вчителя з учнями. Креативне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня. Він організовується як живий контакт партнерів, зацікавлених один у одному та в справі, якою вони займаються разом. Креативне навчання має характерну рису – навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач.

 

Література

1.      Алиева К.Р. Психология формирования творческого потенциала личности. – СПб: 2009.

2.      Генотип. Среда. Развитие: Монография / М.С. Егорова, Н.М. Зырянова, О.В. Паршикова, С.Д. Пьянкова, Ю.Д. Черткова: Монография М.: ОГИ, 2004. -576 с.

3.      Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. – М. Прогресс, 1969. – С.433 – 456.

4.      Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс]: zakon.rada.gov.ua/go/1392-2011-п.

5.      Дружинин В.Н. Когнитивные способности: структура, диагностика, развитие / Н.В. Дружинин. – М.: ПЕР СЭ, Спб.: ИМАТОН-М, 2001. – 224с.

6.      Мартьяненко В.Ф. Введение в философию: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. – Мн.: БГУ, 1986 – 124. с.

7.      Рогозіна В.О. Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 1997. – №2. – С. 8–10.

8.      Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии / К.А. Торшина // Вопросы психологии. 1998. - № 4Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info