logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

 

Дорога С. П.

Україна, м. Конотоп

Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Статья посвящена вопросам формирования логического мышления на уроках математики. Автор акцентирует внимание на значительном сокращении возможностей формировать логическое мышление учащихся в связи с неоправданным уменьшением количества часов на изучение математики в общеобразовательной школе. Указанная причина приводит к усложнению задачи реализации личностно ориентированного подхода в обучении, формализации восприятия математических знаний учащимися. Ключевые слова: математика, логическое мышление, математическая речь, личностные качества, математические термины, умения и навыки.

 

Випускник сучасної школи, а тим більше вищого навчального закладу повинен мати певні особистісні якості, а саме:

·  гнучко адаптуватися  в невпинно  змінних життєвих ситуаціях, самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для розв’язання різнопланових проблем, щоб протягом усього життя мати змогу найти своє місце в суспільстві;

·  самостійно критично мислити, вміти бачити виникаючі в реальному житті труднощі й шукати шляхи раціонального їх подолання, використовуючи отримані знання та сучасні технології; чітко уявляти, де і яким чином набуті ним знання можуть бути використані в оточуючому житті; бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

·  грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження певної задачі факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, співставляти з аналогічними чи альтернативними варіантами досліджень, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки і на їх основі виявляти і вирішувати нові проблеми);

·  бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, уміти працювати в команді в різних галузях, попереджаючи конфліктні ситуації;

·  самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, культурного рівня.

Велику роль у становленні перелічених особистісних якостей та формуванні цілісного світогляду випускника загальноосвітньої школи  відіграє вивчення шкільного курсу математики.

Аналіз проблем  підготовки  абітурієнтів до вступних іспитів з математики,  а в минулому році – підготовки випускників шкіл до незалежного зовнішнього тестування свідчить про наявність таких проблем:

1. Випускники шкіл мають певні успіхи в оволодінні фактологічним матеріалом – області, яка потребує відтворення готових знань і застосування їх у знайомій ситуації.  Нетрадиційна постановка питань помітно знижує рівень їх відповідей. Змістовна частина отриманих у школі математичних знань не набуває рівня опанованих фундаментальних понять, принципів і законів, залишаючись, у кращому випадку, інформацією, яку абітурієнт може відтворити.

2. Інтелектуальні вміння, що дозволяють проводити логічні розумові операції  і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки при розв’язуванні задач, сформовані на недостатньому рівні.

Практика свідчить, що недоліки математичної підготовки абітурієнтів пов’язані з тим, що вчителі недостатньо приділяють уваги розвитку культури математичного мовлення, повному усвідомленню математичних понять та термінів, зупиняються на формальному вивченні теорем та математичних формул. Деякою мірою формалізоване сприйняття математичних знань пов’язане із значним скороченням годин на вивчення математики в школі.

Наприклад, вивчаючи формули скороченого множення, абсолютно недопустимо запам’ятовувати їх тільки у вигляді

 чи .

Учень повинен усвідомлювати, що змістом літер і може бути довільне число чи довільний раціональний або ірраціональний вираз. Тому кожна формула повинна сприйматися через правило «квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого виразу на другий плюс квадрат другого виразу», «різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму». Для швидкого сприйняття наведених правил учень повинен усвідомлювати, що сума – результат дії додавання, різниця – результат дії віднімання, добуток – результат дії множення. Хвилини уроку, витрачені на усвідомлення учнями кожного слова та його місця в наведених правилах, не будуть марними. Це дасть можливість застосовувати учням наведене правило в більш складних, нестандартних випадках.

Коли випускник школи повторює правила виконання дій із степенями й при цьому робить помилки при розв’язуванні прикладів, іноді доводиться констатувати той факт, що ідентифікація дії, яку йому необхідно виконати, не доведена до автоматизму. Тобто знову маємо наслідок недостатньої уваги вчителя до розвитку математичного мовлення та вміння пояснювати.

Одержання правильного результату на уроках математики не повинно бути самоціллю. Педагог повинен формувати вміння пояснювати й обґрунтовувати свої думки.

  Виявлення різноманітних зв’язків, що існують між різними математичними твердженнями, є важливим моментом у процесі здобуття математичних знань. Особливу роль у систематизації знань відіграє виявлення тих ланцюжків, які ведуть від загальних положень, теорем до тверджень, необхідних для розв’язування задач. Такі ланцюжки проясняють, виділяють внутрішню структуру теорії. Але, що ще важливіше, вони міцно прив’язують її до фактів, до конкретної задачі. Тим самим теорія перетворюється на засіб орієнтації, на передумову пояснення й розуміння.

Оволодіння навичками пояснення й обґрунтування математичних тверджень – результат систематичної кропіткої роботи вчителя по формуванню математичних знань учнів та навичок логічного мислення.

Для розв’язання цієї задачі доцільно вчити самостійно складати означення того чи іншого математичного об’єкта, самостійно ідентифікувати об’єкти, спираючись на означення, ставити питання однокласникам по суті об’єктів, що вивчаються, прогнозувати властивості цих об’єктів, намагатись ці властивості доводити. Вчитель повинен показати учням, що правильно, але по-різному сформульоване означення одного й того ж математичного об’єкта може містити різну інформацію. Наприклад, «квадрат – це прямокутник, у якого всі сторони рівні». Отже, квадрат має всі властивості прямокутника. Означення «квадрат – це ромб, у якого всі кути прямі» інформує про те, що квадрат має всі властивості ромба.

Робота вчителя над опануванням учнями навичок математичного мовлення, над формуванням уміння логічно мислити та обґрунтовувати свої думки дає можливість учням усвідомити свої здібності й потреби, формує в них повагу до позиції оточуючих людей, уміння слухати опонента, цінувати культурну та творчу діяльність, розвиває комунікативні навички, виховує вміння та прагнення вчитися.

Сьогодні з упевненістю можна сказати, що теперішній студент потребує знань, практичних та інтелектуальних вмінь для самоствердження, самореалізації. Такої  позиції серед учнів загальноосвітніх шкіл ще не сформовано. Думаю, доцільно застосувати всі можливі засоби, в тому числі й на уроках математики, щоб кожен учень мав змогу відчути себе особистістю, мав упевненість у своїх силах та можливостях. Особистісно-орієнтоване навчання зі збільшенням годин на вивчення математики в загальноосвітній школі з вирішенням поставлених проблем обов’язково сформує в школі учня творчого, учня успішного, учня перспективного.

Література

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы поыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272с.

2. Искусство правильно мыслить: Кн. Для учащихся ст. классов. – 2- е  изд.; перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 240с.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet