logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Ільницька О.Л.

Україна , м. Житомир, Національний аграрний університет

 

Финансовые ресурсы есть основой всей хозяйственной деятельности предприятия: они помогают формированию   материально-технической базы в достаточных объёмах, обслуживают бесперебойное производство, дают возможность вовремя рассчитаться с партнёрами и как следствие –обеспечивают высокий уровень платежеспособности и деловую репутацию. Последние годы единственным путём выхода аграрного сектора экономики из кризиса есть внедрение государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 

При функціонуванні підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу і використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування , оптимізується структура капіталу , проводяться розрахунки з постачальниками матеріально - технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства. Це стає парадоксальним без наявності певних факторів виробництва, тобто ресурсів. Дефіцит ресурсів (або їх обмеженість) призводить до зниження випуску кінцевого продукту.

 До основних елементів, без яких здійснити будь - який процес неможливо, належать предмети праці, засоби праці, праця людей та інформація. Процесний підхід до класифікації ресурсів базується на їх групуванні відповідно до основних елементів процесу. За цією ознакою виділяють ресурси засобів праці (матеріальні й нематеріальні), ресурси предметів праці, трудові та інформаційні ресурси. Питаннями ресурсного забезпечення підприємств займаються такі видатні вчені як: В.Андрійчук, С.Покропивний. В.Нелеп, І.Петрович та багато інших.

 Фінансові, ресурси є основою усієї господарської діяльності підприємства: вони сприяють формуванню матеріально-технічної бази в достатніх обсягах, обслуговують безперебійне виробництво, дають можливість вчасно розраховуватися з партнерами, і як наслідок - забезпечують високий рівень платоспроможності та найкращу ділову репутацію. Тому, успішне вирішення головних фінансових проблем, які виникають перед сільськогосподарськими товаровиробниками, закладене у якісному підході до розв'язання наступних питань:

-                            вибір альтернативних шляхів формування початкових фінансових ресурсів;

-                            дотримання оптимальних розмірів фінансового забезпечення в процесі господарювання;

-                            застосування різних шляхів інтенсивного прирощення початково вкладених коштів.

Здійснюючи господарську діяльність, товаровиробники використовують та примножують фінансові ресурси, що визначає величину прирощених джерел фінансування на певну дату. Ці джерела у функціонуючих підприємств представлені як власними коштами, так і позиченими у фінансових установ чи залученими від господарських партнерів та засновників.

Подальший розвиток агропромислового виробництва неодмінно пов'язаний з його техніко-технологічним переозброєнням. Кризовий стан галузі значною мірою зумовлений істотними недоліками в матеріально-технічному забезпеченні, різким погіршенням платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників. Зниження ресурсного потенціалу негативно позначається на обсягах виробництва сільськогосподарської продукції, на темпах оновлення сільськогосподарської техніки. Капітальні вкладення в АПК за останні роки зменшилися більш як на 40%.

Недостатнім є нині матеріально-технічне забезпечення переробних підприємств, що призводить до значних витрат сировини, стримує глибоку її переробку, зменшує можливості розширення асортименту продовольчих товарів.

Низький рівень забезпеченості матеріально-технічними ресурсами та неповне використання природного і виробничого потенціалів у сільському господарстві викликані також істотними недоліками структури господарського комплексу країни, причинами соціально-економічного характеру. В Україні повільно розвивається машинобудування для потреб аграрної сфери та будівельної індустрії на селі.

Останніми роками єдиним шляхом виходу аграрного сектору економіки з кризи практично всі визнають необхідність упровадження державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. У більшості країн держава бере активну участь у фінансуванні і кредитуванні сільськогосподарської діяльності шляхом державного регулювання цін та надання державних субсидій. Зокрема, фінансування аграрного виробництва у США здійснюється за рахунок державної фінансової підтримки з використанням коштів федерального бюджету та громадських ресурсів, а також за рахунок приватних кредитів ; сільськогосподарські підприємства Польщі користуються підтримкою Державної Агенції Реструктуризації і Модернізації сільського господарства ; у Швеції сільськогосподарські товаровиробники одержують державні субсидії шляхом відшкодування частини їх витрат через щорічне фіксування гарантованого рівня цін і виділення коштів на їх підтримку . В реальності фінансові кошти витрачаються на підтримку конкурентного середовища - стабілізацію обсягів виробництва на рівні внутрішнього та зовнішнього попиту на сільськогосподарську продукцію. Наприклад, у США та Франції цілою системою економічних заходів і системою цільових Програм (починаючи від розміщення виробництва відповідно до біокліматичної взаємокомпенсації регіонів і закінчуючи інтервенцією на ринках і квотуванням виробництва) з випередженням на рік гарантується конкурентний рівень ринкових цін (за даними Центру сільськогосподарської та продовольчої політики - падіння цін лише до 2%). Разом з тим, фермери постійно працюють над удосконаленням організації виробництва, його керування, технологічних процесів і, як результат, - надзвичайно високі врожайність культур, продуктивність тварин, якість продукції, низька її собівартість.

В Україні також діють ряд державних програм фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу в цілому та фермерських господарств і виробників продукції рослинництва та тваринництва зокрема.

За винятком деяких підприємств, усі надії щодо результативного господарювання покладаються на дотації, пільгове кредитування технологічних процесів, субсидування експорту надлишків продукції (відповідно, маючи великі витрати держави на цій операції) і тому подібне.

Механізм пільгового кредитування в своїй основі  передбачає компенсацію з бюджету комерційним банкам різниці, яку вони витратили внаслідок кредитування за неринковими (пільговими) процентними ставками.

Ідея пільгового кредитування і дотації сільського господарства України розглядається як базова - як селянами, так і всіма, хто причетний до керування цією галуззю.

Кожна країна, вирішуючи питання державної підтримки вітчизняних сільгоспвиробників, виходила і виходить зі своїх фінансових можливостей. Тому, наприклад, у США з 30-х і до початку 70-х років щорічна державна підтримка складала лише 0,5-0,7 млрд. доларів і тільки в 80-90-і роки досягла 60 млрд. доларів (50% - на продовольчу допомогу 50 млн. малозабезпечених американців як спроба субсидування харчової промисловості США, а відповідно, і розширення попиту на 30 млрд. дол.; 25% - на закупівлю надлишків сільськогосподарської продукції у фермерів з метою утримання закупівельних цін і гарантування прибутковості фермерів; 25% - на фінансування інших державних сільськогосподарських програм).

Одним із завдань державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника в кожній розвинутий країні є стабілізація обсягів виробництва на рівні сукупного попиту (внутрішні потреби плюс експортні угоди) на сільськогосподарську продукцію (відхилення 4-7% від потреби). У результаті гарантується підтримка конкурентного середовища, а відповідно, стабільні закупівельні ціни на продукцію аграрного сектору. В ситуації ринкової стабільності пільгове кредитування розглядається як одноразова акція спрямована на вирішення проблеми поповнення оборотних коштів в області АПК до повного освоєння ними виробничих потужностей на рівні сукупних потреб держави. Комерційні банки при цьому нічим не ризикують - суми кредитів буде повернуто товаровиробниками, і пільгову різницю буде компенсовано державою.

Протягом 2007 року в аграрний сектор економіки залучено 10,8 млрд. грн. кредитних ресурсів, що на 31% більше, ніж було залучено у відповідному періоді попереднього року. З них короткострокових – 5,9 млрд. грн., середньострокових – 4,9 млрд. гривень. Із загального обсягу залучено пільгових кредитів майже 6 млрд. грн., в тому числі короткострокових – 4,5 млрд. грн., середньострокових – 1,5 млрд. гривень.

Але чим більше кредитних пільг, тим більша ймовірність підтримки неконкурентного середовища, а отже, збитковості сільськогосподарської діяльності. Створення конкурентного середовища (стабілізації виробництва на рівні сукупного попиту) сприятиме  вирішенню питання щодо надання кредитів взагалі та пільгових - зокрема. Без стабілізації виробництва залучення кредитів банків України при варіаціях виробництва до 50% є безнадійною справою через неконтрольоване поводження ринкових цін. З цієї причини банки України не в змозі знизити до цивілізованого рівня процентні ставки за користування кредитом.

За сучасних умов нестабільності зовнішнього середовища й конкурентної боротьби вітчизняні сільськогосподарські підприємства повинні не тільки концентрувати свою увагу на власних внутрішніх проблемах, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дозволила б їм адаптуватися відповідно до змін , які відбуваються в зовнішньому оточені . У зв’язку з цим особливого значення набуває необхідність розробки стратегії управління фінансовими ресурсами, адекватної стратегічним цілям і завданням підприємства.

Стратегія сільськогосподарського підприємства і стратегія управління фінансовими ресурсами розвиваються і закріплюються як єдине ціле, що передбачає наявність високого ступеня  компетентності керівників , можливість вирішення загальних стратегічних завдань з точки зору перспектив розвитку підприємства. А сама необхідність повернення взятих в тимчасове користування коштів примушує керівника підприємства приймати заходи до підвищення ефективності виробництва і, отже, прискорення відтворювального процесу. Ступінь впливу кредиту на швидкість обороту фондів більш помітна в сфері обігу, де залучення в оборот кредитних ресурсів дозволяє прискорити платежі і тим самим прямо впливає на скорочення часу обороту.

Список літератури:

1.      Болдуєв М.В. Формування регіональної аграрної політики в Україні та забезпечення розвитку //Економіка та держава. – 2007.– №3.– С.14-16.

2.      Паєнтко Т.В. Фінансовий механізм економічного зростання в Україні та ключові показники оцінки його функціонування //Економіка та держава. – 2007.– №3.– С.11

3.      Плеханов Д.О. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві//Економіка та держава. – 2007.– №9.– С.82-86.

4.      http://www.president.gov.ua/rus/activity/zayavinterv/performance/133884855.htmlПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet