zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДОСКОНАЛЕННЯ ПОБУДОВИ ІНДЕКСУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

 

Антонова Н.В.

Україна, м.Київ,
НТК статистичних досліджень

 

Рассмотрена эволюция расчета индекса промышленной продукции в Украине. Акцентировано внимание на необходимости поиска альтернативных подходов к построению индекса промышленной продукции.

 

Розробка індексу промислової продукції і удосконалення його розрахунків давно привертає увагу вчених, що займаються вивченням обсягів виробленої продукції та аналізом динаміки виробництва. Спроби аналізу випуску різнорідної продукції у вітчизняній статистичній практиці робилися вже 90 років тому. Так, у 1921-1922 роках Центральне статистичне управління почало розраховувати індекс промислової продукції по формулі середньої арифметичної зваженої. Вагами служили обсяги продукції, обчислені у порівняних цінах 1913 року, що викликало критику з боку супротивників даного методу.

В умовах централізованої радянської економіки розрахунки динаміки промислового виробництва проводились у відповідності з методологією складання народногосподарських планів за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для цього всі підприємства були зобов’язані перераховувати обсяги продукції за звітний і попередній періоди у порівнянних цінах. Для визначення порівнянної ціни використовувались прейскуранти цін на продукцію, які діяли, як правило, тривалий час і були обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання [1].

За час незалежності України індекс промислової продукції розраховувався згідно трьом методологіям. Протягом перших 5 років незалежності темп росту обсягів промислового виробництва України продовжував розраховуватися за методикою, яка діяла під час СРСР. Але криза в промисловості і недосконалість чинної статистичної методології, що застосовується ще з часів адміністративно-командної системи, призвели до різкого зниження якості статистичної інформації. Змінилася і мотивація поведінки виробників: якщо в період централізованої економіки підприємства прагнули представити звітність, яка позитивно характеризує їх діяльність, то після набуття Україною незалежності стала спостерігатися прямо протилежна картина: створювалася ілюзія неблагополучного економічного становища з метою приховування прибутку та ухилення від оподаткування.

Отже, перехід економіки на ринкові принципи, високій рівень інфляції та постійна зміна асортименту виробів зробили неможливим обрахування на підприємствах обсягів виробництва у постійних цінах. Тому, починаючи з 1991 року практично щорічно змінювались порівнянні ціни, але зазначені методи не відповідали методологічним принципам, встановленим міжнародними організаціями в галузі статистики [1]. У зв’язку з цим Мінстат та Мінекономіки розробили в 1996 році "Методику розрахунків темпів росту промислового виробництва", яка базується на щомісячних темпах росту його обсягів до попереднього місяця. Сутність цієї методики заключається у відмові від кумулятивних даних і переході до визначення індексів промислового виробництва на дискретної основі. Згідно даної методології індекс виробництва вимірює зміни валового обсягу всіх створених в сфері промислового виробництва товарів і послуг та агрегується шляхом складання дискретних (місячних) даних підприємств у порівнянних цінах до рівня окремих галузей (приблизно 150 позицій щомісяця) та промисловості в цілому, а також забезпечує їх зіставлення на підставі ланцюгового методу. Аналогічно розраховуються річні дані.

В результаті прийняття Методики розрахунків темпів росту промислового виробництва стала можливим побудова динаміки виробництва не тільки до відповідного періоду минулого року, а також до попереднього, чи будь-якого іншого базового періоду. Цей підхід відповідав міжнародної практиці, давав можливість співставляти дані України з відповідними показниками інших країн, а також сприяв отриманню більш достовірної інформації, так як підприємства більш точно обраховували у порівняних цінах щомісячні обсяги продукції звітного року, оскільки за місяць не відбувається кардинальних змін в структурі виробництва та цінах.

Незважаючи на зазначені вище переваги Методики розрахунку темпів росту промислового виробництва, вона базувалась на щомісячних даних про виробництво, розрахованих підприємствами, тобто якість розрахунку залежала безпосередньо від самих підприємств, які в умовах конкуренції змушені змінювати асортимент продукції і здійснення такого розрахунку випуску у порівняних цінах було дуже обтяжливим, особливо для підприємств з великим асортиментом продукції. Отже, такий підхід не узгоджувався ні з можливостями підприємств, ні з міжнародними стандартами, тому з 2009 року Державним комітетом статистики України запроваджується новий розрахунок індексу промислової продукції", який значно зменшує навантаження на підприємства, перекладаючи його на органи статистики та мінімізує величину потенціального перекручення даних.

В основу нової методології розрахунку індексу промислової продукції покладено загальновизнаний метод так званого постійного набору товарів, який є рекомендованим Статистичною комісією ООН та використовується на практиці європейськими статистичними службами [2], а також більшістю країн [3]. Показник "індекс промислової продукції" характеризуватиме зміну створеного у промисловості обсягу валової доданої вартості. Перевага його полягає у оцінці динаміки певного виду промислової діяльності без повторного рахунку вартості продукції, створеної в рамках інших видів діяльності [4].

За новою методологією індекс промислової продукції виступає як середньозважена величина, основу вагової структури якої складають дані про розподіл доданої вартості між промисловими видами діяльності із відповідних індивідуальних індексів кожного товару. Базисною інформацією для побудови індексу є дані про виробництво продукції у натуральному виразі без спроби визначення спожитих сировини і матеріалів [2]. При цьому припускається, що структура доданої вартості за видами економічної діяльності є постійною для певного відрізку часу. Вона фіксується у ваговій системі розрахунку індексу. Тобто відповідно до нової методології, індекс показує зміну в обсязі валової доданої вартості, створеної у промисловості, а галузеві індекси агрегуються шляхом системи зважування на валову додану вартість.

Таким чином, розрахунок індексу промислової продукції України пройшов значну еволюцію, але, незважаючи на постійне удосконалення методології, при побудові означеного індексу все-одно присутні спірні питання. Наприклад, такий показник результативності промислової галузі, як обсяг створеної доданої вартості, дуже складно отримати на рівні підприємства, особливо за місяць чи квартал, тому має сенс в межах системи зважування, побудованій на розподілі доданої вартості за видами діяльності, використовувати різні типи «замінників» доданої вартості. Також промисловість України має галузі з тривалим виробничим циклом (суднобудування, авіабудування та ін.), коли випуск продукції є нерівномірним, й під час розрахунку індексу для цих галузей виникають певні труднощі. Треба враховувати, що хоча промисловість України і поєднує певну групу виробничих підприємств, склад її є дуже різноманітним і потребує індивідуальних підходів до окремих видів діяльності. Це зумовлює можливе паралельне застосовування різних видів вхідної інформації. Отже, вибір вхідної інформації - це важливе питання, яке актуальне в даний час для побудови якісного індексу промислової продукції в Україні.

 

Список використаних джерел.

1.      Методика розрахунків темпів росту обсягів промислового виробництва, – К.: Міністерство статистики України, 1996.

2.      Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), – К.: Державний комітет статистики України, 2005.

3.      Country practices for the collection and calculation of the index of industrial production // United Nations. Department of economic and social affairs statistics division, – New York, 2008.61p.

4.      Methodology of short-term business statistics. Associated documents, – Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, 2006. – 161p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info