logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Віржанська І. Є.

Україна, м .Житомир, Національний агроекологічний університет

 

В статье раскрыты вопросы привлечения инвестиций в предприятия зернопродуктового подкомплекса путем зффективного использования злементов организационно-зкономического механизма, учитывая факторы оценки инвестиционной среды, общей инвестиционной политики государства и отдельного региона.

 

Оцінка ефективності функціонування зернової галузі сільськогосподарських підприємств за умов ринкової системи господарювання є досить складною в теоретичному і практичному аспектах.

На сьогоднішній день традиційні економічні методи в сільськогосподарському виробництві не в змозі забезпечити належне реагування виробництва на зміни умов господарювання, оскільки відсутнє чітке уявлення про завдання ринку інвестицій у сільськогосподарському виробництві. Саме побудова організаційно — економічного механізму в сфері реалізації інвестиційних проектів буде сприяти вирішенню таких проблем :

-         низька інвестиційна активність сільськогосподарських підприємств;

-         безсистемність і роздробленість впровадження інвестицій;

-         відсутність комплексності освоєння інвестицій;

-         відсутність висококваліфікованих кадрів.

Таки чином, для вирішення вказаних проблем особливо необхідні розробка і вдосконалення елементів організаційно - економічного механізму залучення інвестицій у підприємства зернопродуктового підкомплексу.

Питаннями залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства займалися такі вчені : В.П. Красовський, І.І. Вініченко, В. Андрійчук, І.А. Бланк , К.Д. Гурова , І.П. Скороход , але питання вдосконалення елементів організаційно - економічного механізму як один із шляхів залучення інвестицій у підприємства зернопродуктового підкомплексу залишилися нерозглянутими.

Визначальним завданням державної політики в інвестиційній діяльності є створення рівних умов для ведення бізнесу та інвестування в економіку України суб'єктами господарювання різної форми власності, здійснення процесу інвестування на прозорих і цивілізованих принципах, поліпшення структури інвестиційних джерел.

Загальні тенденції розвитку світового господарства свідчать про позитивні зрушення в системі господарювання шляхом залучення іноземних інвестицій. Україна зробила значні кроки у бік інтеграції в світовий економічний простір:

-         1 березня 1998 року вступила Угода про партнерство і співпрацю з Європейським Союзом;

-         ЄС і США надали Україні статус країни з ринковою економікою;

-         Сенат США скасував поправку Джексона-Вєника щодо України;

-         міждержавні угоди щодо сприяння і взаємний захист інвестицій підписано країнами світу;

-         укладено 60 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування  практично зі всіма країнами СНД, Європи, багатьма країнами Азії, Північної і Південної Америки і декількома країнами Африки;

-         16 травня 2008 року Україна набула статус члена СОТ.

 Згідно прогнозу ООН Україна увійшла до списку 20 країн світу, які в 2007-2009 роках стануть найбільшими реципієнтами прямих іноземних інвестицій.  Вона знаходиться на 18 місці, проте фахівці відзначають зацікавленість інвесторів, що росте, до країн Східної Європи і СНД.

Сьогодні в нашій державі створено законодавчу базу у сфері регулювання інвестиційної діяльності, яка постійно вдосконалюється. Законами України «Про захист іноземних інвестицій в Україні». «Про режим іноземного інвестування» для іноземного інвестора в Україні встановлено національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, тобто рівні умови діяльності з вітчизняним інвестором. Цими законами іноземним інвесторам надаються державні гарантії захисту їх капіталовкладень.

Особливо гостро постає питання інвестування сільськогосподарських підприємств, оскільки це пов'язано із ризиками, що притаманні даній галузі. На сьогоднішній день ефективний організаційно - економічний механізм неможливо уявити без розвинених виробничо - економічних зв'язків між структурними підрозділами, так і з іншими галузями народного господарства. Світовий банк оцінює потреби України в інвестиціях в 100 млрд. дол. Шукаючи вихід з даної ситуації слід розглянути основні етапи створення організаційно - економічного  механізму управління інвестиційним процесом у сільському господарстві, а саме:

- проведення фінансового та господарського аналізу сільськогосподарських підприємств;

- проведення аналізу ринкової ситуації певного регіону;

- складання інвестиційної програми зерно продуктового під комплексу регіону;

- формування ефективної системи управління інвестиційними проектами;

- організація контролю за поверненням залучених коштів;

- оцінка ефективності інвестицій.

Впровадження організаційно - економічного механізму в систему управління інвестиційним процесом розвитку сільськогосподарських підприємств не можливе без оцінки основних факторів інвестиційного середовища.

 А. Коренюк у авторській методиці виділяє чотири основних групи факторів оцінки інвестиційного середовища:

- собівартість виробництва галузі з урахуванням середнього рівня інвестування;

- витрати відстані, що разом з географічною відстанню включають психологічну різницю між країною інвестора і країною інвестування;

- державне регулювання, що охоплює встановлення податків і тарифів, а також державну політику стосовно запланованої інвестиції;

- фактори ризику інвестування, що аналізують інвестиційне середовище як самої країни, так і стосовно інших можливих країн інвестування.

Інвестиційна діяльність характеризувалась повільними темпами зростання як інвестицій в основний капітал, так і прямих іноземних інвестицій. Інвестиції в основний капітал у сільське господарство , мисливство та лісове господарство у 2005 році порівняно із 2004 зменшились на 72,2%, у 2006 році порівняно із 2005 зросли 37,1%, у 2007 зменшились на 0,8%.

Уряд України наполегливо проводить роботу по підвищенню зацікавленості іноземних підприємців до співпраці з українськими партнерами, створенню привабливого інвестиційного клімату в нашій державі. В цьому напрямку додатковим заходом щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні та активізації підприємницької діяльності на регіональному рівні стало впровадження спеціального пільгового режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

Найбільш пріоритетними і одночасно прибутковими сферами діяльності для іноземного інвестування залишаються :

- впровадження високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та утримання худоби і птиці;

- оновлення та модернізація на базі нових технологій підприємств переробної і харчової промисловості, а також тих, що займаються заготівлею та зберіганням зерна та іншої сільськогосподарської продукції;

- створення потужностей та сировинної бази для виробництва тари пакувальних матеріалів;

- розвиток сільськогосподарського машинобудування та виробництво обладнання для масложирової, м'ясо-молочної, борошномельно-круп'яної та хлібопекарської промисловості;

- налагодження випуску ефективних хімічних засобів захисту сільськогосподарських рослин і ветеринарних препаратів;

- надання виробничих послуг сільськогосподарським та іншим агропромисловим підприємствам.

Світовий досвід показує, що іноземний капітал у формі інвестицій надходить перш за все у ті країни, де створена стабільна та ефективна законодавча база щодо режиму залучення та використання іноземних інвестицій. Зусилля української сторони по покращанню інвестиційного клімату в державі будуть належним чином оцінені інвесторами, які, маючи достатньо гарантій для налагодження співробітництва з Україною, будуть не тільки продовжувати фінансування здійснюваних проектів, а й започаткують нові широкомасштабні інвестиційні програми для сільськогосподарських підприємств України.

 Отже, ефективний організаційно - економічний механізм залучення інвестицій у підприємства зернопродуктового підкомплексу сприятиме розвитку виробничо - економічних зв'язків між структурними підрозділами, та з іншими галузями народного господарства. Таким чином, однією з важливих проблем регулювання інвестиційних процесів є розробка та впровадження науково обґрунтованих підходів до оцінки їх стану та напрямків розвитку.

 

Література:

1.      Вінніченко 1.1. Методологія оцінки інвестиційних процесів у регіоні // Економіка та держава. 2007.№7 - С. 28-30.

2.      Гурова К.Д. Формирование рейтинги инвестиционной привлекательности региона // Вестник МСУ, 1999 - Т.2 -№ 5 - С.3-7.

3.      Лещик І.Б. Ефективність розвитку зернопродуктового підкомплексу у ринковому середовищі : Тези доповідей Всеукраїнської науково – практичної конференції 26-27 березня 2004 р. – Тернопіль: ТАНГ,2004. – С. 74-77.

4.      Статистичний щорічник України за 2007 рік // За редакцією Л.О. Рижової.

 

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet