logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Одним із методологічних напрямків дослідження інновацій в освіті, підвищення їх педагогічної ефективності є системний підхід

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТ РОЗДІЛІВ “КІНЕМАТИКА” ТА “ДИНАМІКА” ШКІЛЬНОГО КУРСУ ФІЗИКИ.

Черевата О.О.,

КДПУ ім. В. Винниченка

 

В статье рассматривается один из методологических подходов для усовершенствования содержания разделов « Кинематики» и «Динамики».

 

Одним із методологічних напрямків дослідження інновацій в освіті, підвищення їх педагогічної ефективності є системний підхід. Основи системний підхіду до аналізу  наукових проблем розроблений у другій половині ХХ століття у роботах філософів

І.В. Блауберга [1],  В.І.Богдановича [2], та ін.

Системний підхід – це розгляд складних, але цілісних за своєю суттю об¢єктів як систем, тобто сукупностей взаємодіючих елементів, спрямованих на виявлення і вивчення типів зв¢язків між елементами системи та зведення їх у єдину теоретичну картину. Його використовують на основі положення загальної теорії систем, відповідно до якого будь-який достатньо складний об¢єкт  із великою кількістю внутрішніх зв¢язків прагне структурування.

Сутність системного підходу [9] полягає у виділенні в системних об¢єктах структурних елементів (підсистем) і визначенні їхньої ролі (функцій) у системі. Елементи і зв¢язки між ними утворюють структуру системи.

Системно – структурний підхід до аналізу пізнавального об¢єкта  як системи включає два етапи, згідно з яким будуються структурно-логічна схема  навчального матеріалу або знань учнів [1,2]. Загальну методику такого зображення розробили А.М. Сохор [7], С.С. Сущенко [8], М.І. Садовий [6], та ін.

Використовуючи розроблену технологію на першому етапі побудови структурно-логічних схем навчального матеріалу виконувалися такі завдання:

1.        Визначалися система знань з розділів “Кінематика” та “Динаміка”, що закладена в Державному стандарті базової і повної середньої освіти, підручниках, програмах та різновидності системи, які складають суму знань з фізики цієї моделі.

2.        Виділялися системоутворювальні компоненти (основні поняття, фундоментальні теорії), ієрархічні рівні підсистем (вихідні факти, ядро фізичної теорії, теоретичні наслідки, експериментальні результати, практичні застосування).

3.        Визначалися системоутворювальні зв¢язки на основі властивостей, логічних закономірностей, причинно-наслідкових відношень між компонентами.

4.        Фіксувалися входи і виходи системи, що дозволили вивчити її поведінку в загальній системі середньої школи.

5.        Встановлювалися межі існування системи.

На основі визначеної технології нами проаналізовані структура і зміст розділів “Кінематика” та “Динаміка” шкільного курсу фізики, виділені шість груп елементів знань:

– фізичні явища, фізичні процеси, фізичні стани, фундаментальні та класичні досліди (інерція, інертність тіла припливи та відпливи);

– моделі: побудова мисленої картини чи фізичної системи на основі фактів, взятих з спостережень, узагальнень, ідеалізовані об¢єкти (прямолінійний рівномірний рух, рівноприскорений рух, рух планет навколо Сонця);

– фізичні величини, фізичні поняття, фізичні сталі (маса, швидкість, прискорення, гравітаційна стала);

– методи дослідження (спостереження, графічний метод, моделювання і т.д.);

– судження, загальні та часткові закони, наслідки, гіпотези, принципи, теорії, дії суб¢єктів навчання( закони Ньютона, принцип відносності Галілея);

– застосування фізичних знань у науці, технологіях, побуті( рух планет, супутників Землі, рух пулі,  рух футбольного м'яча).

Зміст досліджуємого розділу знайшло своє відображення у підручниках

С.У. Гончаренка,Є.В.[3], Коршака та ін.[5], І.К. Кікоїна [4].

Зміст навчального матеріалу найбільш ефективний відображати при  допомозі   структурно-логічних схем. Для встановлення зв¢язків між компонентами структурно-логічної системи  застосована логічна формула: зв¢язок існує тоді й тільки тоді, коли він стверджує існуючий факт у дійсності. Структурно-логічної системи окремої теми навчального матеріалу, її зв¢язки, властивості слід розглядати як підсистему розділу, який містить цей навчальний матеріал [6].

Аналіз замкнутих або напівзамкнутих контурів СЛС надає можливість виявити помилки  в логічній структурі навчального матеріалу.

На базі підручника С.У. Гончаренка, структурно-логічної схеми видно, що навчальний матеріал розділу «Механіка»  побудований за схемою: дослід – поняття – закон – застосування на практиці. Така схема викладу приводить до емпіричного узагальнення та неповністю розвиває творчі здібності учнів. За підручником І.К. Кікоїна знання з механіки викладені у формі опису та застосування. Сутність понять, явищ, законів розкрито недостатньо.  

Аналізуючи структурно-логічних схеми з теми  “Динаміка” за підручником С.У. Гончаренко, Є.В. Коршака та ін., за підручником І.К. Кікоїна  та діючих підручників та посібників, можна сказати, що: з усіх тем  найбільшу кількість елементів містять структурно логічні схеми навчального матеріалу підручника С.У. Гончаренка, дещо менше підручник  Є.В. Коршака та ін., найменше у підручнику Кікоїна. Різниця виявляється у різній кількості вивчення елементів знань, повторені елементів з інших розділів фізики, застосуванні додаткового матеріалу. Найбільшу кількість зв’язків має структурно логічні схеми навчального матеріалу підручника Є.В. Коршака та ін.,  дещо менше С.У. Гончаренка, найменше у підручнику Кікоїна .

Кількість контурів найменше у підручнику Кікоїна. Утворення замкнених контурів означає концентрацію елементів знань навколо фундаментальних теоретичних положень та фізичних теорій. Графи навчального матеріала з тем «Кінематика» та «Динаміка» підручника Є.В. Коршака мають найбільшу кількість контурів, що говорить про застосування ідей генералізації навчального матеріалу.

У дослідженнях А.М. Сохора визначено зв’язок степеня графа зі складністю та логічною упорядкованістю змісту навчального матеріалу. Значення складності навчального матеріалу у підручнику Є.В. Коршака та ін. характеризується доступністю для учнів.

Проаналізувавши навчальний матеріал з механіки за підручника С. У. Гончаренка, Є.В. Коршака та ін., І.К. Кікоїна встановили наступне, центральним поняттям є механічний рух, проте є ще поняття від яких відходять стрілки,  вони не є основними бо не є вихідними для побудови структурно-логічних схем, вони є допоміжними поняттями.

Виходячих немає, тобто поняття, на яких замикається  і від них не виходять стрілки. Наприклад, спідометр – поняття відноситься до застосування. Кінцеве поняття є Кінематика. Всі рухи замикаються на основне рівняння Кінематики.

Поняття механічний рух входить у найбільшу кількість контурів відповідно це поняття має найбільшу кількість зв'язків. Рівномірний рух по колу присутній у всіх підручниках.

 Кількість контурів показує логічність впорядкованого матеріалу, тому найбільш упорядковано матеріал складено у підручнику Є.В. Коршака та ін.

Внаслідок аналізу структурно-логічних схем ми встановили, що вихідними поняттями теми «Кінематика» є механічний рух, а теорія на яку б було спирання при вивчені понять в розглянутих підручниках невизначено, тому ми запропонували таку теорію: визначити основні рівняння кінематики. Якщо ми об'єднаємо основні рівняння кінематики, то отримаємо теорію кінематики [Рис. 1].


Виходячи з аналізу структурно-логічних схем побудованих за даними підручниками з теми «Динаміка» ми запропонували все узагальнити та визначити основні принципи Динаміки. У цю теорію повинні входити закони Ньютона, закон збереження, закон імпульсу, фундаментальні взаємодії. За підручниками І.В. Кікоїном, Є.В. Коршаком та інші., С.У. Гончаренком   основним поняттям є взаємодія тіл – сила, а кінцевого немає. При побудові  структурно-логічних схем є вихідні поняття, а кінцевих понять, тобто тих понять, на які замикається теорія немає. Ми пропонуємо ввести теорію Динаміки, тобто групу понять, на яких би замикалася теорія. Ці теорії ми узагальнюємо [Рис. 2]. 

Рис. 2 . Структурно-логічна схема з теми «Динаміка»

 

Література

1.      Блауберг И. В. , Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. –М.: Наука, 1973. –270 с.

2.       Богданович В. И., Сумарокова Л. Н. , Уемов А.И. Системные исследования. – М.: Наука, 1969 –202 с.

3.      Гончаренко С.У. Фізика. Проб. підручник для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк., гімназій  та кл. гуманітарного профілю. Затверджено М-вом мсвіти України. – К.:  Освіта, 1997. – 431 с.

4.      Кикоин И. К., Кикоин А.К. Физика: Учеб. для 9 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1990. – 191 с.

5.      Коршак Є. В. та ін. Фізика 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. –  2-ге вид., перероб. та доп. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 200 с.

6. Садовий М.І. Застосування методів системного аналізу до планування уроку // Методика викладання математики та фізики. Респ. наук.- метод. зб. – К.: Рад. шк., 1985. – Вип. І. – С. 97-102.

7. Сохор А.М. Логическая структура учебного материала. – М.: Педагогика, 1974. –

192 с.

8. Сущенко С.С. Повышение эффективности обучения электромагнетизма на основе совершенствования структуры учебного материала: Автореферат. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. –Киев, 1979. –17с.

9. Тюхтин В.С. О подходах к построению общей теории систем. – В кн.: Системный аналіз и научное знание. – М.: Наука, 1978. с. 42– 60.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet