logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕСТУВАННЯ В СВІТЛІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ


Маслова О.В.

Україна, м. Конотоп,

 Конотопський інститут Сумського державного університету

 

Статья посвящена проблемам введения тестового контроля знаний учащихся и студентов в системе образования. Акцентируется внимание на необходимости сохранения отечественных традиций при внедрении передового опыта европейских стран в свете присоединения Украины к Болонскому процессу. Ключевые слова: тестирование, содержание образования, образовательная система, инновации.

 

Актуальність проблеми зумовлена стратегічним завданням державної освітньої політики, визначеним у Національній доктрині розвитку освіти.  Важливою вимогою є розбудова освіти в контексті нових запитів і можливостей, осучаснення й модернізація всіх її складових. Зміни, які відбуваються у світлі приєднання України до Болонського процесу, обумовлюють необхідність реформування системи освіти в нашій країні, її конкурентоспроможності  в світовому освітньому просторі. Процес реформування освіти є складною, довготривалою справою, але в контексті глобалізації зміни неминучі. У травні 2005 р. Україна приєдналась до Болонського процесу й чітко визначила орієнтири на входження в європейський освітній і науковий простір. 

Метою цієї статті є розгляд наступних питань: яким бути тестуванню, які проблеми мають вирішити освітяни та суспільство для його успішного впровадження, визначення загальних аспектів, необхідних для розробки методики тестування. Для того, щоб зрозуміти, яка роль відводиться тестуванню, необхідно розглянути визначні концептуальні засади. По-перше, зміст навчання потребує оновлення та зміни спрямованості навчального процесу. Неможливо навчити людину на все життя, технології оновлюються швидше, ніж здійснюється процес навчання. По-друге, в інформаційному суспільстві знання стають безпосередньою продуктивною силою. Студент повинен набути важливої компетенції шляхом застосування знань. По-третє, заміна авторитарної педагогіки на особистісно-орієнтовану створює умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного мислення. Освіта має набути інноваційного характеру, звідси – необхідність сприйняття та творення змін особистістю.

Модульно-рейтингова система є спробою замінити традиційну систему оцінювання студентів на змістовні модулі та тестування, що дає можливість студентам набрати відповідну кількість балів та уникнути складання заліків та іспитів у разі погодження на оцінку відповідно до отриманих балів або покращення своїх результатів під час іспитів. В цьому є переваги, а саме: студенти зазнають меншого стресу та психологічного навантаження під час сесії, систематично працюють протягом навчального семестру. Крім того, прозорість оцінювання та можливість обирати завдання певного рівня складності є суттєвим плюсом.

 Але нова організація навчального процесу поставила перед викладачами й багато запитань, які вимагають широкого обговорення  в освітянському середовищі. І саме зараз, коли йдуть дискусії в країні стосовно тестування та оцінювання рівня знань, набутої компетенції школярів та студентів, що безпосередньо пов’язано з якістю освіти взагалі, бачення викладачами не тільки позитивних, а й певних негативних моментів може запобігти закладенню в нову систему навчання старих проблем. Чітке знаходження відповідей на поставлені практикою питання в різних нововведеннях, а не тільки позитивна емоційна підтримка цих нововведень дасть змогу створити умови для розвитку дійсно якісної освіти в нашій країні.

У той час, коли ми намагаємось привести систему освіти в відповідність до європейських стандартів, враховуючи особливості нашої національної освіти, інші європейські країни вже давно обговорюють існуючі проблеми тестування, яке ми беремо за зразок для впровадження в Україні. Якщо ми не будемо крокувати разом з іншими країнами в обговорюванні цих проблем, а будемо фокусувати наші зусилля тільки на пропаганді та впровадженні нововведень з тестування, в той час як роз’яснювальна робота зараз також є надзвичайно важливою, оскільки відчувається все-таки недостатня кількість детальної інформації, то ми ризикуємо не лише відстати в етапах свого розвитку, а й знову закласти в нову систему  проблеми попередньої.

Українська освіта має суттєві переваги перед системами освіти західних країн. Хоча зовнішнє тестування є нововведенням у нас, воно ще не має такого чіткого та відпрацьованого механізму, який мають європейські країни, й саме це надає Україні можливість узяти до уваги існуючий негативний досвід. Нам легше вже зараз внести зміни в цей механізм на етапі його створення, ніж тоді, коли він стане відпрацьованим та злагодженим, тобто ми маємо певні умови, щоб бути на крок попереду західних країн.

Істотна перевага української освітньої системи – високий людський та науковий потенціал. Загальновідомим є факт, що через певну соціально-політичну та економічну ситуацію в країні велика кількість спеціалістів виїхала за кордон, де із задоволенням надавали роботу фахівцям високого рівня підготовки. На хвилі нововведень та відмови від традиційної освіти потрібно докласти зусиль для збереження того, що саме в старій системі робило наших фахівців широко визнаними в тій чи іншій галузі, тобто потрібно не категорично відмовлятися від існуючих освітніх традицій, а також глибоко вивчати  вітчизняний досвід, щоб створити дійсно якісну нову парадигму освіти, яка б відповідала соціально-психічному характеру українця.

Саме зараз викладачі вищих навчальних закладів, щоб створити підґрунтя для якісної вищої освіти, повинні взяти безпосередню участь в обговоренні проблем середньої школи, зокрема питання тестування, оскільки невирішені питання автоматично переходять до наступної ланки освіти.  Це стосується незалежного тестування, яке визначає рівень знань та сформованість умінь та навичок випускників шкіл. За результатами оцінювання в середній школі випускників приймають до вищих навчальних закладів. Це повністю змінює напрямки роботи викладачів вузів, вимагає іншого підходу до написання навчальних посібників, розробки різних курсів, оцінювання студентів вищої школи тощо.

Викладачі вищих навчальних закладів не можуть бути байдужими до якісного наповнення тестів, їх структури та критеріїв оцінювання, а також перспективи стандартизованих тестів. Зовнішнє тестування визначає той рівень, з якого починається вища школа. Педагогам також потрібні знання, що стосуються цієї проблеми, необхідно спочатку детальніше ознайомитись із базовими документами, окреслити напрямки просвітницької роботи. 

Взагалі освітяни повинні розуміти всі переваги та недоліки своєї діяльності, передбачати можливий розвиток подій і не боятися обговорення отриманих результатів. Багато негативних наслідків спричинені небажанням визнати деякі факти, що суперечать впровадженню нововведень місцевого та національного масштабу.

Таким чином, можемо зробити деякі висновки щодо планування подальшої діяльності:

1.      Вивчити позитивний та негативний європейський освітній досвід.

2.      Проаналізувати найкращі досягнення вітчизняної педагогіки.

3.      Почати широке обговорення освітянських проблем у суспільстві.

4.      Провести ґрунтовні експериментальні науково-практичні дослідження тестування.

Література

1.      Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 437с.

2.   Гуманізм та освіта: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. - http://conf.vstu.vinnica.ua/

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet